SVIBOR - Projekt broj: 3-01-121

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-121


OCJENA PREHRANE I STANJA UHRANJENOSTI STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE


Glavni istraživač: KAIĆ-RAK, ANTOINETTE (147742)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 05.10.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 29
Naziv ustanove: Zavod za zaštitu zdravlja Republike Hrvatske, Zagreb (5)
Odjel/Zavod: Sluzba za zdravstvenu ekologiju Odjel za higijenu prehrane Odsjek za pracenje i unapredenje prehrane
Adresa: Rockefellerova 7, 41000 Zagreb.
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 272-822/67
teleFaks: 385 (0) 1 276-248

Sažetak: U cilju evaluacije stanja uhranjenosti i kvalitete prehrane pojedinih segmenata populacije provedeno je istraživanje kvalitete prehrane i ocjene stanja uhranjenosti učenika osnovnih i srednjih skola, radno aktivne populacije i starijih osoba s posebnim osvrtom na prognanike i izbjeglice. Distribucije antropometrijskih indeksa su slične referalnoj distribuciji. Ipak, može se uočiti blagi pomak u desno, dakle u više vrijednosti z-skora kod indeksa visina za dob, te blagi pomak u lijevo (dakle u niže - negativne vrijednosti z-skora) kod indeksa težina za visinu, što upućuje da je ispitivana populacija školske djece prosječno nešto viša i mršavija od referalne. Pokazatelji o stanju uhranjenosti prognanih i izbjeglih učenika ukazuju na sličnu distribuciju antropometrijskih indeksa kao i u domicilnoj školskoj populaciji. Prognani i izbjegli učenici uglavnom su viši u odnosu na referalnu populaciju, 74-79 % ih je u granicama normalne uhranjenosti s laganom tendencijom skretanja u desno, naročito ako uzmemo u obzir vrijednosti antropometrijskog indeksa težine za dob. Postotak djece koja imaju nisku visinu za dob u RH iznosi u prosjeku 0.5-1% (-2SD). Rezultati težine za visinu kao najbolji indikator sadašnje prehrane ukazuju na postojanje većih razlika. 0-5.9% domicilnih učenika i 5.1% prognanih učenika ima vrijednosti težine za visinu ispod 2 SD, dok 17% učenika ima antropometrijski indeks težine za visinu u rasponu od -1 do -1.9 SD. Povećanu tjelesnu težinu iznad 2SD ima u prosjeku 7 % školske djece u RH. Kliničkim pregledom uočeni su simptomi vezani uz nedostatak vitamina A, riboflavina i vitamina C te deficita joda. Pokazatelji BMI u odrasloj radno (fizički) aktivnoj populaciji pokazuju skretanje u lijevo za razliku od prosjeka odrasle populacije. Još uvijek ne možemo govoriti o pothranjenosti radno aktivne populacije ali je indikativno da 11.5 % žena u dobi od 20-35 godina i 12 % prognanica u istoj dobi ima sniženu tjelesnu težinu (BMI ispod 20). U čak 17% ispitivane ženske populacije medu prognanicima utvrđena je prisutnost kliničkih simptoma vezanih za nedostatak vitamina A, vitamina B skupine, vit. C, i željeza. Među ispitanicima treće dobi utvrđeno je da je 1.4 % muškaraca pothranjeno (BMI ispod 20), 34.7% je imalo vrijednosti BMI 20-24.9, 55% 25-29.9 a 13.2 % ispitanika imalo je vrijednosti BMI iznad 30. U ženskoj populaciji starije životne dobi utvrđeno je 6.1% pothranjenih osoba, 44.3% imalo je BMI 20-24.9, 34% imalo je vrijednosti BMI 25-29.9 a 15.5% bilo je izrazito gojaznih. Analiza energetskog i prehrambenog sastava dnevnih obroka kao i količine bjelančevina, masti i ugljikohidrata uz određene varijacije i specifičnosti regionalne prehrane znatnije neodstupaju od preporučenih prosječnih vrijednosti za ispitivane skupine. To ujedno ukazuje da su količine konzumirane hrane zadovoljavajuće. Potrebno je naglasiti da analiza kvalitete prehrane svih segmenata populacije ukazuje da je sadržaj zaštitnih tvari (vitamina i kalcija) znatno niži od preporučenih vrijednosti što je posljedica nedostatnog unosa biološki vrijednih ali često puta ekonomski nedostupnih namirnica kao npr. mlijeka i mliječnih proizvoda te svježeg voća i povrća.

Ključne riječi: prehrana, prehrambeni status, nutrienti, hrana, deficiti, dijeta, obrok.

Ciljevi istraživanja: U svrhu smanjenja broja nepravilno uhranjenih u našoj populaciji potrebno je razraditi elemente za nacionalnu prehrambenu politiku (Food and Nutrition Policy) što porazumijeva kompleks zdravstvenih, edukativnih, ekonomskih i legislativnih mjera) čiji je zadatak uskladiti prehrambene potrebe naroda s proizvodnjom i distribucijom hrane. Uspostaviti kontinuirani sistem praćenja stanja uhranjenosti i osigurati relevantne podatke o fiziološkim potrebama i prehrambenom statusu svih segmenata populacije kao bazi i indikatoru za daljnja planiranja i uspostavu prehrambene politike.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Eurofoods-Enfant Improvement of the Quality and Compatibility of Food Consumption and Food Composition Data in Europe.
  Naziv ustanove: Wageningen Agricultural University
  Grad: 6700 EV - Wageningen, Netherlands


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Wageningen Agricultural University
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 6700 EV - Wageningen, Netherlands

 2. Naziv ustanove: National Centre for Nutrition-National school of Public Health
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Atena, Grčka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr