SVIBOR - Projekt broj: 3-01-133

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-133


ANTROPOLOŠKA ISTRAŽIVANJA POPULACIJSKE STRUKTURE HRVATSKE


Glavni istraživač: RUDAN, PAVAO (41641)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 170
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 45
Naziv ustanove: Institut za antropologiju, Zagreb (196)
Odjel/Zavod: Odjel za: antrop. biometriju; antrop. lingvistiku i socio-kult. istraživanja; ekologiju čovjeka; medicinsku antrop.; matematičk modeliranje i biostatistiku; populacijsku genetiku; INDOC služb
Adresa: Ulica grada Vukovara 72
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (1)536-716
Telefon: 385 (1)535-145,535-598,6119-193

Sažetak: Populacijska struktura stanovništva reproduktivno izoliranih seoskih zajednica Hrvatske (istočnog Jadrana) proučavana je antropološkim (multidisciplinarnim) pristupom; istovremenim analizama bioloških (mono- i poligenetskih) i socio-kulturnih značajki. Standardiziranom metodologijom rada (IBP-MAB), na populacijskoj i obiteljskoj razini, analizirana su različita biološka i socio-kulturna svojstva populacije na uzorku od oko 1800 osoba (životne dobi između 18. i 75. godine) i time nadopunjene već postojeće informacije u bazi antropoloških podataka Instituta za antropologiju, Zagreb. Biološke varijable (47 izvornih i 6 izvedbenih morfoloških svojstava glave i tijela, 9 fizioloških - kardio-respiratornih - svojstava, 3 izvorne i 4 izvedene radiogrammetrijske varijable metakarpalnog skeleta, 18 kvantitativnih i 32 kvalitativna dermatoglifska svojstva, 3 temeljna odontometrijska svojstva i kvalitativno procijenjen status oralnog morbiditeta, potom 21 hemogenetički marker - od toga 9 krvno-grupnih svojstava, 3 serumska proteina i 10 izoencima, a na uzorku od oko 10% ispitanika standardni set biokemijskih pretraga te varijante hemoglobina) poslužile su za procjenu "bioloških udaljenosti" među proučavanim potpopulacijama te unutarobiteljskim genetičkim analizama. Primjenjene su i analize s obzirom na spol i promjene životne dobi. Socio-kulturna svojstva populacije (analiza migracije s obzirom na prostorno-vremensku kohortu od 1850-1960. godine, analiza izonimije i analiza bazičnog i kulturnog rječnika, te vitalno-statistički podaci o stanovništvu) pružila su informacije o socio-kulturnoj strukturi populacije, čija reproduktivna izolacija nestaje uslijed suvremene promjene u intenzitetu i dinamici novih migracijskih obrazaca. Na obiteljskoj razini (analizom oko 10% ukupnog uzorka) procijenjen je međuodnos proučenih bioloških svojstava te obrazac porodičnog ponašanja vezan uz analizu životnog ciklusa. Na temelju multidisciplinarnog antropološkog sagledavanja (sociokulturnog i psihodinamskog) manifestnih situacija, kao i latentnih posljedica prisilnih migracija, nastoji se pružiti doprinos evaluaciji i organizaciji metodologija pomoći prognaničkoj i izbjegličkoj populaciji. Proučavano je koje su važne komponente u kulturnoj definiciji ženskosti te potencijalno mogući utjecaji sociokulture na psihodinamski razvoj ličnosti. Poligenetski determinirana dermatoglifska svojstva primjenjena su u diskriminaciji skupina oboljelih od bolesti čija se genetska uvjetovanost zna (ili pretpostavlja). Populacijsko-genetičkim i biostatističkim procedurama proučeno je formiranje populacijske strukture u ispitivanom području, i to: u zavisnosti o utjecajima ekoloških presija što procesima "kratkotrajne adaptacije" djeluju na fenotip i "dugotrajne adaptacije" na ukupnu zalihu gena te je pruženo niz novih znanstvenih informacija o (mikro)evoluciji stanovništva i antropološki procijenjenoj populacijskoj strukturi ovog područja Hrvatske.

Ključne riječi: Populacijska struktura, biološke udaljenosti, genetičke udaljenosti, jezične udaljenosti, migracija, mikroevolucija, antropometrijska svojstva, fiziološka svojstva, dermatoglifska svojstva, hemogenetska svojstva, izonimija, srodstvo, izolacija s udaljenošću, psihodinamika.

Ciljevi istraživanja: Cilj provedenog istraživanja bio je da u reproduktivno (različitoizraženim) izoliranim seoskim populacijama Republike Hrvatske, au ovom razdoblju istraživanja nekih područja istočnog Jadrana(otočnih populacija Brača, Hvara, Korčule, Silbe, Oliba, Paga iKrka, te poluotoka Pelješca) proučimo populacijsku strukturuanalizom bioloških (mono- i poligenetskih) i socio-kulturnih(migracijskih, lingvističkih, izonimskih i demografskih)svojstava. Model koji smo postavili još pred više od desetljeća(Rudan, 1980), a koji je rezultatima opravdao takav - holistički- pristup i način antropoloških proučavanja, temelji se naistraživanjima koje provodimo na dvije razine, i to: 1)populacijskoj i 2) obiteljskoj. Seoske populacije u nekimpodručjima Hrvatske slijedećeg desetljeća nestat će kaoreproduktivno (genetski) izolirane skupine, jer dolazi dodrastičnog kidanja "izolata". Stoga je provedeno istraživanjebilo prijeko potrebno provesti upravo sada. Istraživanjem sudobiveni izravni znanstveni rezultati, ali i stvorena je(nadopunjena) baza prijeko potrebnih podataka. Provedenoistraživanje je: 1) teorijski doprinos proučavanju: biološke isocio-kulturne (mikro)evolucije čovjeka u za nas specifičnimuvjetima eko-sustava; 2) znanstveni doprinos proučavanjumultidimenzionalnih promjena kontinuiranih varijabli fenotipskizdravih osoba s obzirom na životnu dob i spol; 3) izrada"referentnih vrijednosti" (tzv. norme) za populacije adolescenatai odraslih osoba istočnog Jadrana (plućne funkcije, komponentestanja uhranjenosti, komponente koštane mase, dermatoglifi) kakobi se one ponudile za upotrebu u medicinskoj praksi; te, neke odtih informacija primjenile u diskriminaciji skupina oboljelih odbolesti za koje se genetska predispozicija zna ili pretpostavlja;4) analizom funkcioniranja obiteljskog sustava omogućiloidentificiranje mehanizama koji u obitelji podržavaju ekvilibrij(nasuprot stresa), u istraživanim područjima specifičan s obziromna postojeću tradicionalnost i nastupajuće promjene modelaporodice. Naznačeni su metodološki problemi u kulturno antropološkim istraživanjima obitelji koji proizlaze već iz određivanja definicije normalne obitelji i to intervjuiranjem izabranog uzorka. Svi podaci sakupljeni istraživanjem pohranjeni su u Institutu zaantropologiju u bazu podataka o proučavanim biološkim isocio-kulturnim svojstvima populacija naše zemlje, koje su uodređenom vremenu (s obzirom na generacijsku razinu u genetičkomsmislu) i određenom prostoru (s obzirom na ekološku nišu iidentifikaciju okolinskih faktora kojima su danas izložene)živjele u proučavanoj regiji Republike Hrvatske; koje su, dakle,u jednom trenutku biološke povijesti bile izvrgnute presijamaodređenog biotopa i kao referentne vrijednosti prijeko supotrebne s obzirom na mogućnosti praćenja budućeg biološkog,socijalnog i medicinskog statusa populacija.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 9254-1994 The Study and Care of Refugee Families - A Pilot Study of Anthropological and Psychodynamic Aspects (UNESCO-Participation Programe)
  Naziv ustanove: UNESCO's participation programme for the Republic of Croatia
  Grad: Paris, Francuska

 2. Naziv projekta: SMI-JFP-862 Biological and Cultural Microdifferentiation Among Rural Populations (Middle Dalmatia - Croatia)
  Naziv ustanove: Smithsonian Institution
  Grad: 20560 - WASHINGTON, USA

 3. Naziv projekta: SMI-JFP-259 Biological and Cultural Microdifferentiation Among Rural Populations (Middle Dalmatia - Croatia)
  Naziv ustanove: Smithsonian Institution
  Grad: 20560 - WASHINGTON, USA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: SMITHSONIAN INSTITUTION, WASHINGTON, D.C., USA,
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Washington, D.C., USA

 2. Naziv ustanove: UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE, DEPARTMENT OF HUMAN GENETICS
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: NE2 4AA - NEWCASTLE UPON TYNE, UNITED KINGDOM

 3. Naziv ustanove: UNIVERSITE DE BORDEAUX II, LABORATOIRE D'ANTHROPOLOGIE ET DE DEMOGRAPHIE GENETIQUES
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 33076 - BORDEAUX, FRANCE

 4. Naziv ustanove: UNESCO's participation programme for the Republic of Croatia
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Paris, Francuska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 29.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr