SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-118

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-118


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 15
Ukupno objavljenih radova: 17


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Provjera kvalitete u mikrobiologiji

  Autori:
  Sipus, Dubravka (155684)
  Mlinaric-Galinovic, Gordana (32154)
  Muić, Vladimir (32696)
  Krejci-Horvat, Dubravka
  Vazic-Babic, Verica (8756)
  Vladovic-Relja, Tomislav (52606)
  Urednici
  Muić, Vladimir (32696)
  Izdavač: ZZZZRH
  Godina: 1991
  Broj stranica: 99
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Unutrasnja provjera kvalitete rada, postupaka, reagencija, medija i opreme u bakteriologiji

  Autori:
  Muić, Vladimir (32696)
  Urednici
  Muić, Vladimir (32696)
  Izdavač: ZZZZRH
  ISBN: 953-96065-0-0
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 51
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tekst upucuje kako provesti unutrasnju kontrolu u nasimuvjetima. Uz vanjska iskustva, tekst donosi vlastita rijesenja, posebno u interpretaciji identifikacijskih matrica i seroloskihnalaza.
  Ključne riječi: Osiguranje kvalitete u med.mikrobioloskoj dijagnostici

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Neki vidovi vanjske kontrole uspjesnosti dijagnostickih mikrobioloskih i parazitoloskih laboratorija

  Autori:
  Muić, Vladimir (32696)
  Urednici
  Petricevic, Ivan
  Izdavač: Hrvatski lijecnicki zbor i Hrvatsko drustvo infektologa
  Godina: 1993
  Stranice: od 26 do 28
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Uspjesnost dijagnostickog laboratorija se moze i morakontrolirati ne samo internim postupcim, vec i akcijamaorganiziranim izvan laboratorija. Autor predlaze uvodjenje jednevrste kontrole koja se vec provodi u nasim klinicko kemijskimlaboratorijima. Radi se zapravo o neobvezatnom sudjelovanj utestiranju dijagno0sticke uspjesnosti uz cuvanje tajnostirezultata, a sa svrhom samopoboljsanja organizacije rada ipouzdanosti dijagnoza.
  Ključne riječi: Vanjska kontrola uspjesnosti rada Samopoboljsanje rada

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Interna kontrola rada bakterioloskog laboratorija

  Autori:
  Muić, Vladimir (32696)
  Urednici
  Petricevic, Ivan
  Izdavač: Hrvatski lijecnicki zbor i Hrvatsko drustvo infektologa
  Godina: 1993
  Stranice: od 23 do 25
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Sve cimbenike ukljucene u dijagnosticki proces potrebno jekontrolirati. Da bi se to moglo provesti potrebno je izraditiinterni laboratorijski prirucnik s detaljnim opisom svihdjelatnosti laboratorija. Autor naglasava vaznost pojedinih odnijh te predlaze da ih se kodificira, standardizira i normira patako ucini podlogom za objektivnu kontrolu internog ili eksternogtipa.
  Ključne riječi: Unutrasnja provjera kvalitete rada

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vladimir Muic: Neke razlikovne znacajke rasta V.cholerae i V. metschnikovii u tekucem mediju

  Autori:
  Muić, Vladimir (32696)
  Časopis: J.Hyg.Epidem.Microbiol.Immunol. 35 vol 1991.
  Broj: 1
  ISSN: 0022-1732
  Volumen: 35
  Godina: 1991
  Stranice: od 51 do 55
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Provjerene su neke znacajke koje razlikuju V.cholerae iV.metschnikovii pri rastu u tekucem mediju: pH, ionska jakost,temperatura i vrijeme inkubacije. Svrha je bila odabratikombinaciju navedenih faktora koja bi omogucila selektivnoumnazanje V.cholerae i supresiju V.metschnikovii sto je nakonprovjere omogucilo izradu testa za kvantitativni gokaz V.choleraeu vodi.
  Ključne riječi: Dokaz V.cholerae u otpadnoj vodi NBK V.cholerae u vodi Kvantifikacija V.cholerae u otpadnoj vodi

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Karcinoembrionalni antigen(CEA):Receptor za efektorne molekule?

  Autori:
  Hrzenjak, Terezija (16733)
  Kasuba, Vilena (139892)
  Roguljic, Ante (14371)
  Pisl, M.
  Pende, Berislav (36083)
  Buneta, Lucija (121976)
  Muić, Vladimir (32696)
  Vladovic-Relja, Tomislav (52606)
  Gerencer, Marija (58892)
  Časopis: Iugoslav Phisiol.Pharmacol.Acta,
  Broj: 1
  ISSN: 0021-3225
  Volumen: 27
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 14
  Broj referenci: 55
  Jezik: engleski
  Sažetak: Rad sumira vec publicirane podatke, te nase rezultateeksperimentalnog laboratorijskog testiranja svojstava CEantigena. Koristene su brojne metode, ukljucujuci imunoloske ibakteriolosk, a rezultati su posluzili u provjeri hipoteze oulozi CEA kao receptora za efektorne molekule u procesuneoplazije.
  Ključne riječi: Karcinoembrionalni antigen(CEA) Imunogenost Ig superfamilija Imunosna tolerancija

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rapid quantitative test for Vibrio cholerae in sewage water based on prolonget incubation at an elevated temperature
  Broj: 3
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 92
  Godina: 1990
  Stranice: od 54 do 55
  Broj referenci: 10


 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Identification of beta-hemolytic Streptococci by testing the influence of deoxyribonucleic acid, bacitracin and glucose on their hemolytic activity
  Broj: 7
  ISSN: 0017-0321
  Volumen: 42
  Godina: 1990
  Stranice: od 464 do 466
  Broj referenci: 12


 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Follow up of immunisation to autovaccine by antibody coated bacteria (ACB) test
  Broj: 1
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 92
  Godina: 1990
  Stranice: od 54 do 55
  Broj referenci: 4


 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Procjena nekih fenotipskih obilježja streptokoka u identifikaciji Streptococcus anginosus (Streptococcus milleri) grupe
  Broj: 9-10
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 115
  Godina: 1993
  Stranice: od 280 do 283
  Broj referenci: 23


 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vibrio fluvialis a human enteropathogenic vibrio still unknown in Yugoslavia
  Broj: 7
  ISSN: 0017-0321
  Volumen: 42
  Godina: 1990
  Stranice: od 506 do 508
  Broj referenci: 8


 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Referentni laboratoriji u medicinskoj bakteriologiji

  Autori:
  Muić, Vladimir (32696)
  Urednici
  Budak, Ante
  Naslov zbornika: Kako unaprijediti mikrobiologiju u Hrvatskoj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 7 do 8
  Skup: Kako unaprijediti mikrobiologiju u Hrvatskoj
  Održan: od 01.10.92 do 02.10.92
  Sažetak: Autor pledira za odredjivanje kriterija za osnivanje, kontrolu ifinanciranje referalnih laboratorija.
  Ključne riječi: Referentni laboratoriji- kriteriji

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Osiguranje kvalitete medicinske mikrobioloske i parazitoloske dijagnostike

  Autori:
  Muić, Vladimir (32696)
  Urednici
  Budak, Ante
  Naslov zbornika: Kako unaprijediti mikrobiologiju u Hrvatskoj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 5 do 6
  Skup: Kako unaprijediti mikrobiologiju u Hrvatskoj
  Održan: od 01.10.92 do 02.10.92
  Sažetak: Rad istice potrebu provodjenja kompleksne akcije na brojnimvanlaboratorijskim nivoima s ciljem osiguranja kvalitetedijagnostike.
  Ključne riječi: Osiguranje kvalitete u med. microbioloskoj dijagnostici

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Neki vidovi vanjske kontrole uspješnosti dijagnostičkih mikrobioloških i parasitoloških laboratorija
  Naslov zbornika: Dijagnostički postupci u obradi infektoloških bolesnika
  Godina: 1993
  Stranice: od 23 do 25
  Održan: od 10.05.93 do 15.05.93


 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Referentni centri i laboratoriji u mikrobiologiji
  Naslov zbornika: II Hrvatski znanstveni sastanak infektologa, mikrobiologa i epidemiologa
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 5
  Održan: od 08.06.94 do 11.06.94


 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Izrada simuliranog pozitivnog kontrolnog pripravka neophodnog za standardizaciju testa za dokaz antitjelima obloženih bakterija u urinu (AOB-test)
  Naslov zbornika: II Hrvatski znanstveni sastanak infktologa i mikrobiologa i epidemiologa
  Godina: 1994
  Stranice: od 5 do 7
  Održan: od 08.06.94 do 11.06.94


 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Nove bolesti i etioloska uloga mikroorganizama

  Autori:
  Muić, Vladimir (32696)
  Urednici
  Tambic, Tera
  Naslov zbornika: Radovi 3. Hrv.Kongresa klinicke mikrobiologije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 40 do 40
  Skup: 3. Hrvatski kongres klinicke mikrobiologije
  Održan: od 13.10.93 do 15.10.93
  Sažetak: Promjenama sastava fizioloske mikrobijalne flore tijekom nekihbolesti cesto se neosnovano pridaje etioloska uloga u nastankubolesti. Izlozeni su razlozi protiv takve prakse.
  Ključne riječi: Nove bolesti i mikroorganizmi


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr