SVIBOR - Projekt broj: 3-01-030

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-030


MORFOLOŠKE I FUNKCIONALNE OSOBINE ADENOMA HIPOFIZE


Glavni istraživač: KORŠIĆ, MIRKO (81592)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 23
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za endokrinologiju i bolesti metabolizma Interna klinika Medicinskog fakulteta KBC Rebro
Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb, Croatia
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 22 31 80
Telefon: 385 (0) 1 21 72 80
Telefon: 385 (0) 1 233 32 33 (301,220)
teleFaks: 385 (0) 1 21 72 80

Sažetak: Na Zavodu za endokrinologiju i bolesti metabolizma do sada je klinički obrađeno 96 bolesnika sa tumorima hipofize (62 do prošlog izvještaja i 36 novih). Većina nefunkcionalnih tumora (NFA) su na elektronsko-mikroskopskoj analizi (EM) bili null cell adenomi (52/55), a imunohistokemijski su dokazani gonadotropini ili njihove á-podjedinice. Samo nekoliko tumora bilo je slabo pozitivno i na druge hormone hipofize (STH,PRL,ACTH). U kulturu tkiva tumora (KTT) dodavani su endotelin-3 (ET3) ili "bioaktivna frakcija ultrafiltrata ljudske plazme" (TBP) izolirana iz 1 l plazme i pročišćena na kolonama ionskih izmjenjivača. Prema utjecaju TBP na razinu ACTH u mediju tumore smo podijelili na dvije skupine: 1. adenomi koji su u medij lučili više od 200 ng/L ACTH; nakon inkubacije s TBP došlo je do značajne inhibicije otpuštanja ACTH; 2. adenomi koji su u medij lučili manje od 200 ng/L ACTH, a nakon inkubacije s TBP došlo je do značajne stimulacije otpuštanja ACTH. Ovi nalazi dobro su korelirali sa rezultatima imunohistokemijske analize (IHC). Nađena je i značajna negativna korelacija osnovne sekretorne aktivnosti ACTH i sekretorne aktivnosti nakon dodatka TBP. Takvi efekti nisu nađeni u adenomima uz koje se nalazilo i tkivo zdrave hipofize. Dodatkom ET3 u medij KTT došlo je do smanjenja lučenja PRL, STH, LH i FSH, dok se je razina ACTH mijenjala ovisno o bazalnoj razini tog hormona u mediju bez dodatka ET3. U KTT sa razinom ACTH iznad 300 ng/L, dodatak ET3 je snizio njegovu razinu, a tamo gdje je razina ACTH bila ispod te vrijednosti, dodatak ET3 ju je povisio. Na IHC je endogeni ET3 detektiran u približno polovici uzoraka adenoma.

Ključne riječi: Adenom hipofize, nefunkcionalni adenomi, imunohistokemija, elektronska mikroskopija, kultura tkiva adenoma, hormoni hipofize, sekretorna aktivnost adenoma, gonadotropini, "bioaktivna frakcija ultrafiltrata ljudske plazme" (TBP), endotelin-3

Ciljevi istraživanja: Prema hormonskoj aktivnosti adenoma hipofize in vivo te tumore dijelimo u nesekretorne, klinički karakterizirane različitim stupnjem hipopituitarizma i sekretorne tumore koji luče hormone u suvišku (karakterizirani s tipičnim kliničkim slikama: sindrom galaktoreja-oligomenoreja, akromegalija, Cushingova bolest). Upotrebom kultura tkiva tumora (KTT) in vitro i usporedbom njihovih svojstava sa ponašanjem in vivo, dokazana je varijabilnost morfoloških karakteristika i sekretorne aktivnosti. Takve analize karakteristika adenoma hipofize čine osnovu za istraživanje aktivnosti faktora koji bi mogli biti uključeni u regulaciju ponašanja tumora. Međutim, ovisnost stanica adenoma o kontroli neuroendokrinog sustava je nesigurna, a priroda faktora koji bi mogli biti uključeni u regulaciju hormonske sekretorne aktivnosti je nepoznata. Tumori koji luče hormone in vivo pokazuju značajnu sekretornu aktivnost također i in vitro, ali NFA mogu također pokazivati u manjoj mjeri sekrecijsku aktivnost in vitro. Većina ih luči FSH, LH i njihove podjedinice, a neki i druge hormone hipofize (STH, PRL, ACTH). Stoga pretpostavljamo da na sekretornu aktivnost adenoma hipofize djeluju regulatorni mehanizmi (sistemski?) preko hipotalamičkih i humoralnih faktora. Željeli smo ispitati kako na tumore hipofize in vitro djeluju ET3, te TBP čija priroda još do sada nije definirana (mogao bi biti sličan modificirajućim faktorima rasta otpornima na toplinu i kiseline, koji su nađeni u raznim tkivima i medijima kultura stanica). Kao slijedeći korak bi bilo važno analizirati prirodu ove bioaktivne komponente ultrafiltrata ljudske plazme, ispitati njene efekte na kontrolu otpuštanja hormona iz tkiva normalne hipofize, te na rast normalnih i tumorskih stanica hipofize.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-082 NEUROTRANSMITERI U REGULACIJI ADENOHIPOFIZE
  Naziv ustanove: Zavod za endokrinologiju i bolesti metabolizma, Interna klinika Medicinskog fakulteta KBC REBRO
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: INSTITUT "RUĐER BOŠKOVIĆ"
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr