SVIBOR - Projekt broj: 3-01-025

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-025


SEKULARNE PROMJENE RASTA ŠKOLSKE DJECE I ADOLESCENATA


Glavni istraživač: PREBEG, ŽIVKA (38594)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 19
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: ZAVOD ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŠKOLA NARODNOG ZDRAVLJA "ANDRIJA ŠTAMPAR"
Adresa: ROCKEFELLEROVA 4
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: +385-(0)1/276-822
teleFaks: +385-(0)1-275-415

Sažetak: Cilj je istraživanja procijeniti opažaju li se sekularne promjene rasta i razvoja školske djece i adolescenata u različitim područjima Hrvatske, tj. ocijeniti postoje li promjene srednje visine i težine djevojčica i dječaka od 7 do 18 godina te dobi menarhe u djevojčica u odnosu na vršnjake mjerene u razdoblju od 1981. do 1984. Ako promjene postoje, u kojim su područjima, i socioekonomskim grupacijama najviše izražene. Istraživanje obuhvaća oko 25.000 učenica i učenika u različitim područjima Hrvatske. U razdoblju od 1991. do 1993. godine završeno je prikupljanje podataka na području Zagreba, Rijeke, otoka Hvara, Splita i Slavonske Požege. Obrada podataka je u toku. Preliminarni rezultati pokazuju neznatni porast visine zagrebačkih učenica i učenika u odnosu na analognu generaciju 1982. Porast težine je nešto više naznačen pogotovo u dječaka. Pojava menarhe pokazuje pomak prema starijoj dobi, sa prosječno 12,69 godina 1982. na 12,80 godina 1991. što upućuje na divergenciju trendova rasta i sazrijevanja. Prikupljanje podataka se nastavlja na području Međimurja, Hrvatskog Zagorja i Moslavine, a obavljaju se pripreme za istraživanje na području Osijeka, gdje će se pokušati ocijeniti i utjecaj ratnih zbivanja na dinamiku somatskog rasta i razvoja djece.

Ključne riječi: Visina, težina, sekularne promjene rasta, sekularni trend, pubertet, menarhe

Ciljevi istraživanja: Sekularne promjene rasta i razvoja djece posljednjih desetljeća variraju u različitim populacijama. U nekima se opaža izraziti trend prema većoj tjelesnoj visini i težini uz sve raniju pojavumenarhe. U drugima, visina pokazuje trend povećavanja, dokvremenska pojava prve menstruacije ostaje nepromjenjena. U nekimase promjene više uopće ne opažaju. Postoji dakle relativnanezavisnost sekularnih promjena rasta i sazrijevanja. Cilj jeistraživanja procijeniti opažaju li se u Hrvatskoj uposljednjem desetljeću sekularne promjene rasta i sazrijevanja uškolske djece i adolescenata. Ako promjene postoje, jesu li općitrendovi rasta i sazrijevanja podudarni ili se promjene razlikujuu smjeru i intenzitetu u različitim zemljopisnim područjima irazličitim socioekonomskim grupacijama. U Hrvatskoj su naimeprema rezultatima transverzalnog istraživanja provedenog urazdoblju od 1981. do 1984. opažene značajne razlike visineizmeđu djece iste dobi koja žive u raznim zemljopisnim područjimašto upućuje na jaku ovisnost o etničkim odnosno genskimčimbenicima. S druge strane razlike visine djece različitihsocioekonomskih grupacija unutar istog područja upućuju na velikiutjecaj okolinskih čimbenika. Stoga se očekuje da će rezultatiovog istraživanja doprinjeti boljem poznavanju još nedovoljnorazjašnjenog međusobnog utjecaja genskih i okolinskih čimbenikana modele i varijabilnost rasta i razvoja. Sa stajalištazdravstvene zaštite, trend sekularnih promjena dobar jepokazatelj zdravlja populacije. Osim toga podaci o varijacijamadobi sazrijevanja u određenoj populaciji važni su zbog planiranjasvrhovite zdravstvene zaštite djece i mladeži.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr