SVIBOR - Projekt broj: 3-01-124

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-124


IZRADA I IZBOR MEDICINSKIH INDIKATORA ZA ZDRAVSTVENU INFORMATIKU I TELEMATIKU


Glavni istraživač: MAYER, VLADIMIR (118380)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 46
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Zavod za zaštitu zdravlja Republike Hrvatske, Zagreb (5)
Odjel/Zavod: Služba za socijalnu medicinu Odsijek za organizaciju i planiranje zdravstvene zaštite
Adresa: Rockefellerova 7, 01 Zagreb, Croatia.
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 27 28 22 (44)
teleFaks: 385 (1) 43 26 88
teleFaks: 385 (1) 27 21 66
Telefon: 385 (1) 43 26 88

Sažetak: Projekt Izrada i izbor medicinskih indikatora za zdravstvenu informatiku i telematiku sastavljen je od deset parcijalnih istraživanja, specifičnih obzirom na izbor subciljeva, metode istraživanja i njihovu namjenu. Metodom normativnog scenarija i mišljenja eksperata, predloženi su ciljevi Zdravlje za sve pučanstvo R Hrvatske do 2000 godine, usklađeni sa strategijom HFA 2000 Evropske Regije i izabrani standardizirani indikatori za pračenje i evaluaciju njihove realizacije. Evaluirane su postojeće baze podataka demografske i vitalne statistike, a posebno postojeći registri u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (Registar za psihoze, Registar za rak, Registar zdravstvenih ustanova i posebno Registar zdravstvenih djelatnika, koji je razvijen tijekom istraživanja), kao izvori podataka za kreiranje informacija potrebnih za donošenje kvalitetnih odluka u procesu upravljanja nacionalnim sustavom zdravstvene zaštite. Istraženi su uzroci općeg i specifičnog mortaliteta populacije R Hrvatske i na modelima uvjetovane distribucije prikazan raspored tog mortaliteta na resurse 32 opće i kliničke bolnice R Hrvatske. Deskriptivnim epidemiološkim metodama analizirani su uzroci smrti 4339 ubijenih tijekom agresije na R hrvatsku u 1991 i 1992 godini, a posebno 254 starih do 19 godina. Na populaciji liječnika istražene su mogućnosti primjene demometriskih metoda, a posebno indikatora prerane smrti (SMR, EMR, YPLL i drugih). Ispitane su mogućnosti primjene sužene i proširene "Harvardske liste" bolesti, dizebiliteta i smrti u funkciji mjerenja neželjenih zdravstvenih ishoda i kvalitete rada u bolnicama R Hrvatske. Primjenom Barber - Johnsonovih metoda istražno je korištenje resursa bolnica i specijalističkih djelatnosti u razdoblju mira i ratnoj 1991 godini. Ispitana je primjena određenih testov rešetanja u populaciji i određenim radnim sredinama, te indikatora od značaja za utvrđivanje invaliditeta.

Ključne riječi: Zdravstvena informatika, Indikatori, HFA 2000 strategija, Baze podataka, Zdravstveni djelatnici, Statistika bolnica, korištenje kreveta, Prerani mortalitet, Rat, Nasilne smrti, Rešetanje

Ciljevi istraživanja: Izrada i izbor medicinskih indikatora za zdravstvenu informatiku i telematiku je razvojno istraživanje s globalnim ciljem izrade i izbora "markera promjena" za praćenje i evaluaciju kritičnih događaja u populaciji i sustavu zdravstva R Hrvatske. U prijedlogu istraživanja istaknuta su četiri bliža cilja: (1) Istražiti mogućnost što boljeg korištenja i integriranja naših indikatora u liste SZO i EZ, ali i obratno. (2) Izrada i izbor indikatora "izbježivog"/preventibilnog mortaliteta. (3) Izrada i izbor indikatora za potrebe statistike bolnica. (4) Izrada i izbor indikatora zdravstvenih registara. Kako je Hrvatska tijekom istraživanja bila izložena ratnoj agresiji uz prvotno predložene ciljeve realizirano je istraživanje pokazatelja posljedica rata na zdravlje pučanstva i resurse zdravstva R Hrvatske. Očekuje se da će projekat pridonjeti unapređenju zdravstvene informatike i telematike u R Hrvatskoj, te za proces odlučivanja zdravstvene politike predložiti prikupljanje, pohranjivanje i analize relevantnih podataka kao osnovu kompetentne zdravstvene informatike.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: ICP/HSC 016 1184 The 1993 - 1994 Monitoring of Strategies for Health for All (HFA).
  Naziv ustanove: WHO Regional Office for Europe, unit of Epidemiology, Statistic and Health information
  Grad: DK-2100 - Copenhagen, Denmark

 2. Naziv projekta: Monitoring and Evaluation of the State of Public Health in Croatia
  Naziv ustanove: WHO
  Grad: CH-1211 - Geneve, Switzerland

 3. Naziv projekta: European Network of Health Promoting Schools
  Naziv ustanove: WHO
  Grad: DK-2100 - Copenhagen, Denmark


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Centre de Sociologie et de Demographie Medicales.
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: F-75007 - Paris, France

 2. Naziv ustanove: Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research Centers (FICOSSER).
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: F-75007 - Paris, France

 3. Naziv ustanove: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za socijalno medicino.
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 01 - Ljubljana, Slovenija

 4. Naziv ustanove: Škola narodnog zdravlja "A. Štampar".
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Državni zavod za statistiku R Hrvatske.
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: WHO: ECE and EUROSTAT.
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: CH-1211 - Geneve, Switzerland

 8. Naziv ustanove: Klinička bolnica Merkur.
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: Klinička bolnica Sestara milosrdnica.
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 10. Naziv ustanove: Inter-Authority Comparisons&Consultancy
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija

 11. Naziv ustanove: Socio-Economie de la Sante SESA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 1200 - Bruxelles, Belgija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr