SVIBOR - Projekt broj: 3-01-054

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-054


KLIJENUT BRAHIJALNOG SPLETA U DJECE I PRIDRUŽENI NALAZI


Glavni istraživač: STOJČEVIĆ-POLOVINA, MILENA (97491)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinička bolnica "Sestre milosrdnice"
Adresa: Vinogradska 29
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: U polivalentnoj rehabilitaciji djece klijenut brahijalnogŤ spleta predstavlja slozen problem s jedne strane zbog mogućegŤ spektra osnovnog oštećenja kao i pridruzenih nalaza, a s drugeŤ zbog obima i dugotrajnosti rehabilitacijskog tretmana. U osnoviŤ razmatranja je poznavanje dinamike razvoja motorike u djece. U tuŤ svrhu izućavan je idealni motorni razvoj iz pronacijskog iŤ supinacijskog stava u vremenu od rođenja do stjecanja samostalneŤ bipedalne lokomocije. Posebno su izućavani polozajni refleksiŤ radi procjene zrelosti u djece, utvrđivanja dijagnoze razvoja teŤ identifikacije motornih problema. U djece sa klijenuti brahijalnog spleta analizirani suŤ moguci vinovnici lezije i u većine te djece nađeni su faktoriŤ rizika s tim da su dominirali perinatalni faktori rizika. UnutarŤ tih faktora rizika na prvom mjestu je povecana porođajna tezinaŤ djeteta, a među najućestalijima su asfiksija, porod dovršen uzŤ pomoć vakuum ekstraktora i porod na zadak. Interesantan mozaikŤ faktora rizika vrlo slićan iznesenom nađen je i kod djece koja suŤ imala samo klinićke znakove oštećenja sredićnjeg zivćanogŤ sustava.To ukazuje na perinatalne razloge nastanka klijenuti uŤ djece ćemu u prilog idu i nađeni pridruzeni nalazi u vidu povredaŤ središnjeg zivćanog sustava, povreda osteomuskularnog aparata,Ť perifernih zivaca i mekih ćesti. Izneseno bitno doprinosiŤ unapređenju mjera primarne prevencije. Ućinjena je epidemiološkaŤ studija intrapartalnih trauma vidljivih po rođenju u 6234Ť novorođenćeta.Nađena je ućestalost istih od 4.5%, od toga je 97%Ť jednostrukih, a 3% dvostrukih intrapartalnih trauma unutar kojihŤ su ćešće istostrane povrede. Najućestalije su frakture klavikuleŤ (3.6%), pa tortikolis (0.48%), potom dolaze pareze brahijalnogŤ spleta (0.19%) i frakture humerusa (0.03%). Lezije brahijalnogŤ spleta su najznaćajnije s rehabilitacijskog aspekta, jerŤ zahtijevaju dugotrajan tretman, a mogućnost potpunog izlijećenjaŤ se kreće oko 40%. Ovo je tim znaćajnije što je oćekivani brojŤ pojave klijenuti brahijalnog pleksusa u nas 3.4 na 1000Ť zivorođene djece. Po slozenosti terapeutskog pristupa slijedeŤ tortikolisi, no u njih je moguće postići posve dobar ishod kodŤ uredno provedenog rehabilitacijskog tretmana, dok fraktureŤ humerusa zahtijevaju kratkotrajni tretman i također su dobrogŤ ishoda. Frakture klavikule ne zhtijevaju nikakav posebni tretmanŤ već samo opservaciju i specifićnu njegu. Ovo istrazivanje jeŤ sustavno praćenje problema djece sa klijenuti brahijalnog spleta.Ť Ono proširuje naše spoznaje o etiopatogenezi i terapeutskimŤ postupcima, odnosno sintetizira znanstvene spoznaje i znanje radiŤ poboljšanja rada i znanstvene skrbi za tu djecu.

Ključne riječi: Klijenut brahijalnog spleta, pridruzeni nalazi, faktori rizika, rehabilitacija

Ciljevi istraživanja: Cilj istrazivanja je ispitati djecu sa klijenuti braijalnog spleta obzirom na obim, nivo i tezinu lezije, te prisutnost pridruzenih nalaza, a s aspekta saznavanja mogućih uzroka i mogućnosti unaprijeđenja primarne i sekundarne prevencije. Oćekivani rezultati, odnosno znanstveni doprinos istrazivanja je u sistematićnom razmatranju slozenosti problema klijenuti brahijalnog spleta u djece od momenta dijagnoze s retrogradnom analizom trudnoće i poroda pa sve do maksimalno mogućeg osposobljavanja, a sastoji se u -upoznavanju spektra faktora rizika -utvrđivanju najćešćih faktora rizika -utvrđivanju moguće povezanosti pojedinih i slozenih faktora rizika i lezije brahijalnog spleta, te spektra pridruzenih nalaza -proširenju saznanja etiopatogeneze intrapartalnih trauma -unaprijeđenju primarne prevencije -utvrđivanju znaćenja pravovremene rehabilitacije lezije brahijalnog spleta -iznalazenju optimalno mogućih terapeutskih postupaka -vrednovanju rezultata rehabilitacijskog tretmana -sticanju novih znanstvenih spoznaja i sintetiziranju znanja, mogućnosti i potreba za poboljšanje rada -unapređenju mjera sekundarne prevencije -osposobljavanju djece ometene u razvoju za samostalan zivot i rad -korištenju rezultata ovog istrazivanja u opstetriciji, neonatologiji, neurologiji, psihologiji, rehabilitaciji, socijalnoj medicini i prosvjeti -dobivanju podataka u skladu s programom bez obzira da li su to radovi iz teorije, prakse ili posve raćunski radovi -dostupnosti dobivenih rezultata široj domaćoj i međunarodnoj znanstvenoj javnosti.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Klinika za djecje bolesti Klinicke bolnice "Sestre milosrdnice"
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Klinika za zenske bolesti i porođaje Klinicke bolnice "Sestre milosrdnice"
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Klinika za djecje bolesti KBC Rebro
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Klinika za djecje bolesti Zagreb
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr