SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-072

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-072


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 11
Ukupno objavljenih radova: 13


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Reumatologija

  Autori:
  Jajić, Ivo (17712)
  Izdavač: Medicinska naklada
  Godina: 1994
  Broj stranica: 700
  Broj referenci: 200
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Antigen HLA - B27 i reumatoidni artritis

  Autori:
  Jajić, Zrinka (152240)
  Jajić, Ines (152251)
  Jajić, Ivo (17712)
  Časopis: Acta med iug
  Volumen: 45
  Godina: 91
  Stranice: od 195 do 202
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživan je utjecaj antigena HLA-B27 na klinička, radiološka ilaboratorijska obilježja reumatoidnog artritisa. Bolesnici santigenom HLA-B27 uspoređeni su: 4 muškarca i 20 žena u dobi 28do 71 godine sa skupinom bolesnika: 2 muškarca i 21 ženom u dobi26 do 69 godina bez antigena HLA-B27. Bolesnici s reumatoidnim artritisom i antigenom HLA-B27 nerazlikuju se u pogledu početka bolesti,distribucije aficiranihzglobova za vrijeme praćenja (3-10 godina), razvojnim stadijimabolesti i prisutnosti reumatoidnog faktora u usporedbi sbolesnicima bez antigena HLA-B27. Artritis radiokarpalnih zglobova češće je bio prvi znak bolesti ubolesnika nosilaca antigena HLA-B27 . U tih bolesnika češće jebila prisutna križobolja i jutarnja zakočenost križa nego ukontroli. Klinička slika afekcije kralješnice bila je takođerčešća u bolesnika nosilaca antigena HLA-B27 nego u bolesnika beztog antigena (p<0,05). Bolesnici nosioci antigena HLA-B27 imalisu češće sakroileitis (p<0,05) i radiološke promjene nasakroilijakalnim zglobovima nego bolesnici bez antigenaHLA-B27. Simetrični artritis perifernih zglobova bio je češćeprisutan u bolesnika s antigenom HLA-B27.
  Ključne riječi: reumatoidni artritis, antigen HLA-B27, sakroiletis, periferni artritis.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Imunološka reaktivnost u psorijatičnom artritisu

  Autori:
  Jajić, Zrinka (152240)
  Jajić, Ines (152251)
  Jajić, Ivo (17712)
  Časopis: Acta med iug
  Volumen: 45
  Godina: 91
  Stranice: od 141 do 150
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživana je imunološka reaktivnost bolesnika s psorijatičnimartritisom i utjecaj aktivnosti bolesti na imunološkureaktivnost. Ispitanike je činilo 36 muškaraca i 17 žena u dobiod 17 do 65 godina. Kontrolnu skupinu sačinjavala su 32 muškarcai 19 žena dobi 21 do 62 godine koji nisu pokazivali znakovebolesti. Analizirani su slijedeći imunološki parametri : brojleukocita, postotak limfocita u perifernoj krvi , broj i postotakT limfocita s pozitivnim CD3, CD4 i CD8, broj i postotak Blimfocita, broj i postotak B limfocita s površinskim IgG,IgA iIgM, broj i postotak velikih granuliranih limfocita,transformacija limfocita i indeks fagocitoze. Nađena jestatistički značajna redukcija broja i postotka CD4 T limfocita,broja i postotka B limfocita s površinskim IgG, transformacijalimfocita i fagocitna aktivnost granulocita u bolesnika spsorijatičnim artritisom u usporedbi s kontrolnom skupinom.
  Ključne riječi: psorijatični artritis, imunološka reaktivnost.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Učestalost ankilozantnog spondilitisa u nosilaca antigena HLA-B27 u Hrvatskoj

  Autori:
  Jajić, Ines (152251)
  Jajić, Ivo (17712)
  Jajić, Zrinka (152240)
  Časopis: Rad Med Fak Zagrebu
  Broj: 3
  Volumen: 32
  Godina: 91
  Stranice: od 203 do 209
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ispitivana je pojava ankilozantnog spondilitisa u nosilacaantigena HLA-B27 u 176 ispitanika (102 muškarca i 74 žene) u dobiod 15 do 74 godine. Svi ispitanici podrvrgnuti su kliničkompregledu lokomotornog sustava i rengenološkoj obradisakroilijakalnih zglobova i torako-lumbalnog prijelaza telaboratorijskim testovima (sedimentacija, imunoglobulini). Bol u zglobovima je bila prisutna u 47 (26,7%) ispitanika,značajno češće u žena nego u muškaraca. Oteklina je nađena u 28(16%) ispitanika. Bol u peti obostrano je bila prisutna u 22 (12,5%) ispitanika. Klinički znakovi, češće u žena nego umuškaraca. Iridociklitis je nađen u 9 (5,1%) ispitanika, a bol uvratnoj kralješnicic u 96 (54,4%) ispitanika, češće u žena nego umuškaraca. Od križobolje je patilo 132 (75%) ispitanika, -enečešće nego muškarci. a jutarnju zakočenost u križima imalo je 90(48,9%) ispitanika. Palpacijom je registrirana bol usakroilijakalnim zglobovima u 82 (46,6%) ispitanika, a Mennelovimtestom u 83 (21,6%) ispitanika. Inklinacija slabinskog dijelakralješnice bila je smanjena u 138 (78,4%) ispitanika,reklinacija u 100 (56,8%), a indeks disanja u 130 (73,9%)ispitanika. Sakroileitis je rengenološki utvrđen u 82 (46,6%)ispitanika, najčešće II razvojnog stadija. Promjene natorako-lumbalnom prijelazu bile su utvrđene u 23 (13,1%)ispitanika. Dijagnoza sigurnog ankilozantnog spondilitisa bila jeutvrđena u 12 (6,8%) ispitanika, a dijagnoza vjerojatnog u 10(5,6%) ispitanika.
  Ključne riječi: ankilozantni spondilitis, antigen HLA-B27.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Antigeni HLA-DR i HLA-B i ekspresija reumatoidnog artritisa

  Autori:
  Jajić, Zrinka (152240)
  Jajić, Ines (152251)
  Jajić, Ivo (17712)
  Časopis: Abstrcts bool. European Concerted Action of the Imunopathogenesis and Immunotherapy of Arthritis. Brighton,UK 18-20th October 9l
  Godina: 91
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: antigeni HLA-DR i HLA-B, reumatoidni artritis.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Antigeni HLA-DR i HLA-B i ekspresija reumatoidnog artritisa

  Autori:
  Jajić, Zrinka (152240)
  Jajić, Ines (152251)
  Jajić, Ivo (17712)
  Časopis: Reumatizam
  Volumen: 39
  Godina: 92
  Stranice: od 59 do 67
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizirana je moguća povezanost između antigena HLA-DR1 iHLA-B278 samih ili u kombinaciji i laboratorijskih, radiološkihte klinički obilježja u 175 bolesnika s reumatoidnim artritisom.Antigen HLA-DR1 bio je značajno povezan s odsustvom vaskulitisa,Raynaudova fenomena, tenosinovitisa i sakroileitisa useronegativnih bolesnika. Antigen HLA-B27 bio je značajno povezans manje otečenim zglobovima i tenosinovitisom, sa prisutnimiritisom, sakroileitisom u seronegativnih bolesnika. AntigenHLA-DR1 u kombinaciji s antigenom HLA-B27 bio je značajno poveyans afekcijom kuka i bolesnika s prisutnim CRP. Antigen HLA_DR4 ukombinaciji s HLA-B27 značajno je bio povezan s koksitisom ,afekcijom zglobova stopala i smanjenim schoberovim testom.HLA-DR4, HLA-DR4 u kombinaciji s HLA-DR1 i HLA-DR4 u kombinacijis HLA-DR1 i HLA-B27 nisu bili značajno povezani u odnosu nalaboratorijske, radiološke i kliničke parametre
  Ključne riječi: reumatoidni artritis, antigeni HLA-DR1, HLA-DR4, HLA-B27.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Smanjenje IgG, IgA i IgM u bolesnika s reumatoidnim artritisom za vrijeme 6-mjesečnog liječenja solima zlata

  Autori:
  Jajić, Ivo (17712)
  Časopis: Reumatizam
  Volumen: 39
  Godina: 92
  Stranice: od 159 do 164
  Jezik: engleski
  Sažetak: Istraživan je učinak soli zlata (Tauredon) na koncentraciju IgG,IgA i IgM u bolesnika s reumatoidnim artritisom. U studiju jeuključeno 8 muškaraca i 35 žena, prosječne dobi od 50 godina iprosječnog trajanja bolesti 9,5 godina. Za vrijeme kontinuiraneaplikacije Tauredona u trajanju od 6 mjeseci, praćeni suimunoglobulini klase IgG, IgA i IgM pomoću elektroimunodifuzije iimunoelektroforeze. Evaluacija rezultata je pokazala značajni učinak soli zlata nasmanjenje IgG 8p<0,0007), IgA (p<0,001) i IgM (p<0,001) naterapiju Tauredonom.
  Ključne riječi: reumatoidni artritis, imunoglobulini, soli zlata, liječenje.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj soli zlata na dinamiku reumatoidnog faktora u bolesnika s reumatoidnim artritisom

  Autori:
  Jajić, Ivo (17712)
  Časopis: Reumatizam
  Volumen: 39
  Godina: 92
  Stranice: od 11 do 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Cilj istraživanja je bio da se utvrdi učinkovitost soli zlata(pod zaštićenim imenom "Tauredon" Byk Gulden) na dinamikureumatoidnog faktora, određivanog Waaler-Roseovim testom, ubolesnika s reumatoidnim artritisom. Praćenje dinamikereumatoidnog faktora je ostvareno tijekom kontinuiranešestomjesečne aplikacije "Tauredona" u skupini ispitanika sasigurnom dijagnozom reumatidnog artritisa. Skupinu je sačinjavalo8 muškaraca i 35 žena, prosječne životne dobi od 50,0 godina. Kontinuiranim praćenjem bolesnika i njihovih laboratorijskihnalaza (Waaler-Roseov test), u pravilnim vremenskim intervalima,utvrđeno je da "Tauredon" značajno smanjuje titar reumatoidnogfaktora, određivanog metodom hemaglutinacije ovčijih eritrocita,Waaler-Roseovim testom (Hi kvardrat= 4,03, p<0,005).
  Ključne riječi: reumatoidni faktor, soli zlata, reumatoidni artritis.

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Djelovanje Na-aurotiomalata na dinamiku cirkulirajućih imunih kompleksa u bolesnika s reumatoidnim artritisom

  Autori:
  Jajić, Ivo (17712)
  Časopis: Reumatizam
  Volumen: 39
  Godina: 92
  Stranice: od 11 do 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Cilj istraživanja je bio da se utvrdi učinkovitostNa-aurotiomalata, pod zaštićenim imenom Tauredon na dinamikucirkulirajućih imunih kompleksa u bolesnika s reumatoidnimartritisom. Praćenje parametara je obavljeno tijekom kontinuiranešestomjesečne aplikacije lijeka, u skupini bolesnika s dijagnozomreumatoidnog artritisa kojih je bilo 43, od čega 8 muškaraca i 35žena,prosječne životne dobi 50 godina. Utvrđeno je da Tauredon značajno djeluje na dinamiku CIK IgM(p<0,006), smanjujući njihov nivo u serumu bolesnika. Zbogvelikih individualnih razlika u padu vrijednosti CIK IgG, nije semogla dokazati značajnost tog pada (p=0,086). Nemogućnosttestiranja značajnosti pada vrijednosti CIK IgA nastala je zbogpremalog broja bolesnika s pozitivnim vrijednostima CIK IgA.
  Ključne riječi: reumatoidni artritis, soli zlata, cirkulirajući imuni kompleksi.

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: HLA antigeni i primarna hipertrofična osteoartropatija

  Autori:
  Jajić, Ivo (17712)
  Jajić, Zrinka (152240)
  Časopis: Clin Exp Rheumatol
  Volumen: 10
  Godina: 92
  Stranice: od 74 do 74
  Jezik: engleski
  Sažetak: Istraživana je učestalost antigena HLA sustava u bolesnika sprimarnom hipertorfičnom osteoartropatijom. U istraživanje jeuključeno 18 bolesnika s ovom rijetkom bolesti. Najčešće je nađenantigen HLA-B12, u 8 od 18 bolesnika (44,4%).
  Ključne riječi: antigeni sustava HLA, primarna hipertrofična osteoartropatija

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: HLA-B27 antigen i reumatoidni artritis

  Autori:
  Jajić, Zrinka (152240)
  Jajić, Ines (152251)
  Jajić, Ivo (17712)
  Časopis: Revista Espanola de Reumatologia
  Godina: 93
  Stranice: od 398 do 0
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: Antigeni HLA-B27, reumatoidni artritis.

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Analiza projekcije boli kod sakroileitisa u ankilozantnom spondilitisu

  Autori:
  Dubravica, Maja (30444)
  Jajić, Ivo (17712)
  Jajić, Zrinka (152240)
  Šerbo, Branko (8023)
  Šućur, Anđelko (141541)
  Časopis: Reumatizam
  Broj: 1
  Volumen: 41
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 3
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ispitivali smo obilježja boli u 99 bolesnika (63 muškarca i 37 žena) u dobi od 17-70 godina s ankilozantnim spondilitisom i različitim razvojnim stadijima sakroileitisa.Analiza obilježja sakroileitisa pokazala je dominantno javljanje u mirovanju ( noću i danju pri odmoru ) i da je obligatno praćena jutarnjom zakočenošću križa. Po svom intenzitetu bol je bila ajača u žena , a po karakteru tupa, locirana najčešće u području sakroilijakalnihzglobova ali i u preponi, donjem dijelu abdomena, simfizi. Bol se širi i na udaljena mjesta (natkoljenica, potkoljenica) kratkotrajno ili duže vrijeme u jednu i/ili obje noge. Najčešći provocirajući faktori pojačanja i širenja boli bili su betereološki faktori i mirovanje noću i/ili danju. Evaluacija obilježja boli može biti od velike koristi u dijagnostici sakroileitisa odnosno ankilozantnog spondilitisa čemu se u praksi ne pridaje posebno značenje.
  Ključne riječi: ankilozanzni spondilitis, bol


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr