SVIBOR - Projekt broj: 3-01-055

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-055


ISTRAŽIVANJE DEFORMACIJA KRALJEŠNICE (SKOLIOZE I KIFOZE)


Glavni istraživač: PEĆINA, MARKO (35861)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Komunikacija

Sažetak: Istraživanja mogućnosti ranog otkrivanja, uzroka nastanka iŤ mogućnosti liječenja deformacija kralješnice (skolioza i kifoza)Ť provodi se dugogodišnjim longitudinalnim studijama u djece iŤ omladine u Hrvatskoj. Longitudinalnom prospektivnom studijomŤ dokazano je da postoji nepobitna veza između akceleracije rasta iŤ pojave idiopatske skolioze. Adolescentnom idiopatskom skoliozomŤ nisu u prosjeku viši od svojih vršnjaka več je dokazano da u njihŤ postoji brži rast tijekom pubertetskog zamaha rasta. TakođerŤ longitudinalnom studijom djece s idiopatskom skoliozom i djece sŤ hereditarnim ortodontskim anomalijama nepobitno je dokazanaŤ međusobna povezanost hereditarnih ortodontskih anomalija iŤ skolioze kralješnice. Kako se nasljedne ortodontske anomalijeŤ mogu otkriti več u dobi djeteta od šest do osam godina, aŤ skolioze se razvijaju tek u pubertetu, to se djeca s hereditarnimŤ ortodontskim anomalijama svrstavaju u "rizičnu skupinu" djece zaŤ razvoj skolioze kralješnice. Dugogodišnja studija respiratornihŤ funkcija adolescenata s idiopatskom skoliozom liječenihŤ konzervativno ili operativno, pokazala je da se kirurškomŤ korekcijom skoliotičnog zavoja kralješnice ne postiže uŤ odgovarajućoj mjeri (postotku) i poboljšanje respiratornihŤ funkcija skoliotične osobe, a što znači da kirurški zahvat neŤ treba predugo odlagati, jer će doći do ireverzibilnih pulmološkihŤ promjena. O značenju športskih aktivnosti u liječenju skolioza teŤ o mogućnosti bavljenja športom osoba sa skoliozom, uključujući iŤ operativno liječene, provedena je transverzalna studija, a uŤ tijeku je i dugogodišnja longitudinalna studija.

Ključne riječi: KRALJEŠNICA, SKOLIOZE I KIFOZE, UZROCI NASTANKA, RANO OTKRIVANJE, MOGUĆNOSTI LIJEČENJA.

Ciljevi istraživanja: Istraživanjem se želi obuhvatiti cjelokupnost problematike skolioza i kifoza prvenstveno u populaciji školske djece, te se želi: - utvrditi učestalost deformacija skeleta koje se mogu dovesti u korelaciju s deformacijama kralješnice (npr. deformacije kraniofacijalnog skeleta) i istražiti mogućnost posrednog ranog otkrivanja skolioza i kifoza. - Utvrditi utjecaj adolescentnog zamaha rasta na pojavu i tijek idiopatskih skolioza. - Utvrditi prirodan tijek idiopatskih skolioza i kifoza. - Utvrditi postojanje genetskih predispozicija za nastanak skolioza i kifoza. - Utvrditi stupanj promjene plućnih funkcija u djece i omladine s idiopatskom skoliozom i kifozom. - Vrednovati rezultate neoperativnog i operativnog liječenja uključujući i utjecaj sportske aktivnosti na prevenciju nastanka i mogućnosti liječenja skolioza i kifoza. Očekivani doprinos primjene u praksi sastoji se u utvrđivanju najjednostavnije i nasvrsishodnije metode ranog otkrivanja deformacija kralješnice, praćenja spontane evolucije i s time u vezi prognoze deformacije kralješnice, odnosno praćenja rezultata primijenjenog liječenja. Mogučnost otkrivanja tzv. rizične skupine djece za razvoj deformacije kralješnice od posebnog je praktičnog interesa.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: DOM ZDRAVLJA ČRNOMEREC
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr