SVIBOR - Projekt broj: 3-01-127

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-127


MEHANIZAM IMUNOREAKCIJA TE IMUNOMODULACIJA


Glavni istraživač: DEKARIS, DRAGAN (9136)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.10.95.

Ukupno radova na projektu: 234
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 36
Naziv ustanove: Imunološki zavod, Zagreb (21)
Odjel/Zavod: Sektor za klinički i eksperimentalnu imunologiju i kemiju Odjel za celularnu imunologiju Odjel za transplantacijsku imunologiju
Adresa: Rockefellerova 10
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 430-333
teleFaks: 385 (0)1 277-278

Sažetak: U okvirima istraživanja mehanizama imunoreakcija ispitivan je utjecaj vremenskih ritmova na te reakcije, odnos sistemske i lokalne imunosti, uloga i značenje staničnih biljega i receptora pri imunoreakciji, značenje biljega aktiviranja stanice i njihov odnos prema količini stanične DNA u aktivacijskom procesu. Zatim uloga citokina i upalnih činilaca pri imunoreakcijama i njihovo međudjelovanje. Istraživane su i osobitosti imunoreakcije na tumore. U okvirima istraživanja imunomodulacije radili smo na imunoterapiji tumora, imunoterapiji atopijskih bolesti te s time povezanim standardiziranjem alergena.

Ključne riječi: limfocit, fagocit, kronoimunologija, sistemska imunost, lokalna imunost, aktivacija stanice, stanični biljezi, stanični receptori, imunoterapija, hiposenzibilizacija, alergeni, imunologijske bolesti, citokini, upalni činioci, tumorska imunost,

Ciljevi istraživanja: Predložena znanstvena istraživanja nastavak su našeg višegodišnjeg rada na području temeljne i kliničke imunologije. U skladu s time istraživali smo mehanizme imunoreakcija (IR) određujući funkcije staničnih i solubilnih sudionika. U tu smo svrhu ispitivali: a) Utjecaj cikličkih vremenskih ritmova na funkcije limfocita i fagocita, kao i utjecaj životne dobi na neke sudionike IR (kronobiologija). Bolje poznavanje tih utjecaja trebalo bi doprinijeti razumijevanju temeljnih mehanizama IR, što pri imunologijskim bolestima može poboljšati pouzdanost imunodijagnostičkih i imunoterapijskih postupaka. b) Odnos sistemske (periferna krv) i lokalne (pluća, peritonej, slezena, oko) imunosti, čime bismo utvrdili razlike pri reakcijama na aktivacijske signale, pri ekspresiji aktivacijskih biljega te imunofenotipa fagocita iz različitih tkiva. Ti su aspekti lokalne imunosti slabije poznati od istih pokazatelja sistemske imunosti. c) Ulogu niskoafinitetnog receptora za IgE (Fc-gamaRII) i njegovog topljivog fragmenta (sCD23) pri regulaciji normalnih imunoreakcija te u alergijskim bolestima i leukozama. d) Aktivacijske biljege (površinske, citoplazmatske i nuklearne), u raznim intervalima nakon specifične (antigeni) i nespecifične (mitogeni, citokini, imunomodulatori) stimulacije in vitro ili in vivo, kao i pojavu tih biljega u imunološkim bolestima i neoplazijama. Time bismo, prateći dinamiku aktivacijskih procesa u pojedinih populacija stanica, stekli uvid u kompleksne mehanizme aktivacije stanica, utjecaj imunomodulatora kao i pojavu aktivacijskih biljega u imunološkim i malignim bolestima. e) Mehanizam stvaranja i djelovanja upalnih činioca i citokina u održavanju homeostaze pri fiziološkim i patofiziološkim uvjetima (akutna i kronična upala). Istraživali smo specifične receptore za citokine pri različitim diferencijacijskim stadijima stanica kao i međudjelovanja različitih citokina. Na temelju novootkrivenih spoznaja pokušali bismo utjecati na stvaranje, izlučivanje i djelovanje citokina. f) Imunoreakcije na tumore i imunoterapiju tumora, kako na eksperimentalnom modelu tako i u ljudi. Također smo, u tumora različitog porijekla, lokalizacije i stadija, ispitivali ploidnost te određivali postotak tumorskih stanica u sintetskoj fazi staničnog ciklusa koji odražava proliferativnu sposobnost (agresivnost) tumora. g) Utjecaj hiposenzibilizacije na promjene IR pri imunoterapiji alergijskih bolesti. U tu svrhu radili smo na pripravi, karakterizaciji i standardizaciji vlastitih alergenskih pripravaka namijenjenih imunodijagnostici i imunoterapiji.


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Znanstvena nagrada "ANTE ŠERCER" Hrvatske akademije medicinskih znanosti za najbolji znanstveni rad iz područja medicine, objavljen u 1993. godini od autora iz Republike Hrvatske pod naslovom: "Multiple changes of immunol. parameters in prisoners of war"
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Dragan Dekaris

 2. Naziv: The EAACI Abstract Award Allergy Research in Eastern and Central Europe 1993 for valuable original research in the allergy field
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Alenka Gagro

 3. Naziv: F.A.R.E. Travel Award for ICACI-EAACI'94
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Alenka Gagro

 4. Naziv: First Prize for Poster "IL-4 and anti-CD40 induced CD23 antigen on CD21- B-cells", Third Central European Summer School of Immunology, Košice, 1994
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Alenka Gagro

 5. Naziv: Special Prize poster "Effects of L-(adamant-2--yl)glycyl-L-alanyl-D-isoglutamine on the antitumor action of 5-fluorouracil on advanced carcinomas of the mouse", Third Central European Summer School of Immunology, Košice, 1994
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Gorana Dašić

 6. Naziv: Nagrada "Dr. IBRAHIM RUŽDIĆ" Hrvatske akademije medicinskih znanosti za najbolji rad i znanstveni doprinos medicinske biokemije kliničkoj medicini, prikazan na I Hrvatskom kongresu medicinske biokemije, 1993.
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Ante Sabioncello

 7. Naziv: Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za doprinos od osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku u području medicinskih znanosti, 1995.
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Sabina Rabatić, Alenka Gagro

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr