SVIBOR - Projekt broj: 3-01-079

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-079


ULOGA PROSTAGLANDINA U KONTROLI RASTA MALIGNIH TUMORA


Glavni istraživač: ČULO, FILIP (8565)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 47
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 18
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za Fiziologiju i Imunologiju
Adresa: Šalata 3b
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 466 945
teleFaks: 385 (0)41 424 001

Sažetak: Podaci u literaturi i vlastita istraživanja pokazuju da Ť prostaglandini serije E (PGE1 i PGE2) pospješuju rast nekih Ť malignih tumora. U vlastitim istražvanjima našli smo da Ť planocelularni karcinomi grkljana i donjeg ždrijela čovjeka koji Ť proizvode povećanu količinu PGE2 ex vivo češće recidiviraju i Ť metastaziraju, odnosno da ti bolesnici kraće žive. Tu korelaciju Ť nismo našli kod karcinoma probavnog trakta. U daljnjem radu Ť određena je usporedno proizvodnju PGE2, PGI2 i tromboksana A2 Ť (TxA2) u uzorcima tumora ex vivo. Našli smo da se proizvodnja Ť pojedinih i ukupnih prostanoida razlikuje od bolesnika do Ť bolesnika, ali da ona ne korelira s kliničkim stadijem tumora. U Ť tijeku su istraživanja korelacije između veličine proizvodnje Ť pojedinih ili ukupnih PG i različite količine pojedinih PG ex Ť vivo. Uzorci mišjih tumora proizvode različitu količinu ukupnih Ť PG i različite količine pojedinih PG ex vivo. Stanične linije tih Ť tumora proizvode in vitro uglavnom PGE2, malu količinu PGI2, a ne Ť proizvode TXA2. Inhibicijski učinak indometacina (IMC) na rast Ť tumora in vivo korelira s ukupnom proizvodnjom PG ex vivo i Ť proizvodnjom PGE2 ex vivo i in vitro. Ni IMC ni PGE2 nemaju Ť izravnog učinka na rast tumorskih linija in vitro. Inhibicijski Ť učinak IMC in vivo jači je u normalnim nego u imunodeficijentnim Ť miševima, što govori da se protektivni učinak inhibitora sinteze Ť prostaglandina-IMC temelji na modulaciji imunološke reakcije Ť domaćina.

Ključne riječi: tumori glave i vrata, planocelularni karcinom, prostaglandini, indometacin

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženih istraživanja jest: a) da se na temelju više čvrstih parametara odredi da li postoji korelacija između proizvodnje PGE i progresije malignih tumora, b) da se na temelju istih parametara ustanovi da li tumori istog histološkog podrijetla proizvode različitu količinu i vrst prostaglanina, c)da li tumori koji proizvode povećanu količinu PGE proizvodepromjenjenu količinu drugih prostaglandina (PGF2 ili PGI2) ili tromboksana, d) da li su tumori koji proizvode povećanu količinu PGE jače osjetljivi na IMC in vivo nego tumori koji proizvode normalnu količinu PGE, f) da li PGE odnosno IMC djeluju izravnona tumor ili putem modulacije imunološke reakcije i koji je celularni odnosno molekulski mehanizam tog djelovanja, i g) da sena temelju prethodnih rezultata selekcioniraju bolesnici zaprimjenu inhibitora sinteze prostaglandina in vivo. Očekivani doprins. Razjasnit će se mehanizam promocijskog učinka PGE odnosno inhibicijskog učinka indometacina na rast malignih tumora. Naši prethodni rezultati su pokazali da postoji obrnuta korelacija između razine PGE u krvi u bolesnika s planocelularnimkarcinomom grkljana i donjeg dijela ždrijela i vremena preživljenja bolesnika. Također, ranije smo pokazali da samooko 1/3 do 1/2 bolesnika s planocelularnim karcinomom grkljana i ždrijela proizvode signifikantno veću količinu PGE u usporedbi s normalnom sluznicom, Dosta podataka ukazuje da tromboksan A2 promovira rast tumora. Stoga se čini neobično važnim odrediti,istodobno s PGE, proizvodnju tih prostanoida u istom uzorkutumora (ex vivo). Testirat će se da li PGE i IMC pospješuju odnosno inhibiraju rast tumorskih linija in vitro, i usporedit ćese inhibicijski učinak IMC na rast mišjih tumora u normalnim i imunodeficijentnim životinjama.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: INSERM U313, Groupe Pitie-Salpetriere, 911 Bd de l Hopital, 75013
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: Paris, Francuska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr