SVIBOR - Projekt broj: 3-01-146

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-146


NOVE METODE LIJEČENJA ŠEĆERNE BOLESTI I NJENIH KOMPLIKACIJA


Glavni istraživač: GRANIĆ, MATE (14180)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 44
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Institut za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovac", Zagreb (45)
Odjel/Zavod: Klinički odjel
Adresa: Institut "Vuk Vrhovac", Dugi dol 4 a
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-231-532
teleFaks: 385 (0)41-231-515

Sažetak: Kronične komplikacije u bolesnika od šećerne bolesti predstavljaju najveći problem za bolesnika i zajednicu, a mogu se razviti skoro na svim sustavima organizma kao posljedica različitih biokemijskih procesa a posebno u nekontroliranom dijabetesu. a) U cilju prevencije razvoja dijabetičkih komplikacija ispitane su metode intenziviranog liječenja koje se baziraju na imitaciji fiziološkog lučenja inzulina u zdravom organizmu (intenzivirano liječenje uz primjenu brizgalica i stalne potkožne infuzije inzulina pomoću inzulinskih pumpi). Tijekom ukrštenog, kontroliranog kliničkog pokusa u kojem je sudjelovalo 39 o inzulinu ovisnih bolesnika od šećerne bolesti utvrđene su značajno niže vrijednosti HbA1c tijekom primjene metoda pojačanog (intenziviranog) liječenja u odnosu na postignute vrijednosti uobičajenim liječenjem. b) Dijabetičko stopalo je jedno od najtežih problema kliničke dijabetologije. Tijekom zadnjih 6 godina hospitalizirano je 437 bolesnika s infekcijom stopala. Usanovljena je zastupljenost pojedinih vrsta patoloških organizama (najčešće je utvrđena zastupljenost gram-pozitivnih koka: Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterococcus i gram-negativnih bacila: Proteus, Enterobacterie i Escherichie coli), reagiranje na pojedine antibiotike (najbolji rezultati postignuti Klindamycinom i Amikacinom) te evaluirana terapija ovog složenog kliničkog problema. c) Dijabetička gastroenteropatija je primarno funkcionalni poremećaj u prolaženju hrane kroz gastrointestinalni sustav. Provedena su istraživanja povezanosti promjena razina gastrina u serumu bolesnika s inzulin ovisnom šećernom bolesti i gastroenteropatijom te utjecaj prokinetičke supstracije Cisaprid na razinu gastrina. Nađen je vrlo značajan utjecaj Cisaprida na izlučivanje gastrina. d) Kardiovaskularne komplikacije najčešći su uzročnik mortaliteta dijabetičkih bolesnika u uremiji koji se liječe nadomjesnom terapijom. U cilju smanjenja ovih komplikacija primjenjene su nove metode nadomjesne terapije bubrežne insuficijencije (usporedna filtracija i dijaliza PFD i biofiltracija) koje su osigurale veću stabilnost kardiovaskularnog sustava. Tijekom promatranog perioda 1992-1994. g. nije bilo kardiovaskularnog incidenta. e) Sprovedeno je istraživanje s ciljem da se utvrdi da li i u kojoj mjeri možemo fotokoagulacijom usporiti progresiju dijabetičke retinopatije i razvoj slabovidnosti, te utvrditi u kojoj mjeri regulacija glikemije utječe na postizanje dobrih rezltata fotokoagulacijom. Praćenjem vida i morfoloških promjena na retini na uzorku od 1500 bolesnika ustanovljeno je da fotokoagulacija značajno usporuje razvoj neproliferativne u proliferativnu retinopatiju.

Ključne riječi: Šećerna bolest, implatabilna pumpa s konstantnim protokom, dijabetičko stopalo, infekcija, antibiotici, dijabetička gastroenteropatija, gastrin, dijabetička retinopatija, fotokoagulacija, dijabetička nefropatija, dijaliza

Ciljevi istraživanja: Glavni cilj ovih istraživanja je pronalaženje metoda u dobre regulacije šećerne bolesti i time smanjenja razvoja kroničnih komplikacija. Specifični ciljevi: a) Procijeniti stupanj metaboličke regulacije, učestalost i karakter komplikacija te rizik započinjanja i primjene pojedinih metoda pojačanog (intenziviranog) liječenja (IUL i KSII). b) Odrediti koji su patogeni organizmi uzročnici infekcije dijabetičkog stopala, na koje su antibiotike osjetljivi i evaluirati liječenje tog složenog kliničkog problema. c) Utvrditi povezanost promjena razine gastrina u serumu u bolesnika sa inzulin ovisnom šećernom bolesti i gastroenteropatijom s 1) promjenama u tjelesnoj težini, 2) oštećenjem autonomnog živčanog sustava i 3) pod djelovanjem prokinetičke tvari Cisaprid. d) Iznaći takve metode nadomjesne terapije bubrežne insuficijencije koje bi osigurale veću stabilnost kardiovaskularnog sustava. d) Uredan rad lijeve klijetke ustanovljen je neinvanzivnom ehokardiografijom u 9 bolesnika dijaliziranih sa ESRD. Poremećaji bazalnih hemodinamičnih parametara moguće je objasniti povremenom cirkulacijskom nestabilnošću u dva bolesnika. Značajno stvaranje C3a i C5a u 15. minuti PFD-a udruženo je sa značajnom redukcijom koncentracije granulocita (58+-34 %) uzrokovane manjom biokompatibilnošću kombiniranih biomembrana upotrebljavanih hemodiafiltera. Procjena PFD prihvatljivosti pokazala je prihvatljive rezultate (indeks Kt/V > 1.0). e) Cilj istraživanja je bio utvrditi u kojoj mjeri je moguće fotokoagulacijom usporiti progresiju dijabetičke retinopatije i razvoj slabovidnosti te u kojoj mjeri regulacija glikemija utječe na postizanje dobrih rezultata.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 20.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr