SVIBOR - Projekt broj: 3-01-104

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-104


MOLEKULSKE I KLINIČKE OSNOVE EKSTRAPIRAMIDNIH BOLESTI


Glavni istraživač: RELJA, MAJA (40774)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 25
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Laboratorij za ekstrapiramidne bolesti i klin. neurofarmakolog. Klinika za neurologiju Med.fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Kišpatićeva 12,10000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 2335-595
teleFaks: 385 (1) 424-001

Sažetak: Tijekom našeg rada na projektu razvili smo novu, kompjutoriziranu metodu mjerenja rigiditeta u lakatnom zglobu ("TONOMETAR"). Istraživanja provedena na 127 ispitanika (103 kontrole i 24 bolesnika s Parkinsonovom bolešću) pokazala su kliničku primjenjivost i značenje metode. Kvantifikacija rigiditeta dobivena tonometrom značajno korelira s kliničkim stupnjem bolesti. Reproducibilnost mjerenja pri retestiranju ("test-retest repetability") je visoko značajna. U bolesnika s Parkinsonovom bolešću dobivene su značajno veće vrijednosti izmjerenog rigora nego u kontrolnoj skupini zdravih ispitanika). Što više, proces aktivacije dovodi do porasta rigiditeta samo u parkinsoničara, dok je aktivirani rigiditet u kontrolnoj skupini manji od bazalnog. Po prvi puta smo primjenjenili mjerenje rigiditeta tijekom "levodopa testa" u ciljem kvantifikacije reaktivnosti bolasnika na dopaminergičku terapiju. Naše istraživanje je pokazalo da je tonometrija značajnija i osjetljivija metoda od kliničkog stupnjevanja motoričkog odgovora bolesnika (s Parkinsonovom bolešću) na primjenu terapije levodopom. Osim toga tonometrijom je moguće izmjeriti i vrlo male promjene uzrokovane terapijom koje su nedostupne kliničkoj detekciji. Precizna kvantifikacija rigiditeta ima veliko značenje u statističkoj obradi rezultata i primjeni u znanstvenoistraživake svrhe, nasuprot malom značenju kliničke ocjene tijekom istraživanja. Zbog navedenog, tonometrijska kvantifikacija rigiditeta značajno doprinosi i unapređuje kliničko-farmakološka istraživanja bolesti i poremećaja ekstrapiramidnog sustava u čovjeka.

Ključne riječi: Parkinsonova bolest, kvatifikacija rigiditeta, levodopa test; aktivirani rigiditet, pozitronska emisijska tomografija - PET; katehol-O-metil transferaza - COMT, selegilin, neuroprotekcija.

Ciljevi istraživanja: Parkinsonova bolest (PD) je najučestalije neurodegenerativno oboljenje koje rezultira skinetsko-rigidnim sindromom u ljudi. Dok je levodopa najznačajnja simptomatska terapija PD, uvođenje selegilina (selektivnog inhibitora MAO-B) u terapiju ukazalo je na mogućnost prevencije i usporavanja propadanja nigralnih stanica. Mogućnost neuroprotekcije učinila je ranu dijagnozu PD jednim od glavnih ciljeva u suvremenoj neurologiji. PET je za sada jedina postojeća metoda koja može pomoći otkriću rane faze bolesti, ali je vrlo skupa, spora uz mnogo rada i ograničena na vrlo mali broj istraživačkih centara u svijetu. Mnogi do sada istraživani biokemisjki i neurofiziološki testovi nisu se pokazali učinkovitima u ranoj dijagnostici PD. Naši rezultati mjerenja aktiviranog rigiditeta ukazuju na mogućnost primjene ove metode u cilju ranog prepoznavanja oboljelih od PD. Mogućnost primjene neuroprotektivne terapije čini rano otkjrivanje bolesti primarnim ciljem suvremnene neurologije. Ciljevi našeg istraživanja su: - kvatifikacije rigiditeta primjenom naše originalne metode u cilju otkrivanja ranog stadija PD - istražiti učinak starenja na rigiditet u kontrolnih ispitanika (zdrava populacija) - istražiti nove postupke liječenja PD primjenom metode kvantifikacije rigora - primjenom naše metode istražiti kako dugo traje simptomatski učinak selegilina nakon izostavljalnja terapije u PD Kao rezultat navedenom istraživanja nejvažnije ja naglasiti mogučnost razvoja nove jednostavnije i šire dostupne tehnologije za otkrivanje ranog stadija PD u populaciji.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Department of Neurology, University of Turku
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Turku, Finska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Konstrukcija nove mašine za kvantifikaciju rigora - TONOMETAR
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): Relja Maja, Kolar Miroslav

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr