SVIBOR - Projekt broj: 2-15-025

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-15-025


RAZVOJ METODA OCJENE SISTEMA ZA ZAŠTITU MATERIJALA OD KOROZIJE


Glavni istraživač: ŠTERN, IVICA (48301)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 37
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za fizikalnu kemiju
Adresa: Marulicev trg 20/III
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1 4550725
Telefon: 385 (0)1 4552 477

Sažetak: Izgradit će se uređaj za povezan sa računalom za određivanje korozijskih parametara i razvit potrebna programska osnova za mjerenje i obradu podataka. Razvit će se ekspertni sustav za ocjenu stanja sistema za zaštitu od korozije. Sustav će sadržavati potrebne baze znanja i podataka. Osnovna istraživanja, nužna za ostvarenje baze znanja, provest će se radi određivanja međuzavisnosti parametara koji određuju stanje zaštitnog sistema.

Ključne riječi: Korozija, mjerenje, korozijski parametri, kompjuter, ekspertni sistem, korozijska zaštita, procjena, premazi, standardi.

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je izgradnja ekspertnog sustava za ocjenu stanja sistema za zaštitu objekata/materijala od korozije. Ekspertni sustav treba omogućiti da se na osnovi eksperimentalno utvrđenih podataka, u laboratoriju i na terenu, utvrdi stanje objekta/materijala i donese odluka daljnjim postupcima nužnim za produljenje trajnosti materijala odnosno održavanje sistema za zaštitu od korozije. Ekspertni sustav sadržavat će potrebne baze podataka i programe. U sklopu projekta razvijat će se i nužne eksperimentalne tehnike. Istraživanje pojedinih metoda za utvrđivanje stanja zaštitnih sistema nužno je i pri izradi novih standarda, kao što su npr. standardi Evropske ekonomske zajednice (CEN TC 139 i TC 262) iz područja sistema zaštite nemetalnih konstrukcija od korozije. Rezultati istraživanja, osim izvorno znanstvenog doprinosa, razvoj tehnika mjerenja, razumijevanje toka procesa i reakcija, utvrđivanje odnosa korozijskih parametara, trebaju imati direktnu primjenu u praksi (mostogradnja, brodogradnja, cestogradnja, industrijska postrojenja i sl). Trebaju omogućiti racionalniju gradnju i održavanje, produženje trajnosti i povećanje sigurnosti industrijskih i ostalih objekata te doprinjeti kvaliteti radnog i životnog okoliša.


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: Stručni skup: Suvremeni pristup zaštiti od korozije nadzemnih vodova i postrojenja
    Tip proizvoda: Ostalo
    Autor(i): I.Štern, I.Aurer

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr