SVIBOR - Projekt broj: 3-01-137

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-137


MIKOTOKSINI I NJIHOV UTJECAJ NA ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTINJA


Glavni istraživač: FUCHS, RADOVAN (100071)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 24
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 9
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Odjel/Zavod: Laboratorij za toksikologiju
Adresa: Ksaverska cesta 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-434-188
teleFaks: 385 (0)41-274-572
E-mail: fuchs§olimp.irb.hr.

Sažetak: Mikotoksini su otrovi prirodnog podrijetla,a uzrokuju oboljenja Ť ioštečenja različitih organa i organskih sustava.Istraživana Ť jepovezanost ekspozicije ljudi i životinja mikotoksinima Ť snastankom nekih akutnih i kroničnih bolesti.Posebice Ť jeistraživana uloga nefrotoksičnog mikotoksina- okratoksina A Ť uetiologiji neizlječive i progresivne endemske bubrežne Ť bolestiljudi poznate kao "Balkanska endemska nefropatija". Ť Porednefrotoksina okratoksina A istraživani su i neki tremorogeni Ť iestrogeni mikotoksini, koji prisutni u radnoj sredini i Ť hrani,predstavljaju potencijalnu opasnost po Ť ljudskozdravlje.Eksperimentalnim istraživanjima izučavao se Ť mehanizamnjihovog djelovanja, te učinak odabranih ksenobiotika na Ť rastplijesni i produkciju toksina u cilju prevencije Ť njihoveprisutnosti u radnoj okolini i prehrambenom lancu ljudi.

Ključne riječi: Mikotoksini,okratoksin A,tremorogeni,Balkanska endemskanefropatija, zdravlje ljudi i životinja

Ciljevi istraživanja: Mikotoksini su sekundarni metaboliti nekih plijesni,a uzrokujuoboljenja i oštečenja različitih organa i organskih sustava,te istraživanja njihovog djelovanja pobudjuju sve veći interes. Neke indicije ukazuju da bi mikotoksini mogli imati značajnu ulogu i u nekim bolestima, kao na pr. u Balkanskoj endemskoj nefropatiji, ekstrinižičkom alergijskom alveolitisu, nastankunekih respiratornih i neuroloških oboljenja, odnosno sterilnošču radnica profesionalno izloženih grupi estrogenih mikotoksina. Cilj ovih istražiuvanja bio je utvrditi moguću izloženost ljudi nefrototoksičnim, tremorogenim i estrogenim mikotoksinima te doprinjeti pojašnjenju mehanizma njihovog djelovanja. Dobiveni rezultati koristili bi se u svrhu prevencije ekspozicije ljudi, rane dijagnostike (prije pojave kliničkih simptoma) te eventualno terapije mikotoksikoza.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: The Royal Institute of Technology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Stockholm, Švedska

 2. Naziv ustanove: Department of Pharmacology and Toxicology Biomedical Centre
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: The Robens Institute of Health and Safety
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Guildford, Engleska

 4. Naziv ustanove: Medicinski centar Slavonski Brod
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 35000 - Slavonski Brod, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Veterinarski Institut
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr