SVIBOR - Projekt broj: 3-01-096

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-096


UROLITIJAZA


Glavni istraživač: MAREKOVIĆ, ZVONIMIR (69883)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 03.01.91. do 03.01.94.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Komunikacija

Sažetak: Ekstrakorporealna litotripsija (ESWL)je neinvazivna metodaŤ liječenja urolitijaze s malim postotkom komplikacija koja jeŤ danas metoda izbora za liječenje većine bolesnika s kamencimaŤ urotrakta. Tijekom perioda od 1991. do 1994.godine istraživaliŤ smo utjecaj ESWL-a na morfološki i funkcionalni status bubregaŤ kod bolesnika liječenih ovom metodom. Analizirali smo vrijednostiŤ enzimurije te Tamm-Horsfallova proteina(THP) u mokraći kao iŤ vrijednosti protutijela na THP (anti-THP) određenih u serumuŤ bolesnika 30 dana nakon liječenja. Procjenu funkcija bubregaŤ određivali smo dinamičkom scintigrafijom pomoću 131-J hipurana. Dobiveni rezultati ukazuju da ESWL-a dovodi do određenihŤ morfoloških i funkcionalnih promjena bubrega. Potrebna su daljnjaŤ prospektivna istraživanja kao i epidemiološko praćenje bolesnikaŤ liječenih ovom metodom za donošenje konačnih zaključaka koji biŤ bili od koristi za bolesnike liječenje ESWL-om.

Ključne riječi: urolitijaza, mrvljenje kamenaca (ESWL), komplikacije, enzimurija, Tamm-Horsfallov protein

Ciljevi istraživanja: Cilje rada bio je ispitati utjecaj ESWL-a na morfološki i funkcionalni status bubrega u bolesnika liječenih ovom metodom. Ispitivali smo prisustvo enzimurije te THP u mokraći te anti-THP u serumu bolesnika 30 dana nakon ESWL-a. U većini bolesnika analiziran je sastav kamenaca. Također je praćena učestalost urolitijaze prema pojedinim regijama Hrvatske. Obratila se pažnja na neposredne komplikacije ove metode, te je analizirana uspješnost liječenja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr