SVIBOR - Projekt broj: 3-01-131

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-131


OCJENA UKUPNE IZLOŽENOSTI LJUDI ONEČIŠĆENJIMA U OKOLINI


Glavni istraživač: ŠARIĆ, MARKO (46073)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 77
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 15
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Odjel/Zavod: Odjel za higijenu okoline; Lab. za fiziologiju mineralnog metabo lizma; Lab. za organsku analitičku kemiju; Lab. za biokemiju; Kliničko-toksikološki lab; Odjel za zaštitu od zračenja
Adresa: Ksaverska c. 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 434 188
Telefon: 385 (0) 1 273 132
teleFaks: 385 (0) 1 274 572
E-mail: ZFROBE@MIMI.IMI.HR
E-mail: MBLANUSA.@MIMI.IMI.HR

Sažetak: Koncentracije klorfenola, organokloriranih pesticida i polikloriranih bifenila, izmjerene u Zagrebu u uzorcima kiše, snijega, u česticama izoliranim iz tih medija te u različitim površinskim, podzemnim i pitkim vodama, ukazuju da se izloženost tim kemijski i biološki stabilnim spojevima ne smije zanemariti. Vrsta i razine klorfenola u uzorcima mokraće stanovnika Zagreba usporedive su s onima određenim u stanovnika iz razvijenih zemalja. Analize pitke vode u domaćinstvima Zagreba ukazuju na prisustvo trikloretilena i tetrakloretilena u uzorcima, ali i na značajne razlike između uspoređenih dijelova grada. Na temelju mjerenja različitih onečišćenja zraka u većem broju mikrookoliša gdje ljudi žive, stanuju i borave tijekom dana, ocijenjena je izloženost za četiri populacijske skupine u Zagrebu: učenike, studente, zaposlene, i umirovljenike. Razvijen je model ukupne izloženosti. Proučavane su razine olova i kadmija u različitim medijima u okolišu kao i ukupna izloženost ljudi tim metalima. Uspoređen je unos olova i kadmija u području s talionicom olova i gradskom području (Zagreb). Dobivene su značajne razlike kako u ukupnom opterećenju olovom tako i u relativnoj participaciji unosa olova zrakom i hranom (pićem) između uspoređenih područja. Ispitivan je sadržaj esencijalnih elemenata u uzorcima hrane stanovništva, zatim ovisnost između unosa kalcija hranom te unosa olova u organizam, kao i koncentracija toksičnih metala u morskim ribama i ribljim konzervama, sadržaj selena u ribama, humanom serumu i plazmi, te sadržaj toksičnih metala u tlu i iglicama četinara. Na osnovi mjerenja radioaktivnog stroncija (90Sr) i cezija (137Cs) u prehrambenom lancu ocijenjena je efektivna godišnja doza za djecu i odraslo stanovništvo Hrvatske. Iz podataka dobivenih u prethodnim ispitivanjima ocijenjen je rizik obzirom na specifične učinke izloženosti manganu i formaldehidu. U području s tvornicama za preradu azbesta odnosno za izradu azbest-cementnih proizvoda proučavan je rizik od pojave raka dišnih i probavnih organa u pučanstvu koje živi na različitim udaljenostima od izvora onečišćenja.

Ključne riječi: Modeliranje izloženosti, izravno mjerenje, ukupna izloženost, ocjena rizika, metali, organoklorirani spojevi, plinoviti nadražljivci, policiklički aromatski ugljikovodici, radionuklidi, azbest

Ciljevi istraživanja: Ocjena izloženosti koja se temelji na praćenju onečišćenja u okolišu i identificiranju njihovih izvora te određivanju razina i trendova njihovih koncentracija ne daje pravi uvid u stvarno stanje. Godine 1986. u okviru Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) iniciran je međunarodni program pod imenom: Human Exposure Assessment Locations (HEALs), koji se osniva na premisama direktne ocjene humane izloženosti onečišćenjima. Obzirom na prethodno provedena istraživanja u odnosu na ukupnu izloženost onečišćenjima zraka i druge objavljene radove, Institut se od samog početka uključio u HEALs program ŠPilot studije o ukupnoj izloženosti ljudi metalima: olovu (Pb) i kadmiju (Cd), zatim dušikovom dioksidu (NO2) te organokloriranim spojevima: diklordifeniltrikloretan (DDT) - kompleksu i heksaklorbenzenu (HCB)Ć. U međuvremenu je u Institutu razrađen poseban istraživački projekt o ocjeni ukupne izloženosti ljudi onečišćenjima u okolišu. Program je usmjeren razradi, unapređenju, testiranju i usklađivanju metoda u praćenju, ocjeni i modeliranju izloženosti ljudi kemijskim onečišćenjima u okolišu, odnosno poboljšanju i racionalizaciji nacionalnog programa i prakse koja se na to u nas odnosi. Nastavljena je i suradnja u okviru HEALs projekta.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-138 Metali u čovjekovoj okolini i nihov utjecaj na zdravlje
  Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 3-01-132 Pesticidi: mehanizam djelovanja i distribucija u biosferi
  Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 3-01-135 Onečišćenje vanjske i unutarnje atmosfere i zdravstveni učinci
  Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: 3-01-134 Ionizacijsko i neionizacijsko zračenje i životna okolina
  Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: World Health Organization
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Geneve, Švicarska

 2. Naziv ustanove: U.S. Environmental Protection Agency
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Washington D.C., SAD

 3. Naziv ustanove: Karolinska Institute, Institute of Environmental Medicine
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Stockholm, Švedska

 4. Naziv ustanove: Swedish National Food Administration
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Uppsala, Švedska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 27.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr