SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-15-025

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-15-025


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 36
Ukupno objavljenih radova: 37


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Principles to Prolong Corrosion Protection on Structure

  Autori:
  Đukić, Ljubomir (9884)
  Štern, Ivica (48301)
  Urednici
  Parkins, R.N.
  Izdavač: NACE International
  ISBN: 1-877914-60-6
  Godina: 1994
  Stranice: od 1468 do 1476
  Broj referenci: 15
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: Zaštita od korozije, čelične konstrukcije, Predviđanje trajnosti, ekspertni sustav.

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Investigation of Corosion Prevention Method for Determination of Steel Structure Condition

  Autori:
  Đukić, Ljubomir (9884)
  Štern, Ivica (48301)
  Časopis: J.Constr.Steel.Res.
  Broj: 3
  ISSN: 0143-974
  Volumen: 25
  Godina: 1993
  Stranice: od 167 do 183
  Broj referenci: 18
  Jezik: engleski
  Sažetak: Trajnost konstrukcije odnosno objekta, izloženog agresivnojokolini zavisna je od svojstva materijala, okoline, uvjetakorištenja provođenja zaštite. Tokom istraživanja razvijen je razumljiv ekspertan sustavkoji se koristi pri ocjeni stanja konstrukcije i sustava zazaštitu od korozije (ES-CPM). Razvijen je nov način procjenestanja i usklađenog iskazivanja procijenjenih i izmjerenihveličina koje su iskaz tog stanja. Ekspertni sustav omogućava izbor načina zaštite čeličnekonstrukcije tokom njenog korištenja.
  Ključne riječi: Korozija, ekspertni sustav, zaštita, ocjena stanja, održavanje.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Standardiziranje postupaka zaštite od korozije čeličnih konstrukcija

  Autori:
  Đukić, Ljubomir (9884)
  Časopis: Građevinar
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 327 do 327
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazan je suvremen način izrade standarda za postupke zaštiteod korozije čeličnih konstrukcija. Najznačajnije jest da seobjedini cjelokupan postupak koji se sastoji od uputa za izraduspecifikacija, oblikovanja konstrukcija sa korozijskogstanovištva definiranja korozijske sredine, metoda pripremepovršina, radioničke izvedbe, odabiranja zaštitnog sustava kao imetoda kontrole.
  Ključne riječi: Korozijska zaštita, debljina sloja, trajnost, korozijski slojevi.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prikaz rada konferencija o zaštiti od korozije

  Autori:
  Đukić, Ljubomir (9884)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 2
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 101 do 102
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazan je rad međunarodnih konferencija "UK Corrosion 90" i"Corrosion Standards" održanih u Londonu, na kojima suučestvovali hrvatski znanstvenici.
  Ključne riječi: Korozijske konferencije, korozija i zaštita od korozije, standardi.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Analiza metoda za određivanje korozijskih parametara

  Autori:
  Aurer, Indira
  Štern, Ivica (48301)
  Časopis: Kemija u industriji
  Broj: 3
  ISSN: 0022-9830
  Volumen: 44
  Godina: 1995
  Stranice: od 127 do 136
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su analizirane metode za određivanje korozijskih parametara (gustoća korozijske struje, korozijski potencijal, anodni i katodni Tafelov koeficijent i polarizacijski otpor). Uspoređene su direktne metode Barnartt (3 točke), Jankowski-Juchniewicz (4 točke), LeRoy, Cao Chu-nan, i Bandy, iterativne metode Green i Gandhi (BETACRUNCH), Mansfeld (CORFIT, POLCURR), Jensen i Britz (LLSM) te ostale metode Štern (CORRPAR), Feliu-Feliu. Korišteni su mjereni podaci za sistem ARMCO-Fe u 1 mol dm-3 sulfatnoj kiselini dobiveni potenciostatičkom tehnikom. Rezultati pokazuju da su direktne metode upotrebljive samo za utvrđivanje relativnih promjena u sistemu. Iterativne metode daju zadovoljavajući rezultat, posebno LLSMq i POLCURR metode gdje je uključen i četvrti korozijski parametar Ecor.
  Ključne riječi: Korozijski parametri, metode izračunavanja

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ISO 9000-9004, ovlašeni inženjeri i zakon o građenju

  Autori:
  Štern, Ivica (48301)
  Časopis: Energetika, gospodarstvo, ekologija, etika
  Broj: 7
  ISSN: 1330-0628
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 32 do 33
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su raspravljena pitanja poveyana ya aktivnost inženjera na području projektiranja izgradnje, nadzora te vođenja procesa. Raspravljana su, povezano s normama ISO 9000-9004, pitanja stjecanja yvanja ovlaštenog inženjera.
  Ključne riječi: Ovlašteni inženjeri, ISO 9000-9004, Zakon o građenju

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Deterioration of Corrosion Protection of Structures in Marin Environment

  Autori:
  Đukić, Ljubomir (9884)
  Štern, Ivica (48301)
  Urednici
  Esih, Ivan
  Naslov zbornika: Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Beijing, China
  Godina: 1991
  Stranice: od 523 do 528
  Skup: 7th Asian Pacific Corrosion Control Conference
  Održan: od 19.08.91 do 23.08.91
  Sažetak: Značajno je utvrditi optimalni kvalitet sustava za zaštitučeličnih konsttrukcija od korozije. Istraživana je trajnostorganskih premaznih sistema u različitim korozijskim sredinama. Utvrđeni su defekti koji se najčešće pojavljuju. Predloženi supostupci za povećanje kvalitete zaštitnog sistema a timei trajnosti konstrukcije.
  Ključne riječi: Korozijska zaštita, čelične konstrukcije, morska okolina, trajnost, prevlake.

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Principles to Prolong Corrosion Protection on Structures

  Autori:
  Đukić, Ljubomir (9884)
  Štern, Ivica (48301)
  Naslov zbornika: Proceedings
  Jezik: engleski
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 8
  Skup: Life Prediction of Corrodible Structures, 3rd NACE International Relations Committee Symposium
  Održan: od 05.11.91 do 08.11.91
  Sažetak: Istraživana je trajnost zaštitnih sustava na čeličnimkonstrukcijama u različitim korozijskim sredinama. Analizirana je trajnost zaštitnog sustava u zavisnosti od izabranog premaza.
  Ključne riječi: Korozijska zaštita, čelična konstrukcija, trajnost, korozijske sredine.

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Suvremeni pristup zaštiti čeličnih mostova od korozije

  Autori:
  Đukić, Ljubomir (9884)
  Štern, Ivica (48301)
  Urednici
  Radić, Jure
  Naslov zbornika: Prvi znanstveni kolokvij mostovi, zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 360 do 366
  Skup: Prvi znanstveni kolokvij mostovi
  Održan: od 20.06.91 do 22.06.91
  Sažetak: Provedena su istraživanja optimiranja zaštite od koroziječeličnih mostova tokom izgradnje i održavanja. Razvijena jemetoda za utvrđivanje stanja zaštite od korozije na objektu tokomeksploatacije. Metoda jednoznačno procjenjuje pravo stanjezaštite na svim definiranim pozicijama mosta, tako da seobjektivno može utvrditi stanje i pristupiti samo parcijalnomobnavljanju zaštite.
  Ključne riječi: Mostovi, korozijska zaštita, čelične konstrukcije, trajnost, ocjena stanja, korozijska sredina.

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj tiouree na brzinu korozije željeza u H2SO4

  Autori:
  Cesar, Miroslava
  Štern, Ivica (48301)
  Naslov zbornika: XII.Jugoslavenski simpozij o elektrokemiji, knjiga radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1991
  Stranice: od 21 do 22
  Skup: XII. jugoslavenski simpozij o elektrokemiji
  Održan: od 03.06.91 do 08.06.91
  Sažetak: Potenciostatskim i gravimetrijskim mjerenjima istraživana suinhibicijska svojstva tiouree na ARMCO željezo u 10_5 do 10_3mol/L otopinama sumporne kiseline. Rezultati, na osnovi anodnihTafelovih nagiba, ukazuju na pojavu adsorpcije i anodnu kontroluprocesa u istraživanom koncentracijskom području.
  Ključne riječi: Korozija, inhibicija, tiourea, Tafelovi nagibi.

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena računala pri procjeni korozijskih oštećenja

  Autori:
  Đukić, Ljubomir (9884)
  Štern, Ivica (48301)
  Naslov zbornika: PRG '92, Primjena računala u graditeljstvu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 353 do 357
  Skup: Kompjutor u obnovi Hrvatske
  Održan: od 15.05.92 do 17.05.92
  Sažetak: U radu su prikazana istraživanja iz područja razvoja iprimjene metode detekcije stanja korozijskih oštećenja na nosivimčeličnim konstrukcijama i ostalim objektima. Bit metode jesuvremeni način utvrđivanja stanja zaštite od korozije, kao ikorozijskih pojava na objektima, te obrada rezultata naračunalima, tako da se dobije zorna i vjerodostojnainterpretacija rezultata.
  Ključne riječi: Korozija, računalo, ekspertni sistem, korozijska oštećenja, konstrukcije.

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Izrada standarda o postupcima zaštite od korozije

  Autori:
  Đukić, Ljubomir (9884)
  Štern, Ivica (48301)
  Čaklović, Aleksandar
  Urednici
  Esih, Ivan
  Naslov zbornika: Zbirka referata 10. savjetovanja o zaštiti materijala i industrijskom finišu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 21 do 26
  Skup: 10. savjetovanje o zaštiti materijala i industrijskom finišu
  Održan: od 18.06.92 do 19.06.92
  Sažetak: U radu je pregled postojećih standarda iz područja korozije izaštite materijala od korozije. Opisano je osnivanje novihTehničkih komiteta i Radnih grupa ISO i CEN. posebno je prikazanpostupak izrade i donošenja novih standarda za zaštitu odkorozije čeličnih konstrukcija.
  Ključne riječi: Standardi, Tehnički odbori, Radne grupe, zaštita od korozije, ISO, CEN, DZNM.

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Napredak u izradi ISO i CEN standarda iz područja zaštite od korozije čeličnih konstrukcija

  Autori:
  Đukić, Ljubomir (9884)
  Naslov zbornika: 13. it Savjetovanje nove tehnologije zaštite materijala
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Beograd, SR Jugoslavija
  Godina: 1991
  Stranice: od 209 do 214
  Skup: 13. it savetovanje
  Održan: od 17.10.91 do 18.10.91
  Sažetak: U radu je dat prikaz postojećih standarda iz područja zaštite odkorozije čeličnih konstrukcija. Posebno su razmatrni postupciizrade novih standarda ISO i CEN.
  Ključne riječi: Standardi, zaštita od korozije, ISO, CEN.

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Yugoslav Corrosion and Corrosion Protection Standards in Relationship to European Standards

  Autori:
  Đukić, Ljubomir (9884)
  Urednici
  McIntyre, P.
  Mercer, Antony
  Naslov zbornika: Corrosion Standards, European and International Developments
  Jezik: engleski
  Mjesto: London, United Kingdom
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0-901716-09-X
  Stranice: od 58 do 60
  Skup: Corrosion standards European and international development
  Održan: od 25.11.90 do 26.11.90
  Sažetak: Razmatran je odnos JUS standarda s područja zaštite od korozijemetalnih materijala i konstrukcija prema ISO i CEN standardima.
  Ključne riječi: Standardi, ISO, CEN, JUS.
  Ostalo: Rad naknadno zatražen i posebno pripremljen za zbornik.

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Obzor issledovanii zaščiti mostov ot korrozii

  Autori:
  Đukić, Ljubomir (9884)
  Štern, Ivica (48301)
  Naslov zbornika: Mospromstroi, PKTI
  Jezik: ruski
  Mjesto: Moskva, Rusija
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 18
  Sažetak: Opisano je istraživanje sustava za zaštita od korozije radiodređivanje optimalne zaštite. Obrađeni su pojave degradacijezaštitnih premaza i način njihove procjene na mostovima urazličitim korozijskim sredinama. Prikazan je eksperni sistem zautvrđivanje stanja zaštitnog sistema i konstrukcije.
  Ključne riječi: Mostovi, zaštita od korozije, ekspertni sistem, ocjena.

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kvalificirani i ovlašteni inženjeri na području zaštite od korozije

  Autori:
  Štern, Ivica (48301)
  Naslov zbornika: Zbirka referata 11. savjetovanja o zaštiti materijala i industrijskom finišu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 5
  Održan: od 23.06.94 do 24.06.94
  Sažetak: Raymatrana su neka bitna pitanja vezana za rad inženjera na području zaštite materijala od korozije. To su primjena grupe normi ISO 9000-9004, stjecanje stručnog nayiva ovlašteni inženjer i školpvanje koroyionista.
  Ključne riječi: Zaštita od korozije, ovlašteni inženjer, školovanje korozionista

 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Projektiranje zaštite od korozije premazima u brodogradnji

  Autori:
  Knezović, Nikša
  Štern, Ivica (48301)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 354 do 354
  Skup: XIII. skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 10.02.93 do 11.02.93
  Sažetak: Opisan je ekspertni sustav koji omagućava izradu projekta zaštitebroda premazima od korozije. Za rad su potrebni podaci o tipovimapremaza, vulumenu čvrste tvari, postupcima nanošenja, vremenusušenja, kemijskoj otpornosti premaza, preporučenim standardima,uvjetima kod korištenja i td. Za podatke koji se nemogu dobitidirektnim mjerenjima izrađeni su matematički modeli, koji suugrađeni u ekspertni sistem. Uzeti su u obzir i ekonomskiparametri.
  Ključne riječi: Korozijska zaštita, projektiranje, brod, računalo, zaštita premazima.

 18. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ocjena stanja premaza na osnovi mjerenja njegove debljine

  Autori:
  Đukić, Ljubomir (9884)
  Štern, Ivica (48301)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 355 do 355
  Skup: XIII. skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 10.02.93 do 11.02.93
  Sažetak: Razmatran je utjecaj debljine zaštitne prevlake na kvlitetuzaštite od korozije. Utvrđeno je da debljina zaštitne prevlakenije dovoljna da pokaže kvalitet zaštite budući da je uizmjerenu debljinu uključena i debljina korozijskih produkata.
  Ključne riječi: Korozijska zaštita, debljina sloja, trajnost, korozijski slojevi.

 19. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Matematičko modeliranje katodne zaštite unutarnje stijenke cjevovoda

  Autori:
  Martinez, Sanja
  Štern, Ivica (48301)
  Naslov zbornika: Sinopsisi XIV. skupa hrvatskih kemičara
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 328 do 329
  Skup: XIV. skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Analiziran je matematički model, i uspoređen s eksperimentalnim podacima, sustava katodne zaštite unutarnje stijenke cjevovoda uz koaksijalni i nekoaksijalni položaj anode. Rapodjela parametara računata je na osnovi Laplaceove jednadžbe uz rubne uvjete: konstantan anodni potencijal i konstantna gustoća struje.
  Ključne riječi: Katodna zaštita, matematički model, cjevovod.

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Usporedba metoda procjene korozijskih parametara

  Autori:
  Aurer, Indira
  Štern, Ivica (48301)
  Naslov zbornika: Sinopsisi XIV. skupa hrvatskih kemičara
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 329 do 329
  Skup: XIV. skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Uspoređene su metode određivanja korozijskih parametara (Barnartt, Jankowski-Juchniewisz, LeRoz, Cao ChuNan, Bandy, Green i Gandhi, Mansfeld, Jensen i Brity) te predložen novi izravni posupak. Testiranja su provedena na eksperimentalnim podacima ya sustav Fe-H2SO4.
  Ključne riječi: Korozijski parametri, metode procjene.

 21. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Projektiranje zaštite premazima od korozije u brodogradnji
  Fakultet: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 10.06.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 187
  Sažetak: Razvijen je ekspertni sustav koji omagućava izradu projektazaštite broda premazima od korozije. Za rad su potrebni podaci otipovima premaza, vulumenu čvrste tvari, postupcima nanošenja,vremenu sušenja, kemijskoj otpornosti premaza, preporučenimstandardima, uvjetima kod korištenja i td. Za podatke koji senemogu dobiti direktnim mjerenjima izrađeni su matematičkimodeli, koji su ugrađeni u ekspertni sistem. Uzeti su u obzir iekonomski parametri. Ekspertni sustav uspješno je testiran naviše brodova.
  Ključne riječi: Korozijska zaštita, projektiranje, brod, računalo, zaštita premazima.


 22. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Ocjena stanja zaštite brodske konstrukcije premazima
  Fakultet: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 15.06.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 92
  Sažetak: Razvijena je i primjenjen CPMS postupak ("Metoda korozijskezaštite brodova") za procjenu stanja sustava za zaštitu broda odkorozije. Predložena metoda omogućava utvrđivanje realnog stanjaza različite dijelove brodske konstrukcije i broda akaocjeline. Vrijednosti 10-1 su dosljedno primjenjene pri iskazurezultata mjerenja pri procjeni pojedinih paramatera i obradena računalu.
  Ključne riječi: Korozijska zaštita, procjena, brod, računalo,zaštita premazima.


 23. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Procjena korozijskih parametara, zavisno od metoda obrade i načina prikupljanja podataka
  Fakultet: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu
  Autor: AURER-JEZERČIĆ INDIRA
  Datum obrane: 24.04.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 78
  Sažetak: Na osnovi eksperimentalnih rezultata i teorijskih postavki analizirane su metode za određivanje korozijskih parametara icor,Ecor,a,b,R. Uspoređene su metode Barnartta, Jankowski-Juchnievicza, LeRoya, Chu-nana, Bandya, Green i Gandhia (BETACRUNCH), Mansfelda (CORFIT i POLCURR) Jensen i Britza te Štern Aurer (WT-SA). Pokazalo se je da do rezultata usklađenih s teorijskim postavkama dovodi potenciostatičko mjerenje, te da je za istovremeni proračun sva četiri parametra najpogodniji Marquardtov iteracijski postupak. Mjerenja na sustavu ARMCO-Fe - H2SO4 provedena su na uređaju i uz programe razvijene tokom rada.
  Ključne riječi: Korozijski parametri, metode izračunavanja, potenciostatička mjerenja.


 24. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Projektiranje zaštite premazima od korozije u brodogradnji
  Fakultet: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 10.06.91
  Broj stranica: 187
  Autor: Knezović Mr. Nikša
  Rad: Magisterij


 25. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ocjena stanja zaštite brodske konstrukcije premazima
  Fakultet: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 07.12.92
  Broj stranica: 91
  Autor: Borović Mr. Jovan
  Rad: Magisterij


 26. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Procjena korozijskih parametara, zavisno od metoda obrade i načina prikupljanja podataka
  Fakultet: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ŠTERN IVICA
  Datum obrane: 24.04.95
  Broj stranica: 78
  Autor: Aurer dipl.inž. Indira
  Rad: Magisterij


 27. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Izvođenje i održavanje sistema za zaštitu od korozije dalekovodnih stupova. Pregled metoda i normi.

  Autori:
  Štern, Ivica (48301)
  Đukić, Ljubomir (9884)
  Naručitelj: Dalekovod
  Depo ustanova: Dalekovod
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 0
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Elaborat sadrži opis postupaka i metoda koje treba provestipri pri projektiranju i izvođenju te osiguranju i kontrolokvalitete sustava zaštite od korozije dalekovodnih stupova ipriključenih postrojenja.
  Ostalo: Elaborat je izrađen po posebnoj narudčbi i nije javan.

 28. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Projektiranje, izvođenje i održavanje sustava za zaštitu od korozije dalekovodnih stupova

  Autori:
  Štern, Ivica (48301)
  Đukić, Ljubomir (9884)
  Helman, Predrag
  Gustinčić, Ladislav
  Naručitelj: Dalekovod
  Depo ustanova: Dalekovod
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Studija sadrži postavke o zaštiti od korozije dalekovodnihstupova i postrojenja.
  Ostalo: Elaborat je izrađen prema narudžbi nije javan.

 29. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Uspostavljanje ispitnih poligona za zaštitu od korozije nadzemnih vodova i postrojenja

  Autori:
  Štern, Ivica (48301)
  Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda
  Depo ustanova: Hrvatska elektroprivreda
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Studija sadrži osnovne postavke o načinu prvođenja zaštite odkororzije na području Hrvatske. Predviđeni su svi postupci odobrazovanja kadrova izvođenja radova do nabavke opreme.
  Ostalo: Elaborat je izrađen prema narudžbi nije javan.

 30. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Pregled i obrada izvedenih radova te izrada završnog izvješća o kvaliteti izvedenih radova na dodatnoj zaštiti od korozije za objekt DV 220 kV Meline-Pehlin

  Autori:
  Štern, Ivica (48301)
  Gustinčić, Ladislav
  Aurer, Indira
  Naručitelj: Dalekovod
  Depo ustanova: Dalekovod
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Elaborat sadrži podatke o analizi stanja sustava za zaštituod korozije.
  Ostalo: Elaborat je izrađen prema narudžbi nije javan.

 31. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Izvještaj o ispitivanjima uzroka korozijskih oštećenja na pocinčanim čeličnim sidrima objekta K na Sveučilišnoj bolnici u osnivanju

  Autori:
  Štern, Ivica (48301)
  Đukić, Ljubomir (9884)
  Naručitelj: Sveučilišna bolnica
  Depo ustanova: Sveučilišna bolnica
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 12
  Jezik: hrvatski

 32. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Ispitivanje proizvoda CORRODIP concentrate i EXIT RUST rust convertor

  Autori:
  Štern, Ivica (48301)
  Aurer, Indira
  Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda, Elektroprijenos Osijek
  Depo ustanova: Velebit
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Navedeni su rezultati ispitivanja proizvoda predviđenog zauvoz.
  Ostalo: Izvještaj je izrađen prema narudžbi nije javan.

 33. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Obnova sustava za zaštitu od korozije DV 35 kV Tuhelj-Sopot-Straža

  Autori:
  Štern, Ivica (48301)
  Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda, Elektroprijenos Osijek
  Depo ustanova: Hrvatska elektroprivreda
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Utvrđeno je sustava zaštite od korozije te izrađen prijedlog za njegovu obnovu. Izrađene su osnove za tehničke uvjete izvođenja radova te kontrolne liste izvođenja radova.
  Ključne riječi: Sustav zaštite od korozije, premazi, čelična konstrukcija

 34. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Obnova sustava za zaštitu od korozije DV 220 kV Brinje-Perušić

  Autori:
  Štern, Ivica (48301)
  Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda, Prijenosno područje Opatija
  Depo ustanova: Hrvatska elektroprivreda
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 36
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Iyvješće sadrži slijedeće dijelove: utvrđivanje stanja i postupak obnavljanja, prijedlog obnove sustava zaštite od korozije, tehnički uvjeti, kontrola zaštitnog sustava premaza, mjerni uređaji i mjerenja, završna kontrola izvedenih radova (prethodno izvješće), završno izvješće.
  Ključne riječi: Sustav zaštite od korozije, premazi, čelična konstrukcija, tehnički uvjeti, mjerni uređaji, kvaliteta

 35. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Obnova sustava zaštite od korozije TS 220/110/35 Pehlin i TS 380/220/110 Meline

  Autori:
  Štern, Ivica (48301)
  Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda, Prijenosno područje Opatija
  Depo ustanova: Hrvatska elektroprivreda
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Utvrđeno je stanje sustava zaštite od korozije te izrađen prijedlog za njegovu obnovu. Izrađene su osnove za tehničke uvjete izvođenja radova te kontrolne liste izvođenja radova.
  Ključne riječi: Sustav zaštite od korozije, premazi, čelična konstrukcija, kontrola radova

 36. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Obnova sustava za zaštitu od korozije DV 400 kV Ernestinovo-Tumbri (231-233) i DV 110 kV Vinkovci Županja (75-178)

  Autori:
  Štern, Ivica (48301)
  Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda, Elektroprijenos Osijek
  Depo ustanova: Hrvatska elektroprivreda
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Utvrđeno je stanje sustava zaštite od korozije te izrađen prijedlog za njegovu obnovu. Izrađene su osnove za tehničke uvjete izvođenja radova te kontrolne liste izvođenja radova.
  Ključne riječi: Sustav zaštite od korozije, premazi, čelična konstrukcija, kontrolne liste

 37. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Kontrola zaštitnih svojstva premaza. Mjerni uređaji i mjerenja

  Autori:
  Aurer, Indira
  Štern, Ivica (48301)
  Depo ustanova: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Priručnik sadrži slijedeća poglavlja: temperatura podloge, vlažnost zraka, debljina suhog premaza, poroznost premaza, prionljivost premaza, literatura. Uz potrebna objašnjenja opisani su postupci mjerenja, s primjerima. Priložene potrebne tablice za preračunavanja.
  Ključne riječi: Svojstva premaza, određivanja, tablice.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr