SVIBOR - Projekt broj: 3-01-149

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-149


ISPITIVANJE BIOKEMIJSKIH PARAMETARA U PROCJENI FUNKCIJE SPERMIJA


Glavni istraživač: GAVELLA, MIRJANA (13190)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 13
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Institut za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovac", Zagreb (45)
Odjel/Zavod: odjel za laboratorijsku medicinu
Adresa: Dugi Dol 4a
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 2332-222
teleFaks: 385 (0)1 2331-515

Sažetak: Provedeno je originalno istraživanje kojim se unaprijedilo saznanje o preciznoj biokemijskoj prirodi oštećenja odgovornih za poremećenu funkciju spermija,a time i odgovornih za gubitak oplodnog potencijala spermija.Istražila se etiologija poremećaja funkcije spermija te su dobiveni podaci o: 1) -alteraciji aktivnosti NADH-diaforaze locirane u srednjem dijelu spermija.Zapaženi višestruki porast aktivnosti tog enzima ukazuje na povećanu prisutnost nezrelih spermija s retencijom citoplazmatskog materijala u vratu spermija. 2) -povezanosti diaforaze i izoenzima laktat dehidrogenaze LDH-C4 sa stvaranjem superoksidnog aniona.Pozitivna korelacija samo izmedju diaforaze i razine superoksidnog aniona potvrdjuje pretpostavku da se samo spermiji s zanemarujućom produkcijom superoksidnog aniona kao i neznatnom aktivnosti diaforaze mogu smatrati funkcionalno sposobnim stanicama. 3) -povezanosti izmedju stvaranja slobodnih kisikovih radikala i funkcionalne sposobnosti spermija za oplodnju.Zapaženi efekt superoksidnog aniona na membranu spermija mjeren promjenama hipoosmotskog testa spermija ukazuje na promjene fiziološkog integriteta i fluidnosti membrane što dozvoljava pretpostavku da je time smanjena i oplodna moć takovih spermija. 4) -inhibitornom efektu pentoksifilina na prekomjerno stvaranje superoksidnog aniona.Utvrdjena 29-72%-tna redukcija stvaranja superoksidnog aniona uz 10 mM pentoksifilin ukazuje na mogući terapeutski potencijal pentoksifilina u liječenju onih neplodnih muškaraca u kojih je uzrok neplodnosti prekomjerna izloženost spermija oksidativnom stresu. Dokazanu štetnu prisutnost superoksidnog aniona u pripravku spermija za in vitro fertilizaciju moguće je inhibirati niskim koncentracijama pentoksifilina(3.7 mM)i time optimizirati uvjete preparacije spermija za in vitro oplodne postupke. 5) -stimulatornom efektu pentoksifilina na eksperimentalno induciranu lipidnu peroksidaciju membrane spermija.Utvrdjena indukcija lipidne peroksidacije uz prisutnost milimolarnih koncentracija pentoksifilina i Fe 2+/askorbat iona kao promotora stvaranja malondialdehida ukazuje na mogući štetni učinak tog agensa na membranu spermija.Podaci o negativnom efektu pentoksifilina na kvalitetu spermija, ako su prisutni ioni željeza u suspenziji spermija, mogu biti od značenja za postupke asistirane reprodukcije.

Ključne riječi: funkcija humanih spermija, oplodni potencijal, oksidativni stres, slobodni kisikovi radikali, superoksidni anion, lipidna peroksidacija, pentoksifilin, diaforaza, izoenzim laktat dehidrogenaze LDH-C4

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja bio je steći relevantne spoznaje o mehanizmima koji determiniraju plodnost odnosno neplodnost muškarca. Sa stanovišta kako neplodnog para tako i androloga koji sudjeluje u njihovom liječenju,nedostaje dovoljno čvrst temelj za postavljanje dijagnoze i adekvatne terapije. Unatoč pragmatičnim pokušajima rješavanja, danas se sa sigurnošću može samo utvrditi da činjenica da je neki muškarac neplodan ne ovisi samo o eventualnom deficitu spermija, nego i o deficijenciji funkcija postojeće količine spermija. Saznanja o biokemijskim i biološkim funkcijama elemenata sjemena i njihovim medjusobnim odnosima još nipošto nisu dovoljna,ali je sigurno da su upravo oni odlučujući faktori koji utječu na plodnost odnosno neplodnost. Stoga je provedeno originalno istraživanje kojemu je cilj bio identifikacija onih značajnih nedostataka u funkciji spermija koji bi mogli poslužiti kao specifični biokemijski markeri kvalitete spermija. Ispitivanje se odnosilo na dokazivanje a) alteracija nekih od enzima uključenih u metaboličke puteve kojima se osigurava energija neophodna za pokretanje spermija b) alteracija membrane spermija kao posljedice izloženosti spermija oksidativnom stresu i c) definiranjem nekih od biokemijskih oštećenja u slučajevima defekta u funkcioniranju spermija,otvaraju se nove mogućnosti za razvoj adekvatnih terapeutskih postupaka.Ispitan je i utvrdjen in vitro efekt potencijalnih agenasa kao što je pentoksifilin, koji smanjuju nepovoljno djelovanje oksidativnog stresa na spermije.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Institut "Rudjer Bošković" Odjel za eksperimentalnu biologiju i medicinu
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 27.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr