SVIBOR - Projekt broj: 2-15-121

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-15-121


PROCESI OMEKŠAVANJA STABILIZACIJE I RAZGRADNJE PVC MJEŠAVINA


Glavni istraživač: ROJE, URBAN (41413)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 22
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Tehnološki fakultet, Split (11)
Odjel/Zavod: ZAVOD ZA KEMIJSKO INŽENJERSTVO LABORATORIJ ZA PETROKEMIJU I POLIMERE
Adresa: TESLINA 10, SPLIT
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 341633
teleFaks: 385 (0)21 341624
E-mail: Urban@MATECH.TEHST.HR

Sažetak: Istraživana je toplinska razgradnja PVC-a različitih K-vrijednosti i polimernih mješavina PVC/PMSAN i PVC/ABS.Kinetički parametri potvrđuju ovisnost toplinske postojanosti o K-vrijednosti. Tg-1/K vrijednost linearna je, međutim vrijednosti specifičnog toplinskog kapaciteta nisu svojstvene određenoj vrsti polimerizata. Mješljivost PVC-a s drugim polimerima određena je iz dinamičke viskoznosti otopina korištenjem Zelinger-Heidingsfeldovog kriterija mješljivosti. Kod termogravimetrijskog istraživanja toplinske razgradnje mješavina PVC/PMSAN u dušiku (neizotermno) kinetički parametri prvog razgradnog stupnja određeni su izokonverzijskom metodom po Flynnu i Wall-Ozawi. Toplinska postojanost mješavina povečava se porastom količine PMSAN-a. Kod nemješljivih mješavina istraživanih dinamičkom termogravimetrijom PMSAN ubrzava razgradnju PVC-a dok PVC usporava degradacijski proces PMSAN-a. Mješavine sa više od 50% PMSAN su stabilnije od PVC-a. Modificiranjem PVC-a ABS-om mijenja se kinetika procesa dehidrokloriranja,ali osnovni mehanizam procesa razgradnje ostaje nepromjenjen. Toplinska stabilnost ovih mješavina ovisi o udjelu modifikatora i temperaturi razgradnje. Utjecaj i promjenljivost procesnih varijabli na prividnu energiju aktivacije (E) i predeksponencijalni faktor (Z) isključuje se uvođenjem kompenzacijskog parametra (Sp=E/logZ) čija konstantnost ukazuje na nepromijenjeni mehanizam toplinske razgradnje. Korištenjem TG, DSC i kinetičkih jednadžbi istraživane su također mješljivosti (Couchman, Gordon - Taylor), temperature prijelaza, fazna svojstva i parametri procesa razgradnje za PVC/MS-AN-MMA mješavine kao i interakcije produkata razgradnje. Osnovna istraživanja proširena su na primjeru PVC/PBT mješavina uz dodatak omekšavala (DOP). Kod PVC/MBS smjese posebno je valorizirana i difuzija razgradnih produkata a kod PVC/ABS mješavina karakterizirana je još i termooksidacijska razgradnja u struji zraka primjenom infracrvene spektroskopije. Sveukupno objavili 10 radova. Referirali na simpozijima u zemlji i inozemstvu (12 sažetaka). Obranjena jedna doktorska disertacija i jedan magistarski rad, održali 2 pozivna predavanja.

Ključne riječi: Procesi omekšavanja, procesi stabilizacije i razgradnje, toplinska stabilnost, polimerne mješavine, kinetički podaci, parametri interakcije, PVC, PVC/ABS, PVC/PMSAN, PVC/MS-AN-MMA, PVC/PBT, PVC/MBS

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj naših istraživanja kao prilog razvoju znanosti odnosi se na istraživanja kinetike heterogenih reakcija razgradnje polimernih mješavina, dok se područje tehnološke primjene odnosi na valorizaciju (očekivanih) svojstava modificiranih PVC materijala na platformi pomorsko priobalnog klimata. A to znači studijsko razvijanje i utvrđivanje kinetičkih i termodinamičkih parametara vezanih za procese omekšavanja, stabilizacije i razgradnje polimernih sustava u svrhu upoznavanja i upotpunjavanja općih zakonitosti i mehanizama modifikacije i interakcije polimera. PVC/ABS mješavine poboljšavaju pretežito udarnu žilavost, a PVC/PMSAN su donekle modifikatori toplinske postojanosti oblika. Znanstvena istraživanja u vezi korelacija strukture i svojstava PVC mješavina (PVC/ABS, PVC/PSAN, PVC/MS-AN-MMA, PVC/PBT, PVC/MBS) poboljšanih toplinsko-fotolitičkih karakteristika, doprinose i u relacijama poznavanja toksičnosti razgradno-međufaznih proizvoda kao i u kontroli otpada u okolišu.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr