SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-071

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-071


Broj radova citiranih u CC: 4
Broj ostalih radova: 30
Ukupno objavljenih radova: 34


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Zatajivanje (insuficijencija) srca

  Autori:
  Nikolić-Heitzler, Vjeran (101623)
  Rudar, Mijo (41663)
  Planinc, Danijel (153316)
  Urednici
  Vrhovac, Božidar
  Bakran, Ivan
  Granić, Mate
  Jakšić, Branimir
  Labar, Boris
  Vucelić, Boris
  Izdavač: "Naprijed"
  ISBN: 86-349-0288-9
  Godina: 1991
  Stranice: od 594 do 606
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: zatajivanje srca

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Kardiomiopatije

  Autori:
  Planinc, Danijel (153316)
  Urednici
  Vrhovac, Božidar
  Bakran, Ivan
  Granić, Mate
  Jakšić, Branimir
  Labar, Boris
  Vucelić, Boris
  Izdavač: "Naprijed"
  ISBN: 86-349-0288-9
  Godina: 1991
  Stranice: od 674 do 686
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: kardiomiopatija, dilatacijska, toksične, hipertrofijska,restrikcijska. patofiziologija, dijagnostika, liječenje

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Transplantacija srca

  Autori:
  Planinc, Danijel (153316)
  Urednici
  Vrhovac, Božidar
  Bakran, Ivan
  Granić, Mate
  Jakšić, Branimir
  Labar, Boris
  Vucelić, Boris
  Izdavač: "Naprijed"
  ISBN: 86-349-0288-9
  Godina: 1991
  Stranice: od 766 do 768
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: transplantacija srca, imunosupresija, indikacije, odbacivanje, komplikacije

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Presađivanje srca

  Autori:
  Planinc, Danijel (153316)
  Urednici
  Čustović, Fedor
  Goldner, Vladimir
  Čikeš, Ivo
  Izdavač: Medicinska naklada
  ISBN: 953-176-031-4
  Godina: 1995
  Stranice: od 755 do 766
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: The Diagonal Earlobe Crease and Atherosclerosis - an Autopsy Study

  Autori:
  Ferenčić, Željko (178724)
  Planinc, Danijel (153316)
  Urednici
  Koenig, W
  Hombach, V
  Bond, M.G.
  Kramsch, D.M.
  Izdavač: Blackwell Wissenschafts - Verlag
  ISBN: 3-901158-13-8
  Godina: 1995
  Stranice: od 425 do 427
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Poremećaji kardiovaskularnog sustava i cerebrovaskularne bolesti

  Autori:
  Planinc, Danijel (153316)
  Urednici
  Demarin, Vida
  Izdavač: "Naprijed"
  ISBN: 953-178-013-7
  Godina: 1994
  Stranice: od 90 do 102
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Elektrokardiogram u bolestima mišića srca

  Autori:
  Planinc, Danijel (153316)
  Urednici
  Duraković, Zijad
  Izdavač: "Naprijed"
  ISBN: 953-178-000-5
  Godina: 1993
  Stranice: od 239 do 253
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Myocardial Technetium-99m-pyrophosphate scintigraphy and echocardiography in diagnosis of cardiac amyloidosis.

  Autori:
  Planinc, Danijel (153316)
  Franceschi, Dinko
  Žigman, Miroslav
  Jerić, Marjan (114021)
  Pagon, Ljupko
  Mihatov, Šime (97500)
  Rudar, Mijo (41663)
  Časopis: Acta Cardiologica
  Broj: 4
  ISSN: 0001-5385
  Volumen: 47
  Godina: 47
  Stranice: od 391 do 401
  Broj referenci: 14
  Jezik: engleski
  Sažetak: Intenzivnim korištenjem ehokardiografije povećava se vjerojatnosttočne dijagnoze kardiomiopatije uzrokovane amiloidozom, ali sdruge strane veća je mogućnost zamjene dijagnoze amiloidoza srcas hipertrofičnom kardiomiopatijom kao što je bio slučaj kod triod pet bolesnika. U kombinaciji s nalazom niske voltaže u EKG i pozitivnim unosomTc-99m-pirofosfatom, ehokardiografija je vrlo korisna, specifičnai osjetljiva metoda u diferencijalnoj dijagnozi infiltrativnekardiomiopatije i metada je izbora u ranoj dijagnozi kardijalneamiloidoze. Ehokardiografija se lako izvodi i može se koristiti zalongitudinalno praćenje bolesnika da bi se pokazala evolucijakardijalne amiloidoze što je od velike važnosti za odluku oliječenju.
  Ključne riječi: kardiomiopatija, amiloidoza, scintigrafija Tc-99m-pirofosfatom, ehokardiografija

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Akutno zatajenje bubrega u transplantaciji srca

  Autori:
  Gašparović, Vladimir
  Planinc, Danijel (153316)
  Sutlić, Željko
  Biočina, Bojan
  Sokolić, Josip
  Gjurašin, Mirko
  Časopis: Liječnički vjesnik
  Broj: 5
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 115
  Godina: 115
  Stranice: od 152 do 155
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je obrađena učestalost i razlozi razvoja akutnog zatajenjabubrega u skupini od 13 bolesnika s transplantiranim srcem.Razvoj ili pogoršanje postojeće azotemije opaženo je kod 8bolesnika. Osim ranije poznatih faktora kao što su aktualnostanje bolesnika, postojeća bubrežna funkcija, perioperativno ipostoperativno kompromitirana cirkulacija, vlastiti rezultatiupozoravaju na značenje postoperativne koncentracije ciklosporinate istodobne primjene drugih lijekova. Rezultati upućuju navažnost u načinu primjene ciklosporina. Parenteralni put primjenepovezan je s većim rizikom visokih koncentracija lijeka i većaučestalost komplikacija kod parenteralne primjene ciklosporina.Osim ranitidina i kaptoprila, koji se spominju ranije, našeopažanje upozorava na potrebu pojačanog opreza kod istodobneprimjene ketokonazola, koji smanjuje izlučivanje ciklosporina ilidruge nefrotoksične tvari, npr. amfotericina. Učestalost AZB-a uovoj skupini bolesnika je visoka. Naše iskustvo govori da jerazlog za razvoj AZB-a multifaktorski. Rezultati dalje pokazujuda je rješavanje neoliguričnog oblika AZB-a moguće uz održavanje"unutrašnje ravnoteže" te da nije potrebno ekstrakorporalnoodstranjivati dušične tvari ako nema dodatnih komplikacija(npr.krvarenje iz probavnog trakta). Rana primjena hemodijalize uoliguričnom obliku AZB-a kako pokazujui naši rezultati omogućujepreživljavanje u ranoj fazi, prije svega, izbjegavanjem vitalneugroženosti korekcijom hiperkalijemije i odstranjenjem suvišnetekučine.
  Ključne riječi: bubrežno zatajenje, akutno, srčana transplantacija

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Relativna mitralna insuficienca - terapevtski kazalnik v zdravljenju dilatativne kardiomiopatije

  Autori:
  Nikolić-Heitzler, Vjeran (101623)
  Mihatov, Šime (97500)
  Omčikus-Pevalek, Mirjana
  Rudar, Mijo (41663)
  Vukosavić, Đuro
  Birtić, Krešimir
  Časopis: Zdravniški vestnik
  Broj: 1
  Volumen: 62
  Godina: 62
  Stranice: od 3 do 9
  Broj referenci: 35
  Jezik: slovenski
  Sažetak: Izhodišča. Pri bolnikih z dilatativno kardiomiopatijo se zrazširitvijo levega prekata pojavila mitralna insuficienca, k o znapredovalo boleznijo postaja vse očitnejša. Metode. Avtorji so preiskovali 27 bolnikov s III.-IV.funkcionalno stopnjo NYHA s povprečnimi vrednostimi istisnefrakcije 20%. Rezultati. Pri 18 bolnikih je bila s uporabo polzirajočegaDopplerja dokazana hemodinamsko pomembna mitralna insuficienca.Ker so imeli vsi bolniki povišan tlak polnjenja levega prekata za20 mmHg in več, so jim ob akutni terapevtski preiskavi dali i.v.40 mg furosemida. Od 19 bolnikov prve skupine, ki je zadovoljivoreagirala na furosemid, so se pri 9 bolnikih brez mitralneinsuficience vrednosti kardijalnega indeksa znižale za 20%,sistemska vaskularna rezistenca pa se je dvignula za 15%. Priostalih 10 bolnikih iz te skupine, ki so imeli mitralnoinsuficijenco, so vrednosti kardijalnega indeksa porasle za 23%,sistemska vaskularna rezistenca pa se je zmanjšala za 20%. Tlakpolnjenja levega prekata je pri bolnikih iz te skupine padel za40%. V drugi skupini je bilo 8 bolnikov, pri katerih so bilevrednosti tlaka polnjenja levega prekata kljub furosemida povšanenad 20mmHg. To su bili bolnikih IV. funkcionalne stopnje NYHA zizrazito mitralno insuficienco. Pri teh smo uporabili kombinacijoperoralnega isosorbiddinitrata (5mg) in dihidralazina (25mg). Po60 minutah od upotrabe vazodilatatora so se vrednosti kardialnegaindeksa dvignile za 39%, sistemska vaskularna rezistenca se jeznižala za 31%, povišeni tlak polnjenja levega prekata pa jepadel za 32%. Zaključki. Furosemid, kjer je to potrebno in vazodilatatorzmanjšujeta volumen levega prekata na koncu dijastole in sistolein s tem pri bolnikih s hemodinamsko pomembno mitralnoinsuficienzo zmanjšujeta disfunkcijo subvalvularnega aparata,reducirata regurgitacijsko frakcijo in zvečujeta sistoličnofunkcijo levega prekata. Mitralna insuficienca je pri bolnikih zdilatativno kardiomiopatijo čisto hemodinamsko pomembna inverjetno zahteva poseban terapevtski pristop.
  Ključne riječi: dilatativna kardiomiopatija, mitralna insuficijencijak, furosemid, vazodilatator

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: A dynamic model for the separation of secondary resistance from tolerance to nitroglycerin infusion

  Autori:
  Miličević, Goran
  Vrhovac, Božidar
  Planinc, Danijel (153316)
  Časopis: Internation Journal of Clinical Pharmacology, Therapy and Toxicology
  Broj: 1
  Volumen: 31
  Godina: 31
  Stranice: od 12 do 17
  Broj referenci: 19
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: nitroglicerin, tolerancija lijeka, rezistencija na lijek, metodologija

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: A high incidence of tolerance to hypotensive effect of low nitroglyerin dose detected by cyclic interruption of a nitroglycerin infusion

  Autori:
  Miličević, Goran
  Planinc, Danijel (153316)
  Planinc-Peraica, Ana (127470)
  Vrhovac, Božidar
  Časopis: Croatian Medical Journal
  Broj: 1
  Volumen: 34
  Godina: 34
  Stranice: od 60 do 65
  Broj referenci: 22
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: tolerancija na lijek, diskontinuirana infuzija, nitroglicerin

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vrijednost biopsije miokarda u diferencijalnoj dijagnozi primarnih kardiomiopatija u djece

  Autori:
  Malčić, Ivan
  Kapitanović, Helena
  Šćukanec-Špoljar, Mira
  Pažanin, Leo
  Ferenčić, Željko (178724)
  Jelić, Ivo
  Časopis: Paediatria croatica
  Broj: 39
  Godina: 95
  Stranice: od 43 do 39
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kod šestero bolesnika učinjena je lijevostrana endomiokardijalna biopsija radi utvrđivanja etiologije primarne kardiomiopatije kod djece. Bilo je četvero muške i dvoje ženske djece, u dobi od 8 do l5 god.(srednja dob 12 god. i 11 mj.). Sva su djeca bila bijele rase. Biopsijski uzorci pregledani su svjetlosnim mikroskopom u svih bolesnika, a elektronskim u dvoje djece. Za vrijeme i nakon zahvata nije bilo komplikacija. Kod svo troje djece s kliničkom dg. DKMP pronašli smo mionekrozu, vjerojatno uzrokovanu miokarditisom. Jedno dijete s malignom ventrikulskom tahigardijom imalo je degenerativne promjene u apikoseptalnom djelu lijeve klijetke, te smanjenje njene kontraktilnosti(vjerojatno stanje nakon miokarditisa). U bolesnika se također razvila aortna insuf. Primarna mitohondriopatija utvrđena je u jednog djeteta upotrebom elektronske mikroskopije. Taj je nalaz korelirao s patologijom neuromuskularnog sustava(skapulo-peronealna amiotrofija). Klinička dijagnoza odgovarala je restrikcijskoj KMP. Patohistološki nalaz uzorka 15-god. djevojčice s kliničkom dg. restrikcijske KMP pokazao je primarnu amiloidozu srca. U jednog djeteta s asimetričnom HKMP(bez pozitivne obiteljske anamneze) pronađen je patohistološki nalaz karakterističan za HKMP. Etiologija kardiomiopatije utvrđena je kod svih ispitanika primjenom endomiokardijalne biopsije. Rezultati pokazuju da je endimiokardijalna biopsija visokosenzitivna metoda kod djece s primarnim bolestima miokarda. Time je potvrđena potreba da se svoj djeci kod koje se sumnja na primarnu bolest miokarda učini endomiokardijalna biopsija i patohistološka analiza.
  Ključne riječi: primarna kardiomiopatija endomiokardijalna biopsija djeca

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Upotreba ehokardiografije u dijagnostici i terapiji plućne embolije

  Autori:
  Alfirević, Zrinka
  Nikolić-Heitzler, Vjeran (101623)
  Koprčina, Marko
  Mihatov, Šime (97500)
  Časopis: Liječnički vjesnik
  Broj: 117
  Godina: 1995
  Stranice: od 97 do 99
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pedesetgodišnja bolesnica primljena je na odjel zbog retrosternalne boli praćene zaduhom (koja se javila nekoliko sati prije hospitalizacije) i progresivne intolerancije napora u posljednjih petnaestak dana. Ehokardiografski je pronađeno povećanje šupljine desne predkljetke 59x54 mm i desne klijetke 46 mm. Scintigrafski nalaz pokazao je brojne trokutaste zone smanjenje do potpuno izostale perfuzije emboličkog podrijetla u obim plućnim krilima, Nakon dokazana dijagnoze recidivirajućih embolija pluća u terapiju se uvede trajno intravenski heparin u dozi od 25000 ij na dan tijekom 10 dana. Četrdesetosam sati nakon uvedene heparinske terapije dolazi do izrazitog poboljšanja općeg stanja bolesnice uz prestanak dispneje i normalizacije plinske analize arterijske krvi. Kontrolnom ehokardiografijom registriralo se značajno smanjenje dilatacije desne pretklijetke s 59x54 mm na 47x43 mm i smanjenje neizravnih pokazatelja plućne hipertenzije s vrijednosti 110 mmHg nazočne u trenutku prijema na vrijednost 65 mmHg.

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Incidence and hospital mortality of acute coronary artery disease among civilians in Zagreb during air-raid alarms

  Autori:
  Mihatov, Šime (97500)
  Nikolić-Heitzler, Vjeran (101623)
  et al.,
  Časopis: Acta Medica Croatica
  Broj: 49
  Godina: 1995
  Stranice: od 49 do 52
  Broj referenci: 16
  Jezik: engleski

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Terapija refraktorne kardijalne dekompenzacije uz ponovljenu invazivnu hemodinamsku dijagnostiku

  Autori:
  Nikolić-Heitzler, Vjeran (101623)
  Bergovec, Mijo
  Prpić, Hrvoje
  Radić, Berislav (39626)
  Eremić, Zdravka
  Mihatov, Šime (97500)
  Časopis: Liječnički vjesnik
  Broj: 116
  Godina: 1994
  Stranice: od 83 do 85
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ispitivano je pet bolesnika, tri muškarca i dvije žene starosti 53+/-13(38-66)godina s terapiski refrakternom kardijalnom dekompenzacijom. Učinjenom kompletnom kardiološkom obradom u četvero njih postavljena je dijagnoza ishemijske dilatacijske kardiomiopatije, a u jedne bolesnice dijagnoza kroničnog plućnog srca, nastalog kao posljedica recidivirajućih embolija. U bolesnika se učini dijagnostička kateterizacija desnog srca, te se na osnovi dobivenih hemodinamskih parametara prilagodi ili promjeni dotadašnja peroralna terapija(digitalis, diuretik, ACE inhibitor). U dvoje bolesnika se uvede u terapiju kardioselektivni blokator betaadrenergičkih receptora , a jednoj bolesnici se ventrikularnom elektrostimulacijom ubrza srčana frekvencija. Kateterizacija desnog srca se ponovi nakon sedam dana pri čemu se nađe porast minutnog volumena (38%), kardijalnog indeksa (42%), tlaka u plućnoj kapilari (25%) i sistemske vaskularne rezistencije (30%). Nakon nove terapije od petero bolesnika u NYHA IV, troje prelazi u NYHA II, a dvoje u NYHA III. Samo se je u jedne bolesnice u NYHA III, a zbog progresije bolesti pristupilo uspješnom kardiokirurškom zahvatu. Na temelju saznanja ponovljene invazivne hemodinamske dijagnostike moguće je već primjenom peroralne terapije suzbiti refraktornu kardijalnu dekompenzaciju.

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Long-term results of catheter fulguration of ventricular tachycardia

  Autori:
  Petrač, Dubravko
  Vukosavić, Đuro
  Radić, Berislav (39626)
  et al.,
  Časopis: Acta Clinica Croatica
  Broj: 32
  Godina: 1993
  Stranice: od 107 do 120
  Broj referenci: 21
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: Kateterska fulguracija Ventrikularna tahikardija

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Transplantacija srca u Zagrebu (1988-1991.)

  Autori:
  Planinc, Danijel (153316)
  Sutlić, Željko
  Biočina, Bojan
  Huseđinović, Ino
  Sokolić, Josip
  Urednici
  Sokolić, Josip
  Sutlić, Željko
  Pasini, Josip
  Biočina, Bojan
  Naslov zbornika: Transplantacija organa III
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-7655-007-7
  Stranice: od 51 do 56
  Skup: 3. Tečaj o transplantaciji organa
  Ključne riječi: transplantacija srca, ortotopična, indikacije, imunosupresivnaterapija

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Neki imunološki aspekti transplantacije srca

  Autori:
  Sutlić, Željko
  Flajsig, Igor
  Planinc, Danijel (153316)
  Biočina, Bojan
  Huseđinović, Ino
  Sokolić, Josip
  Urednici
  Sokolić, Josip
  Sutlić, Željko
  Pasini, Josip
  Biočina, Bojan
  Naslov zbornika: Transplantacija organa III
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-7655-007-7
  Stranice: od 27 do 36
  Skup: 3. Tečaj o transplantaciji organa
  Ključne riječi: transplantacija srca, odbacivanje, terapijska imunosupresija

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Natural history of infra-His atrioventricular block induced by atrial pacing in symptomatic patients with chronic bundle branch bloock

  Autori:
  Petrač, Dubravko
  Radić, Berislav (39626)
  Gjurović, J.
  Birtić, Krešimir
  Naslov zbornika: Europace '95 - abstrcts book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bologna, Italy
  Godina: 1995
  Stranice: od 341 do 344
  Skup: 7th European Symposium on Cardiac Pacing
  Održan: od 04.06.95 do 07.06.95
  Ostalo: Broj referenci: 4

 21. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Dijagnostičko značenje biopsije endomiokarda desne klijetke

  Autori:
  Ferenčić, Željko (178724)
  Planinc, Danijel (153316)
  Jerić, Marjan (114021)
  Pagon, Ljupko
  Nikolić-Heitzler, Vjeran (101623)
  Mihatov, Šime (97500)
  Rakuljić, Ivan
  Strozzi, Maja
  Miličić, N
  Urednici
  Čikeš, Ivo
  Naslov zbornika: 1. Kongres Hrvatskog kardiološkog društva - Knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 10 do 10
  Skup: 1. Kongres Hrvatskog kardiološkog društva
  Održan: od 22.04.93 do 24.04.93
  Sažetak: Tijekom petogodišnjeg perioda biopsija endomiokarda desneklijetke učinjena je transfemoralnim putem u 100 uzastopnihbolesnika sa znacima zastojnog zatajivanja srca nejasneetiologije (75 muškaraca i 25 žena, dobi 13 do 68, prosječno 44.8godina). Osim prolazne boli u prsima u 15 te prolaznog blokadesne grane u 3 bolesnika, nije bilo drugih komplikacija. Karakterističan patohistološki nalaz utvrđen je u 64, anespecifičan u 32 bolesnika (4 zahvata bila su neadekvatna).Patohistološka dg. bila je: dilatacijska kardiomiopatija (39bolesnika), miokarditis (10), alkoholna, ishemična, odnosnotoksična kardiomiopatija (3), amiloidoza (8) hemokromatoza (1),endokardna fibroza (1), endomiokardna fibroza(1), te sarkoidoza(1). Od 32 bolesnika s nespecifičnim patohistološkim nalazom, u23 konačna je dg. bila dilatacijska kardiomiopatija, u 3reverzibilna alkoholna bolest miokarda, u 1 ishemijskakardiomiopatija, u 3 ishemijska i hiperrergopatskakardiomiopatija, dok je u 2 dg. ostala nerazjašnjena. Kliničkadg. dilatacijske kardiomiopatije korelirala je s patohistološkomdg. u 60% bolesnika dok u 40% biopsija nije pružila dg.informacije. Od 16 bolesnika s kongestivno-restrikcijskompatofiziologijom, endomiokardna biopsija je bila dijagnostička u81.2%. Biopsija endomiokarda desne klijetke pruža klinički korisneinformacije u evaluaciji bolesnika s bolestima endomiokarda.
  Ključne riječi: endomiokard desne klijetke, biopsija, kardiomiopatije

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Značenje biopsije endomiokarda desne klijetke u dijagnostici odbacivanja presatka: vlastita iskustva

  Autori:
  Ferenčić, Željko (178724)
  Planinc, Danijel (153316)
  Sutlić, Željko
  Biočina, Bojan
  Sokolić, Josip
  Urednici
  Čikeš, Ivo
  Naslov zbornika: 1. Kongres Hrvatskoga kardiološkog društva - Knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 112 do 112
  Skup: 1. Kongres Hrvatskog kardiološkog društva
  Održan: od 22.04.93 do 24.04.93
  Sažetak: Od rujna 88. do 20. ožujka 1993. u 13 od naših 18 bolesnika sortotopično transplantiranim srcem (četiri bolesnika umrla su uranom postoperacijskom periodu, a u zadnje transplantiranebolesnice biopija nije još učinjena), učinjene su 122 biopsijeendomiokarda desne kietke radi praćenja stanja presatka. Ukupnoje dobiveno 549 uzoraka endomiokarda (4.5 po biopsiji). Uzorcitkiva analizirani su svjetlosnim mikroskopom, a histološki nalazinterpretiran je po modificiranim "Stanford kriterijima", a odtravnja 91. prema međunarodno prihvaćenim kriterijima - "ISHTGrading System". Blaga ili umjerena reakcija odbacivanja utvrđena je u 77 biopsija(63.1%)- Umjerena reakcija odbacivanja uspješno je izliječena u22 navata primjenom metilprednisolona (3x1 gr i.v./3 dana) tep.p. antitimocitnog globulina. Kontrolne biopsije vršene sutjedan dana nakon početka terapije. Šest (5%) bioptičkih zahvata bilo je neadekvatno s ukupno 23(4.2%) uzoraka nepogodnih za histološku analizu. Histološki nalazkoji je upućivao na uzorak tkiva s mjesta prethodne biopisjenađen je u 58 uzoraka (10.5%). U 15 uzoraka (2.7%) nađena jeinfiltracija endokarda mononuklearima ("Quiltyeva promjena").
  Ključne riječi: transplantacija srca, biopsija miokarda, endomiokard desneklijetke, odbacivanje prestka

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Amrinon u terapiji refraktorne srčane insuficijencije: različite mogučnosti prećenja terapijskog učinka

  Autori:
  Nikolić-Heitzler, Vjeran (101623)
  Prpić, Hrvoje
  Bergovec, Mijo
  Žigman, Miroslav
  Starčević, Boris
  Mihatov, Šime (97500)
  Omčikus-Pevalek, Mirjana
  Vukosavić, Đuro
  Urednici
  Čikeš, Ivo
  Naslov zbornika: 1. Kongres Hrvatskog kardiološkog društva - Knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 135 do 135
  Skup: 1. Kongres Hrvatskog kardiološkog društva
  Održan: od 22.04.93 do 24.04.93
  Sažetak: Svrha ove studije je bilo korelirati invazivne i neinvazivnehemodinamske pokazatelje u cilju objektivnog pračenja terapijskogučinka inhibitora fosfodiesteraze (Amrinon). Promatrano je 7bolesnika srednje starosne dobi 59+/-11.8g u IV funkcionalnomrazredu NYHA-e s dilatacijskom kardiomiopatijom ishemijske ilineishemijske geneze. Terapija je započeta s dozom od 0.75 mg/kgAmrinona u vidu bolusa, a nastavljena je u infuziji od5ug/kg/24+/-4 sata. Hemodinamska invazivna mjerenja iradionuklidna ventrikulografija (RV) su učinjeni prije i nakonterapije. Kardijalni indeks je porastao sa 1.9 +/-0.4 na2.6+/-0.4 l/min/m2 (p=0.01), indeks uradnog volumena sa 22.6+/-7.1 na 27.1 +/-6.6 ml/m2 (p=0.002, a plućni kapilarni tlak sesmanjio sa 18.9 +/-5.7 na 14.3 +/- 8.5 (p=NS). Radionuklidniparametri: indeks teledijastoličkog volumena se smanjio sa 124.4+/- 26.8 na 111.4 +/- 24.8 ml/m2 (p=0.009), indekstelesistoličkog volumena se smanjio sa 93.6+/-26.1 na 83.6 +/-23.6 ml/m2 (p=0.009), a globalna ejekcijska frakcija lijevogventrikula je porasla sa 25.4 +/- 8.7 na 28.7 +/-9.4%. Zaključak: U svakodnevnoj kliničkoj praksi iz mnogih razloga nisuuvijek ispunjeni uvijeti za invazivno hzemodinamsko praćenjebolesnika s refraktornom srčanom insuficijencijom (NYHAIV).Tijekom liječenja Amrinonom uočeno je primjenom RV značajnosmanjenje indeksa teledijastoličkog i telesistoličkog volumena,te posljedično povećanje globalne ejekcijske frakcije lijeveklijetke, što upućuje na mogućnost objektivnog neinvazivnogpraćenja učinka terapije.
  Ključne riječi: amrinon, refraktorna srčana insuficijencija, dilatacijskamiokardiopatija

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Endomyocardial biopsy in cardiac allograft pathology - the Zagreb expexperience

  Autori:
  Ferenčić, Željko (178724)
  Planinc, Danijel (153316)
  Sutlić, Željko
  Biočina, Bojan
  Sokolić, Josip
  Naslov zbornika: 1st Alpe-Adria Cardiology Meeting - Abstract Book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Radenci, Slovenija
  Godina: 1993
  Stranice: od 9 do 9
  Skup: 1st Alpe-Adria Cardiology Meeting
  Održan: od 21.05.93 do 22.05.93
  Ključne riječi: biopsija endomiokarda, transplantacija srca

 25. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Transplantacija srca i šećerna bolest

  Autori:
  Sutlić, Željko
  Planinc, Danijel (153316)
  Biočina, Bojan
  Huseđinović, Ino
  Sokolić, Josip
  Jelić, Ivo
  Naslov zbornika: Simpozij - Diabetička nefropatija i liječenje nadomjesnom terapijom
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1993
  Stranice: od 28 do 28
  Skup: Dijabetička nefropatija i liječenje nadomjesnom terapijom (uz međunarodno sudjelovanje)
  Održan: od 13.10.93 do 15.10.93
  Sažetak: Od 30.09.1988. do 28.09.1993. ortotopična transplantacija srca(HTx) učinjena je u 22 bolesnika (18 muškaraca i 4 žene), u dobiokd 24 do 62 godine. U 18 bolesnika indikacija je biladilatacjska, u 3 ishemijska kradiomiopatija, a u jedne bolesniceishemijska kardiomiopatija s teškom aortnom i mitralnom manom. Istisna frakcija lijeve klijetke iznosila je prije HTx 8 do 24%(prosječno 15.5%), a PVR 1.3-6-5 Woodovih jedinica (prosječno 2.8jed.). Imunosupresija je provođena antitimocitnim globulinom(ATG), ciklosporinom A, azatioprinom i kortikosteroidima.Dijagnoza reakcije odbacivanja presatka temeljila se nahistološkom nalazu biopsije endomiokarda desne klijetke(kriteriji prema MF. Billingha, odnosno ISHT). Visokim dozamametilprednisolona i.v. i ATG-om uspješno su suprimirane 22umjerene reakcije odbacivanja. Klinički manifestna infekcijautvrđena je u 12 navrata (jedan letalni ishod), a komplikacije inuspojave imunosupresivne terapije u 67 slučajeva (4.7 pobolesniku). Prosječno praćenje bolesnika nakon HTx iznosi na dan28.09.1993. 30.2 mjeseci (0.1-59 mjeseci). Četvero je bolesnikaumrlo u ranom poslijeoperacijskom periodu, a četvero u kassnom.Funkcija presatka je u 14 preostalih bolesnika zadovoljavajučaili odlična. EF nakon HTx iznosi 40 do 60% (prosječno 52%),bolesnici su bili u I ili II funkcionalnomrazredu po NYHA. Sviimaju blažu arterijsku hipertenziju, trojica kroničnu bubrežnuinsuficijenciju I-II stupnja. Od ukupnog broja Tx bolesnika, dvoje ih je imalo dijabetesmelitus tip I (ovisan o inzulinu), a jedan je bolesnik imaodijabetes melitus tip II (neovisan o inzulinu). Naš stav uliječenju Tx bolesnika s dijabetesom odgovara stavu prihvaćenom usvijetu što znači da šećerna bolest ne predstavljakontraindikacijuza Tx srca.
  Ključne riječi: transplantacija srca, šećerna bolest, dilatacijskakardiomiopatija

 26. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Praćenje bolesnika nakon transplantacije srca: vlastita iskustva

  Autori:
  Planinc, Danijel (153316)
  Sutlić, Željko
  Biočina, Bojan
  Ferenčić, Željko (178724)
  Belicza, M
  Rudar, Mijo (41663)
  Sokolić, Josip
  Naslov zbornika: 11. Radenski dnevi - Knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Radenci, Slovenija
  Godina: 1991
  Stranice: od 22 do 23
  Skup: 11. Radenski dnevi. Strokovni sestanek Kardiološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva
  Održan: od 12.04.91 do 13.04.91
  Sažetak: Od 30. rujna 88. do 1. ožujka 91. ortotopična transplantacijasrca učinjena je u 13 bolesnika (10 muškaraca i tri žene) u dobiod 29 do 62 godine. U devet bolesnika indikacija je bilaidiopatska dilatacijska kardiomiopatija, u jedne bolesnice (prvatransplantacija) ishemička kardiomiopatija s teškom aortnom imitralnom manom. Ejekcijska frakcija lijevog ventrikula iznosila je 8 do 20%(prosječno 13.7%), plućna vaskularna rezistencija 1.3 do 6.5Woodovih jdinica (prosječno 2.8jed.). Imunosupresija je provođena ciklosprinom-A, azatioprinom ikortikosteroidima. Prvih šest tjedana biopsije endomiokardadesnog ventrikula vršene su svaki tjedan, idućih šest tjedanasvaka dva tjedna, nakon toga jednom mjesečno do osam mjeseci, azatim jednom u svaka dva do tri mjeseca, osnosno prema kliničkomstanju. Prilikom biopsije pomoću Swan-Ganzovog kateterakontroliran je hemodinamski status bolesnika. Učinjeno je ukupno87 biopsija endomiokarda desnog ventrikula (347 uzoraka tkiva), auzorci su histološki analizirani svjetlosnim mikroskopom teinterpretirani koristeći modificiranu metodu originalneinterpreetacije reakcije odbacivanja tranplantata srca premaBillinghamovoj. Utvrđeno je 68 reakcija odbacivanja (7.5 pobolesniku). Reakcije teškog stupnja nije bilo dok je 17umjerenog stupnja uspješno suprimirano visokim dozamametilprednisolona i.v. Infekcija je utvrđena i liječena u 12navrata (od toga 4 septična stanja) ili 1.4 po bolesniku, kao i67 komplikacija i nuspojava imunosupresivne terapije ili 6.3 pobolesniku. Hospitalizacija je trajala 47 do 235 dana (prosječno 63.8 dana),a prosječno praćenje bolesnika nakon transplantacije iznosi 15.9mjeseci (6 dna do 30 mjeseci). troje bolesnika umrlo je u ranompostoperacijskom toku (jedan do 6 dana nakon transplantacije):jedan zbog masivne plućne embolije, jedan zbog jakogretroperitonealnog krvarenja, a jedan zbog insuficijencije graftakompliciranog poremećajem srčanog ritma. Jedan bolesnik umro jeosam tjedana nakon transplantacije zbog stafilokokne sepsekomplicirane purulentnim meningitisom. Dvoje bolesnika umrlo jeiznenada kod kuće (jedna bolesnica 15.5 mjeseci, te jedanbolesnik nepunih 5 mjeseci nakon transplantacije). Nakontransplantacije srca svi bolesnici imaju regularni sinus ritam,svi osim jednog imaju inkompletni ili kompletni blok desne grane,svi imaju trikuspidalnu, a trojica i blagu mitralnuregurgitaciju. U ranom postoperacijskom toku kod dvojice su imalirelativno visoku plućnu vaskularnu rezistenciju, došlo je doprolaznog popuštanja desnog ventrikula. U kasnijem toku trojebolesnika ima blagu plućnu hipertenziju. Funkcijatransplantiranog srca je u 7 preživjelih bolesnikazadovoljavajuća ili odlična, a kvaliteta života vrlo dobra. Svisu kardijalno kompenzirani, nalaze se u I ili II funkcionalnomrazredu po NYHA.
  Ključne riječi: tranplantacija srca, ortotopična, dialtativnakardiomiopatija, ishemična kradiomiopatija

 27. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The diagonal earlobe crease and atherosclerosis - an autopsy study

  Autori:
  Ferenčić, Željko (178724)
  Planinc, Danijel (153316)
  Naslov zbornika: Proceedings of the International Symposium on Current Aspects in Atherosclerosis
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ulm, Njemačka
  Godina: 1993
  Stranice: od 25 do 26
  Skup: Symposium on Current Aspects in Atherosclerosis
  Održan: od 14.05.93 do 15.05.93
  Ključne riječi: ateroskleroza, nabor uške

 28. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Primjena sistema za analizu slike u morfometrijskoj obradi biopsija endomiokarda i korelacija sa hemodinamskim parametrima

  Autori:
  Ferenčić, Željko (178724)
  Planinc, Danijel (153316)
  Džubur, A
  Naslov zbornika: Liječnički vjesnik
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 25 do 25
  Skup: 1. Hrvatski internistički kongres - neodržan zbog rata
  Ključne riječi: morfometrija, biopsija endomiokarda, korelacija s hemodinamskimparametrima

 29. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Transplantacija srca: prikaz vlastitih rezultata

  Autori:
  Planinc, Danijel (153316)
  Sutlić, Željko
  Biočina, Bojan
  Ugljen, Ranko
  Letica, Dalibor
  Huseđinović, Ino
  Ferenčić, Željko (178724)
  Belicza, M
  Rudar, Mijo (41663)
  Sokolić, Josip
  Naslov zbornika: Liječnički vjesnik
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 25 do 25
  Skup: 1. Hrvatski internistički kongres - neodržan zbog rata
  Ključne riječi: transplantacija srca, kardiomiopatije

 30. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Fatal Aortic Dissection: a Clinicopathologic Study of 24 Cases

  Autori:
  Ferenčić, Željko (178724)
  Planinc, Danijel (153316)
  Naslov zbornika: 2nd Alpe Adria Cardiology Meeting - Abstrcts book
  Jezik: engleski
  Godina: 1994
  Stranice: od 145
  Skup: 2nd Alpe Adria Cardiology Meeting
  Održan: od 22.06.94 do 25.06.94

 31. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Hemodynamic compromise caused by aneurysm of the non-coronary Sinus of Valsalva

  Autori:
  Planinc, Danijel (153316)
  Jerić, Marjan (114021)
  Sutlić, Željko
  Pagon, Ljupko
  Mihatov, Šime (97500)
  Naslov zbornika: 2nd Alpe Adria Cardiology Meeting - abstrcts book
  Jezik: engleski
  Godina: 1994
  Stranice: od 107
  Skup: 2nd Alpe Adria Cardiology Meeting
  Održan: od 22.06.94 do 25.06.94

 32. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Gallopamil in the treatment of patients with stable angina pectoris. Comparison with nifedipin - results of multicentric trial

  Autori:
  Bračić-Kalan, M.
  Birtić, Krešimir
  Jerić, Marjan (114021)
  Vukosavić, Đuro
  Planinc, Danijel (153316)
  Naslov zbornika: Therapie - Journal de pharmacologie clinique et de therapeutique - abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Paris, France
  Godina: 1995
  Stranice: od 252
  Skup: 1st Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics
  Održan: od 27.09.95 do 30.09.95

 33. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Dijagnostika i klinički tijek bolesti amiloidoze srca
  Fakultet: Medicinski Zagreb
  Mentor: MIHATOV ŠIME
  Datum obrane: 06.07.95
  Broj stranica: 31
  Autor: Šipić Tomislav
  Rad: Diplomski radMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr