SVIBOR - Projekt broj: 2-99-304

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-99-304


DOBIVANJE BIOPLINA NA KOMUNALNIM DEPONIJAMA


Glavni istraživač: RAJER, BRANKO (65311)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 6
Naziv ustanove: ENIN-Energetski institut Holding d.d., Karlovac (155)
Komunikacija

Sažetak: Daje se pregled mogućnosti dobivanja bioplina iz deponija komunalnog smeća urbanih cenatara, te način korištenja dobivene energije. Prikazuju se sistemi uređenja sanitarnih deponija, te oprema za sakupljanje proizvodnog bioplina, na potrebnim uređajima za pročišćavanje voda. Navode se originalni i iscrpni rezultati ispitivanja na objektima i postrojenjima u ekperimentalnom radu. Iznose se osnovne smjernice pristupa problematici projektiranja i izgradnje objekata. Prikazuje se mogućnost optimiranja sistema u odnosu na postizanje niže cijene koštanja jedinice proizvedene energije, te opravadnosti izgradnje sistema.

Ključne riječi: zašttita okoline, biološka energija, bioplin, organiski otpad

Ciljevi istraživanja: Prvenstveno u cilju zaštite i očuvanja životnog okoliša potrebno je istražiti moguće postupke i tehnologije deponiranja komunalnog smeća urbanih sredina, u namjeri da se iz njega dobije što veća količina kvalitetnog bio plina kao energenta široke primjene. Na ovaj način se u potpunosti ili djelomično pokrivaju troškovi deponiranja smeća. Rezultati ispitivanja trebaju poslužiti kao smjernice za gradnju optimalnih i ekonomski opravdanih sanitarnih deponija komunalnog smeća, kao i potrojenja za dobivanje i korištenje bioplina u urbanim sredinama. Ovim istraživanjima također se povezuju problemi energetike sa zahtjevima ekologije na ekonomskim osnovama.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 03.01.96
Informacije: svibor@znanost.hr