SVIBOR - Projekt broj: 3-01-069

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-069


FORMIRANJE GLAVE, AKSIJALNIH I UROGENITALNIH STRUKTURA U ČOVJEKA


Glavni istraživač: SARAGA-BABIĆ, MIRNA (111141)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.94.

Ukupno radova na projektu: 34
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 20
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Histologija i embriologija - ogranak Split
Adresa: PAK, KB "Firule", Spinčićeva 1
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 515 055 / 522
teleFaks: 385 (0)21 365 738
E-mail: sapunard¦mamef.mef.hr

Sažetak: Normalno i poremećeno oblikovanje osovinskih organa (korda Ť dorsalis, kralješnica, kralješnička moždina) i organa glave Ť istraženo je morfološki i imunohistokemijski na ljudskim Ť plodovima između 4. i 22. tjedna razvitka. Histološka analiza Ť ukazuje na važnost mezodermalnih tvorbi (korda dorsalis, Ť kralješničke moždine) u nastanku središnjeg živčanog sustava. U Ť području glave je diferencijacija korde dorzalis bila povezana s Ť razvitkom lubanjske baze i burse faringeje. Rana diferencijacija Ť hipofize čovjeka i njezin odnos prema okolnim organima glave je Ť također istražena. Razlike između primarne i sekundarne Ť neurulacije praćene su na kaudalnom kraju normalnih i Ť malformiranih ljudskih plodova. Tijekom regresije privremeno Ť postojećeg repa u čovjeka pojavljuju se promjene u morfološkom Ť odnosu i imunohistokemijskoj reaktivnosti svih osovinskih organa. Ť Istraživanja na malformiranim plodovima otkrila su moguće vrijeme Ť i način djelovanja teratogenih čimbenika tijekom razvitka Ť čovjeka. Eksperimentalni rad na životinjama ukazuje da povišeni Ť tlak kisika nije sposoban uzrokovati malformacije ploda. Najveći Ť embriotoksični efekt se očitovao u težini ploda i placente. Ť Histološka istraživanja na placentama razotkrila su poremećaje Ť krvnih žila labirinta i zadebljanje placentalne membrane. Ť Klinička istraživanja na pacijentima s prirođenim bolestima Ť spolnog i mokračnog sustava omogućila su uspostavu novih Ť kriterija u ultrazvučnoj dijagnostici.

Ključne riječi: korda dorzalis, aksijalne strukture, hipofiza, anencefalus, kraniorahishizis, ljudski zametak, malformacije aksijalnih organa, kisik, placenta, štakor, kisik pod povišenim tlakom

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je bio istražiti normalno i poremećeno formiranje organskih sustava tijekom razvitka čovjeka: a) osovinskih organa (korda dorzalis, kralješnica i kralješnička moždina), b) organa glave lubanjska baza, bursa faringeja, mozak i hipofiza) i c) spolnog i mokračnog sustava. Promjene u morfološkom odnosu i imunohistokemijskoj reaktivnosti stanica i tkiva tijekom njihovog međudjelovanja u gore spomenutim organima analizirane su na velikom broju ljudskih plodova različitog razvojnog stadija. Eksperimentalni životinjski model je upotrijebljen za istraživanje mogućeg teratogenog djelovanja povišenog parcijanog tlaka kisika. Dio rada na projektu koji je proveden na pacijentima omogućio je određivanje ultrazvučnih osobitosti različitih prirođenih bolesti. Očekivani rezulati na projektu su bili određivanje mehanizama i čimbenika koji su uključeni u normalni i poremećeni razvitak nekoliko organskih sustava u čovjeka (središnji živčani sustav, kralješnica i hipofiza). Rezultati su unaprijedili razinu znanja o staničnom i tkivno međudjelovanju koje se pojavljuje tijekom različitih stadija u razvitku čovjeka. Istraživanja na mlađim embrijima omogućila su potpuno nove podatke o ranoj diferencijaciji središnjeg živčanog sustava. Dobiveni su i početni rezultati o ekspresiji gena koji djeluju tijekom razvitka središnjeg živčanog sustava. Analiza poremećenog razvitka tih organa u čovjeka razjasnila su moguće vrijeme i mjesto djelovanja teratogenih čimbenika. Rezultati na životinjama uspoređeni su s ljudskim primjerima, omogučujući donošenje zaključaka o razvojnim mehanizmima koji su zajednički za sve sisavce. Analiza ultrazvučne slike u djece s prirođenim poremečajima mokračnog sustava unaprijedila je postavljenje dijagnoze i terapiju pacjenata.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: ALIS - Academic Links and Interchange Scheme
  Naziv ustanove: The British Council
  Grad: London, Engleska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Department of Electron Microscopy, University of Helsinki
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 00300 - Helsinki, Finska

 2. Naziv ustanove: Department of Pathology, University of Helsinki
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 00300 - Helsinki, Finska

 3. Naziv ustanove: Department of Molecular Cell Biology, Max Planck Institute of Biophysical Chemistry
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 37018 - Gottingen, Germany

 4. Naziv ustanove: Department of Preclinical Sciences, Medical Faculty, University of Leicester
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Leicester, England

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr