SVIBOR - Projekt broj: 3-01-071

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-071


DILATACIJSKA KARDIOMIOPATIJA: PROGNOSTIČKI FAKTORI I LIJEČENJE


Glavni istraživač: RUDAR, MIJO (41663)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 34
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Interna klinika Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" Zavod za kardiologiju i kardiovaskularne bolesti
Adresa: Vinogradska c. 29
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (41)174-666 k. 668
teleFaks: 385 (41)172-453

Sažetak: Do kraja prosinca 1993. u uspitivanje je uključeno 56 novih bolesnika s "idiopatskom" dilatacijskom kardiomiopatijom. Svima je učinjena kompletna obrada prema metodologiji opisanoj u prijavi projekta. Dilatacijska kardiomiopatija zbog javljanja u mlađoj životnoj dobi i neizlječivosti (tijeka bolesti koji dovodi do smrtnog ishoda) od posebnog je intereas istraživanja. Ispitivani su infektivno-imunološki aspekti patogeneze, te genetske determinante za nastanak dilatacijske kardiomiopatije. Prospektivno je istraživani rani dijagnostički znakovi bolesti, učestalost pojedinih kliničkih, laboratorijskih, elektrokardiografskih, ehokardiografksih parametara, te parametara dobivenih drugim neinvazivnim i invazivnim tehnikama, te njihove prognositčke vrijednosti. Nadalje, istraživati će se prirodni tijek bolesti, utjecaj raznih modaliteta liječenja (razni medikamenti, transplantacija srca) na preživljavanje.

Ključne riječi: dilatacijska kardiomiopatija, prognostički faktori, liječenje

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je pridonijeti razumijevanju prirodnog tijeka i patofiziologije sindroma primarne i sekundarne dilatacijske kardiomiopatije. Od sekundarnih kardiomiopatija naročito se je istraživala alkoholna i postinfekcijska (postvirusna) kardiomiopatija. Istraživanjem se pokušalo doprinijeti poznavanju etiologije primarne dilatacijske kardiomiopatije, te ispitati utjecaj medikamentnog liječenja na tijek i prognozu bolesti. Ostvarenajem navedenog cilja unaprijedila bi se rana dijagnostika i omogućilo pravovremeno liječenje i ocjena funkcionalnog kapaciteta kardiovaskularnog sustava u bolesnika s dilatacijskom kardiomiopatijom.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr