SVIBOR - Projekt broj: 3-01-128

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-128


RADNO VRIJEME I BIOLOŠKI RITMOVI


Glavni istraživač: VIDAČEK, STJEPAN (52066)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 28
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Odjel/Zavod: Laboratorij za psihofiziologiju rada (do 31.5.1992.) Laboratorij za biomatematiku (od 1.6.1992.)
Adresa: Ksaverska cesta 2, p.p. 291
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 434-188
teleFaks: 385 (0)1 274-572
E-mail: bvidacek@mimi.imi.hr
E-mail: svidacek@mimi.imi.hr

Sažetak: Cilj ispitivanja u ovom projektu bio je utvrditi stupanj povezanosti između određenih karakteristika radnika i parametara njihovih cirkadijurnih ritmova, s jedne strane, i različitih pokazatelja tolerancije prema radu u smjenama, s druge. Provedane su tri skupine ispitivanja: (a) transverzalno ispitivanje veće skupine smjenskih radnika koji su već neko vrijeme radili u smjenama, (b) ispitivanje skupina tolerantnih smjenskih radnika, netolerantnih smjenskih radnika i radnika koji nikad nisu radili u smjenama, i (c) longitudinalno ispitivanje mladih smjenskih radnika koji su po prvi puta počeli raditi u smjenama, a koji su bili ispitani prije nego što su završili školu i praćeni nekoliko godina nakon ulaska u smjenski rad. Rezultati dobiveni u transverzalnom ispitivanju pokazali su kakav je pojedinačni i zajednički doprinos niza različitih karakteristika radnika u objašnjenju različitih oblika tolerancije prema smjenskom radu. Rezultati longitudinalnog ispitivanja mladih smjenskih radnika koji su po prvi puta započeli raditi u smjenama pokazali su da postoji mogućnost da se na osnovi nekih karakteristika radnika utvrđenih prije ulaska u smjenski rad predvidi njihova tolerancija na smjenski rad. Nadalje rezultati ovog ispitivanja pokazali su do kakvih promjena u karakteristikama spavanja dolazi tijekom prvih godina izloženosti smjenskom radu. Izrađene su preporuke koje mogu umanjiti negativno djelovanje smjenskog rada na radne sposobnosti i dobrobit radnika. Potrebne su daljnje analize prikupljenih podataka kao i dodatna praćenja mladih smjenskih radnika kako bi se upotpunile spoznaje o mogućnosti predviđanja tolerancije na smjenski rad, te kako bi se se otkrilo do kakvih promjena dolazi tijekom dulje izloženosti smjenskom radu.

Ključne riječi: radno vrijeme, smjenski rad, zdravlje, trajanje spavanja, kvaliteta spavanja, cirkadijurni ritmovi, oralna temperatura, frekvencija pulsa, raspoloženje, tolerancija na smjenski rad, individualne razlike, preporuke

Ciljevi istraživanja: Cilj ispitivanja u ovom projektu bio je utvrditi stupanj povezanosti između određenih karakteristika radnika s jedne strane i različitih pokazatelja tolerancije prema radu u smjenama s druge strane. Do sada su u tu svrhu ispitivane samo neke karakteristike radnika kao što su jutarnjost-večernjost, neurotizam i ekstraverzija, a u ovim su ispitivanjima mjerene i neke druge osobine kao što su različiti cirkadijurni tipovi te kontrola bihevioralne aktivacije. Pored toga u ovim su ispitivanjima utvrđivani parametri 24-satnih (cirkadijurnih) varijacija nekih fizioloških i psiholoških funkcija za koje se također moglo očekivati da su usko povezani s tolerancijom prema smjenskom radu. Kao pokazatelji tolerancije upotrebljeni su podaci o zdravstvenom stanju radnika, kvaliteti i trajanju spavanja te ponašanju radnika za vrijeme rada i slobodnog vremena. Rezultati ovih ispitivanja upotpunjuju spoznaje o utjecaju smjenskog i noćnog rada na radnu uspješnost i dobrobit radnika jer upućuju na pojedinačni i zajednički doprinos niza različitih karakteristika radnika za objašnjene različitih oblika tolerancije prema smjenskom radu. Rezultati višegodišnjeg longitudinalnog ispitivanja mladih smjenskih radnika koji su po prvi puta započeli raditi u smjenama naročito doprinose spoznajama o mogućnosti predviđanja tolerancije na smjenski rad na osnovi karakteristika radnika prije ulaska u smjenski rad, te spoznajama o premjenama tolerancije u funkciji trajanja ekspozicije smjenskom radu. Pored toga rezultati ovih istraživanja doprinjeli su izradi različitih preporuka koje bi trebale smanjiti negativni učinak smjenskog rada na radne sposobnosti i dobrobit radnika.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: JFP-889 Shiftworkers' features and tolerance to shiftwork
  Naziv ustanove: U.S. National Institute of Health - Bethesda, U.S. National Institute of Occuaptional Safety and Health - Cinncinati
  Grad: Bethesda, U.S.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: MRC/ESCR Social and Applied Psychology Unit
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Sheffield, Great Britain

 2. Naziv ustanove: INA-Industrija nafte Zagreb, Rafinerija nafte Rijeka
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: INA-Industrija nafte Zagreb, Rafinerija nafte Rijeka
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Centar za poremećaje spavanja Kliničke psihijatrijske bolnice Vrapče
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr