SVIBOR - Projekt broj: 3-01-148

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-148


HIPERLIPOPROTEINEMIA KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK ATEROSKLEROZE


Glavni istraživač: SUČIĆ, MATE (45390)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 25
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 9
Naziv ustanove: Institut za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovac", Zagreb (45)
Odjel/Zavod: Metabolički odjel
Adresa: Dugi dol 4a
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 41 232-222 / 266,203
teleFaks: 385 (0) 41 231-515
E-mail: BABI]¦INDIJA.IDB.HR

Sažetak: Hiperlipoproteinamija je, uz pušenje i povišeni krvni tlak, najvažniji uzrok nastanka ateroskleroze i njenih komplikacija (koronarna bolest srca, cerebrovaskularni insult, obliteracija perifernih arterija). Čestice lipoproteina nisu sve jednako aterogene. Za razliku od aterogene čestice LDL, čiji je glavni apoprotein B, čestica HDL, čiji je glavni apoprotein A1, je protektivna (antiaterogena). Prije nekoliko godina otkrivena je lipoproteinska čestica Lp (a), čija razina jako korelira s učestalošću koronarne bolesti srca. Lp (a) se sastoji od apoproteina (a), apoproteina B i LDL čestice. Smatra se da je njezina razina nasljedna. Ateroskleroza je i vrlo česta komplikacija šećerne bolesti, čemu uz hiperlipoproteinemiju (prvenstveno je to hipertrigliceridemija) značajno doprinosi i hiperinsulinemija. Hiperinsulinemija je najčešće posljedica prisutne periferne insulinske rezistencije. Ona sama može uzrokovati hipertrigliceridemiju, a hiperlipoproteinemija perifernu insulinsku rezistenciju sa kompenzatornom hiperinsulinemijom. Taj je ciklus potencijalno od značaja za aterogenezu, i to posebno u smislu povezanosti hipertrigliceridemije i hiperinsulinemije s ranim aterosklerotskim promjenama na krvnim žilama, dok istovremeno zbog "iscrpljenosti" beta stanica gušterače može posljedično nastati poremećaj u metabolizmu glukoze. Projektom je planirano ispitati eventualna korelacija nekih apoproteinskih grupa (apo A1, apo B i apo (a)), kao i lipoproteina Lp (a), s razvojem aterogenetskih promjena na krvnim žilama. Također se je istražio utjecaj hiperlipoproteinemije (poglavito hipertrigliceridemije) na razvoj insulinske rezistencije i hiperinsulinemije uz procjenu opasnosti razvoja intolerancije glukoze, odnosno šećerne bolesti. Posebno se je evaluirao i utjecaj dijetetskog i/ili medikamentoznog liječenja na razinu lipoproteina te posljedično na insulinsku rezistenciju i perifernu insulinemiju. Utjecaj arterijske hipertonije, u sklopu složenog metaboličkog poremećaja (sindrom X), na proces razvoja ateroskleroze planiralo se posebno istražiti. Na razinu pojedinih frakcija lipoproteina mogu utjecati> prehrana, tjelesna aktivnost te lijekovi. 1. Od 255 ispitanika s hiperlipoproteinemijomnjih 46 (18%) je imalo hiperlipoproteinemiju tip 2a (prema Fredericksonu), 123 (48%) tip 2b, 57 (22%) tip 4 te 29 (12%) tip 5. PoviŠenu razinu apo (a) imalo je 32 (12,5%) ispitanika. Apo B korelira s LDL samo u hiperlipoproteinemiji 2, a neŠto manje u tipu 2b. Smanjenje apo A1 korelira sa smanjenjem HDL samo u tipu 4. Razina Lp(a) ne korelira sa razinom apo (a) - od 32 ispitanika s poviŠenim apo (a) njih 6 je imalo pove'anje Lp(a). 2. Od 60 ispitanika s hiperlipoproteinemijom (primarne ili povezane s dijabetesom) ispitanih CIGMA (screening testom), te 20 s CLAP tehnikom, ustanovljena je povezanost periferne rezistencije prema insulinu i hipertrigliceridemije te poboljŠanje aterogenih lipidnih frakcija primjenom medikamenata, a i bez u;inka na insulinsku rezistenciju. 3. Od 62 fertilne Đene (31 kontrolna skupina i 31 ispitanica), utvrĆena je sezonska primjena pojedinih frakcija lipoproteina (kontrolna skupina) te pozitivni u;inak kinezioloŠke rekreacije na smanjenje aterogenih a pove'anje protektivnih frakcija lipoproteina

Ključne riječi: Ateroskleroza, Hiperlipoproteinemija, Apoproteini (A1, B, (a)), Lipoprotein Lp (a), Insulin neovisni oblik šećerne bolesti (NIDDM), Hiperinsulinemija, Arterijska hipertonija, Periferna insulinska rezistencija, fertilne Đene, kinezioloŠka rekreacija

Ciljevi istraživanja: Istraživanje se provelo kao prospektivni program i bilo je podijeljeno u dva dijela: 1) Pošto se smatra da je određivanjem apoproteina A1 i B mogućebolje procijeniti aterogenost hiperlipoproteinemije, negoodređivanjem čestica HDL i LDL, u osoba s dokazanomhiperlipoproteinemijom odrediti će se razina apoproteina A1, B i(a), te pokušati dobiti odgovor na slijedeća pitanja: - u kojim tipovima hiperlipoproteinemije je najučestalija promjena pojedinih apoproteina, - postoji li razlika u razini pojedinih apoproteina s obzirom na moguću etiologiju uzroka hiperlipoproteinemije, - koja je učestalost povećanja apoproteina u našem pučanstvu ( na malom uzorku), - koja je razina Lp (a) u ispitanika s povišenim apo (a). 2) U bolesnika s dokazanom primarnom hiperlipoproteinemijom (kaoi u bolesnika sa sekundarnom hiperlipoproteinemijom u okviruNIDDM-a), ispitati će se utjecaj hiperlipoproteinemije, odnosnopojedinih lipoproteinskih frakcija, na insulinsku rezistenciju.Pri tome se žele dobiti odgovori na slijedeća pitanja: a) postoji li i u kom obimu insulinska rezistencija u osoba s primarnom hiperlipoproteinemijom (posebice hipertrigliceridemijom), kojeg je tipa (receptorska, postreceptorska, kombinirana), te kakva je njezina korelacija s razinom insulina; b) koliko je izražena insulinska rezistencija u bolesnika s NIDDM-om i sekundarnom hiperlipoproteinemijom; c) kakav je utjecaj dijetetskog i/ili medikamentoznog liječenja na razinu lipoproteina te posljedično na insulinsku rezistenciju i perifernu insulinemiju; d) mjesto i uloga arterijske hipertonije,kao rizičnog čimbenika za razvoj koronarne bolesti srca, u okviru složenog poremećaja metabolizma (sindrom X) Kako mnogi ;imbenici mogu mijenjati razinu pojedinih frakcija lipoproteina (prehrana, tjelesna aaktivnost, lijekovi i sl.) u zdravih osoba ispitivao se utjecaj kinezioloŠke rekreacije u zdravih osoba.U tu svrhu su se ispitivale fertilne zdrave Đene, jer je velik broj radova ispitivao utjecaj tjelesne aktivnosti na razinu lipoproteina u muŠkaraca i u Đena poslije klimakterija. U zdravih fertilnih Đena ispitivao se utjecaj kinezioloŠke rekreacije na razinu pojedinih frakcija lipoproteina.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: Acipimox in the treatment of NIDDM patients with concomitant hyperlipoproteinemia (A multicenter trial)
    Naziv ustanove: Central-Eastern Europe Metabolic Diseases Study Group & Farmitalia Carlo Erba, Regional Office Eastern Europe, Vienna

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr