SVIBOR - Projekt broj: 3-01-040

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-040


VRSTE I ZNAČENJE RIKECIOZA NA PODRUČJU SREDNJEG DIJELA JUŽNE HRVATSKE


Glavni istraživač: PUNDA, VOLGA (39312)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 21
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Odjel za mikrobiologiju, Medicinski fakultet Zagreb - Medicinski studij Split i Klinička bolnica Split
Adresa: Spinčićeva 1
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)021-515-055
teleFaks: 385 (0)021-365-738

Sažetak: Na području srednjeg dijela južne Hrvatske (Split i Kaštela;gradska, prigradska i poluseoska sredina) istražuju se serološke,epidemiološke i kliničke značajke rikecioza uzrokovanih sRickettsia conorii, R.typhii,R.prowazekii,C. burnetii.Nakon epidemiološke ankete svakom zdravom ispitaniku vađena jekrv za serološko testiranje. Krv se vadi i domaćim životinjama,koje su značajne u održavanju epidemo-epizootiološkog lancarikacija. Ljudski i životinjski serumi pretražuju se postupkomreakcije vezanja komplementa (RVK) i neizravneimunofluorescencije (IF) sa specifičnim rikecijskim antigenima.Klinički se pregledavaju bolesnici s klasičnim simptomima zarikecioze (vrućica, glavobolja, osip, prvotna lezija na mjestuuboda krpelja), s atipičnim pneumonijama kao i oni sa sindromomnejasne bolesti s vrućicom. Svi su bolesnici klinički pregledanii serološki testirani bar dva puta u tijeku 2-4 tjedna od početkabolesti. Istražuju se kliničke, serološke i epidemiološkeosobitosti rikecioza. U parnim se serumima prati kinetika razvojaspecifičnih protutjela pomoću RVK, IF i Weil-Feliksove reakcijeaglutinacije.

Ključne riječi: Rikecioze, Prirodno žarište, Seroepidemiologija, Kliničke značajke

Ciljevi istraživanja: Istražiti seroprevalenciju R. conorii, R. typhi, R.prowazekii i C. burnetii među ljudima i domaćim životinjama idokazati endemičnost ovih rikecioza na području istraživanja.Otkriti razlike u učestalosti i rasprostranjenosti rikecioza.Odrediti epidemiološke značajke rikecioza kao i odnospojavljivanja bolesti i faktora rizika (zanimanje, spol, dob,okoliš, godišnje doba, prisustvo životinja i člankonožaca).Istražiti incidenciju rikecioza na području južne Hrvatske.Otkriti neuobičajene kliničke manifestacije i teške oblikerikecioza, koje su možda uzrokovane sojem rikecijakarakterističnim za ispitivano područje. Procjeniti vrijednostseroloških postupaka za dokazivanje akutnih infekcija kao i zaseroepidemiološka istraživanja. Odrediti ulogu životinja uepidemo-epizootološkom lancu istraživanih rikecioza. Značajan rezultat ovog istraživanja bit će određivanje vrstarikecija kao i njihove učestalosti i rasprostranjenosti napodručju južne Hrvatske. Rezultati istraživanja morali bidokazati značajnu aktivnost R. conorii u prirodnom okolišuispitivanog područja. Ovo istraživanje će omogućiti procjenustvarnog značaja ispitivanih rikecioza za zdravlje pučanstva teće prema tome predložiti preventivne i protuepidemijske mjere.Utvrđivanje vrsta rikecija unaprijedit će naše znanje i omogućitiprepoznavanje i dijagnosticiranje rikecioza. Te će spoznajeomogućiti pravilan odabir i pravovremeno liječenje, što je ododsudnog značaja jer rikecioze mogu biti smrtonosne.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za javno zdravstvo županije Splitsko-dalmatinske
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: University of Maryland at Baltimore
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 21201 MD - Baltimore, USA

 4. Naziv ustanove: Medical College of Wisconsin
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 53226 WI - Milwaukee, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr