SVIBOR - Projekt broj: 3-01-123

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-123


GENETSKO-EPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE DNA MARKERA ZA SHIZOFRENIJU U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: HRABAK-ŽERJAVIĆ, VLASTA (16485)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 12
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Zavod za zaštitu zdravlja Republike Hrvatske, Zagreb (5)
Odjel/Zavod: Služba za epidemiologiju Odjel za epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti Registar za psihoze Republike Hrvatske
Adresa: Rockefellerova 7
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 27 73 07
teleFaks: 385 (0)41 27 73 07

Sažetak: Otkrića molekularne genetike, naročito DNA markera za pojedine lokuse gena, bila su poticaj za primjenu ovih saznanja i u istraživanjima genetskih aspekata shizofrenije. Međutim definitivna interpretacija rezultata laboratorijskih istraživanja ne nože se očekivati bez populacijskog epidemiološkog pristupa. Stoga je kao temelj daljnjih istraživanja moguće povezanosti pojedinih DNA markera i pojavnosti shizofrenije ponuđena baza podataka Registra psihotika Republike Hrvatske. Temeljem u tu svrhu posebno razrađenog kompjutorskog programa izabrani su iz Registra klasteri bolesnika s istim prezimenom koji su rođeni ili žive u istoj općini, kao mogućih krvnih rođaka. Terenskim obilaskom utvrđene su stvarne rodbinske veze i dobivena obiteljska anamneza. Usporedno prikupljeni su i dodatni podaci za potrebe ovog istraživanja posebice s obzirom na izvršena samoubojstva u obitelji. Za svakog člana na taj način izabranih obitelji provodi se standardizirani dijagnostički postupak te uzima uzorke krvi i upućuje ih na dijagnostičku obradu u Columbia University. Za potrebe dodatnog istraživanja pojavnosti samoubojstava analizirani su podaci Registra izvršenih samoubojstava. Treba istaknuti da je stopa izvršenih suicida u Hrvatskoj standardizirana na pučanstvo Europe viša od europskog prosjeka. Analize nadalje pokazuje različitu raspodjelu samoubojstava u pojedinim područjima Hrvatske a indiciraju i na veću učestalost izvršenja samoubojstva u shizofrenih bolesnika nego u ostalom pučanstvu.

Ključne riječi: Shizofrenija, incidencija, DNA markeri, Registar psihoza Republike Hrvatske, pedigre, genetska povezanost, samoubojstva

Ciljevi istraživanja: Temeljni cilj istraživanja ugovorenog s Research foundation of mental hygiene, Inc. at the New York State Psychiatric Institute bio je proučiti moguću podudarnost nalaza pojedinih DNA markera i pojavnosti shizofrenije u velikim obiteljima s više članova oboljelih od shizofrenije. Cilj ovog dijela istraživanja bio je razraditi epidemiološku osnovu ove studije, te dodatno istražiti pojavnost samoubojstava u shizofrenih bolesnika i utvrditi epidemiološke značajke izvršenja samoubojstva shizofrenih bolenika kao osnove za izradu prijedloga mogućih mjera intervencije. S obzirom na ratna zbivanja u Hrvatskoj terenski dio istraživanja započeo je kasnije nego se to prvobitno planiralo, pa je prikupljanje uzoraka krvi još u tijeku. Definitivna interpretacija rezultata može se međutim očekivati tek nakon analize dovoljnog broja uzoraka krvi bolesnika i članova obitelji. Glede istraživanja pojavnosti samoubojstava u shizofrenih bolesnika prve analize podataka Registra izvršenih samoubojstava pokazale su različitu raspodjelu samoubojstava u pojedinim područjima Hrvatske. Različita raspodjela više dolazi do izražaja ako se analizira podatke po općini rođenja nego po općini boravka, kao što to čine rutinske statistike. Nadalje rutinske statistike pokazale su se nedostatne za proučavanje pojavnosti samoubojstava u shizofrenih bolesnika, jer provedene analize pokazuju da mortalitetna statistika obuhvaća tek oko trećinu dijagnoza shizofrenije. 1


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: >O1 MH46617-01 DNA Marker Study of Linkage to Schizophrenia in Croatia
  Naziv ustanove: Research Foundation for Mental Hygiene, Inc. at the New York State Psychiatric Institute, Grant number 1 RO1 MH46617-01
  Grad: 212 - New York, SAD


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: REGPSIH. (kompj. program). Depo ustanova: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, HW platforma: PC, OS:Ms DOS. Programski jezik: Clipper
  Tip proizvoda: Tehničke specifikacije
  Autor(i): Plasaj Tomislav

 2. Naziv: PROBAND. (kompj. program). Depo ustanova: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb. Naručitelj: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb. HW platforma: PC, OS: Ms DOS, Programski jezik: Clipper.
  Tip proizvoda: Tehničke specifikacije
  Autor(i): Plasaj Tomislav

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr