SVIBOR - Projekt broj: 3-01-135

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-135


ONEČIŠĆNJE VANJSKE I UNUTARNJE ATMOSFERE I ZDRAVSTVENI UČINCI


Glavni istraživač: GENTILIZZA, MIRJANA (13276)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 58
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 7
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Odjel/Zavod: Odjel za higijenu okoline
Adresa: Ksaverska cesta 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 434-188
teleFaks: 385 (1) 274-572
E-mail: sega@olimp.irb.hr
E-mail: kreso.sega@x400.irb.hr

Sažetak: Tijekom tri godine provedena su određivanja masenih koncentracija onečišćenja u zraku, njihova raspodjela, te njihove sezonske varijacije. Istraživanja su se odnosila na određivanje sumpor-dioksida, sulfata, dušik-dioksida, lebdećih čestica i metala u lebdećim česticama, 6 vrsta policikličkih aromatskih ugljikovodika, formaldehida i amonijaka.Ispitivane su međusobne reakcije pojedinih onečišćenja kao i njihovi odnosi u vanjskoj atmosferi, jer produkti takvih reakcija mogu biti štetniji na ljudsko zdravlje od primarnih onečišćenja. Iz formirane baze podataka o vremenima boravka pojedinih populacijskih skupina vidljivo je da ljudi veliki dio vremena borave u zatvorenom prostoru, te su istraživane razine koncentracija onečišćenja i njihova raspodjela u unutrašnjoj atmosferi u razlitčitim mikrookolinama. Dobiveni rezultati poslužili su za razvoj i provjeru dinamičkog modela izloženosti ljudi štetnim tvarima u zraku. Procijenjen je utjecaj onečišćenja zraka na pojavu i razvoj bolesti dišnog sustava u određenim skupinama populacije, te su predložene preventivne mjere zaštite. Incidencija respiracijskih bolesti, vrijednosti testova plućne funkcije i reakcije preosje- tljivosti mogu direktno ili indirektno biti povezane s izloženošću onečišćenju zraka.

Ključne riječi: zrak u okolišu, zrak u zatvorenom, heterogene reakcije, izloženost, pasivni sakupljači, model, SO2, lebdeće čestice, metali, SO4, HCHO, NOx, fenoli, PAU, dišni sustav, reaktivnost bronha, imunologija

Ciljevi istraživanja: Proučavana je heterogena oksidacija sumpor-dioksida u različitim područjima (industrijskim i gradskim) zbog toga što produkti oksidacije sumpor-dioksida u zraku mogu biti štetniji na ljudsko zdravlje od njega samog. Povišene koncentracije sulfata u odnosu na sumpor-dioksid nađene su u područjima s visokim koncentracijama metala i lebdećih čestica kojih trend u gradskom području pokazuje lagani pad. To vrijedi i za sadržaj olova u lebdećim česticama. Do promjena u razinama koncentracija metala u gradskom području došlo je zbog smanjenja prometne aktivnosti i upotrebe bezolovnog benzina. Istraživana je razina koncentracija onečišćenja i njihovih raspodjela u unutrašnjoj atmosferi i razvoj i evaluacija modela izloženosti ljudi. To bi omogućilo predlaganje mjera sanacije postojećeg, odnosno izbjegavanje predviđenog štetnog stanja, kao i doprinos korekciji postojećih ili predlaganju novih zakonskih normi. Procijenjen je utjecaj onečišćenja zraka na pojavu i razvoj bolesti dišnog sustava u određenim skupinama populacije, te predložene preventivne i zaštitne mjere.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: JFP 869 US EPA Exposure to particles and particle associated pollutants
  Naziv ustanove: US Environmental Protection Agency
  Grad: Washington DC, SAD

 2. Naziv projekta: JFP 907 US EPA Passive samplers in human exposure study
  Naziv ustanove: US Environmental Protection Agency
  Grad: Washington DC, SAD

 3. Naziv projekta: GEMS/Air City Air Quality Trends
  Naziv ustanove: World Helath Organization, Switzerland
  Grad: Geneva, Switzerland

 4. Naziv projekta: GEMS/Air Laboratory Audit
  Naziv ustanove: Norwegian Institute for Air Research
  Grad: Lillestrom, Norveška

 5. Naziv projekta: JFP 240 Air Pollutant Exposure Distributions and Their Evaluation with Respect to the Proposed Limit Values
  Naziv ustanove: US Environmental Protection Agency
  Grad: Washington DC, SAD


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: US Environmental Protection Agency
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: Washington DC, SAD

 2. Naziv ustanove: Ministarstvo zdravstva
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Grad Zagreb - "Gradski ured za zdravstvo i socijalnu skrb"
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: World Health Organization
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Geneva, Switzerland

 5. Naziv ustanove: Norwegian Institute for Air Research
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Lillestrom, Norveška

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr