SVIBOR - Projekt broj: 3-01-150

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-150


OCJENE POREMEĆAJA FUNKCIONALNOG STANJA SJEMENA I MEHANIZMI NASTANKA


Glavni istraživač: CVITKOVIĆ, PETAR (7430)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 23
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Institut za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovac", Zagreb (45)
Odjel/Zavod: Odjel za endokrinologiju i medicinsku reprodukciju
Adresa: Institut "Vuk Vrhovac", Dugi dol 4 a
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-232-222
teleFaks: 385 (0)41-231-515

Sažetak: Mehanizmi kojima dolazi do oštećenja oplodnog potencijala u muškarca jednim svojim dijelom i dalje nisu sasvim objašnjeni. Ta se oštećenja, uz astenozoospermiju, u svom značajnom dijelu iskazuju i oligozoospermijom. Uz već ranije poznate međuovisnosti broja spermija, pogotovo niskog, i FSH, zapažene su i pozitivne korelacije broja spermija sa vrijednostima LDHC-4 izoenzima sjemene tekućine. U određenim slučajevima takve korelacije iz nepoznatih razloga izostaju. Tako su u ekstremnoj oligozoospermiji, uz niski,što je očekivano,zapaženi i pacijenti sa nesrazmjerno visokim LDHC-4.Ovo naše originalno zapaženje upućivalo je na moguće različite patogenetske mehanizme oligozoospermije. Provedena hormonska, citomorfološka i biokemijska mjerenja u 103 neplodna muškarca potvrdila su gornju pretpostavku. Analiza udjela stanica spermatogeneze u mitozi, spermatida, Sertolijevih stanica i samih spermija u sveukupnom testikularnom celularitetu te njihov međuodnos sa serumskim FSH, pokazala je statistički značajne razlike među skupinama ekstremne oligozoospermije s niskim odnosno visokim LDH-C4 izoenzimom. Očitovale su se slike hipospermatogeneze odnosno usčuvane spermatogeneze unatoč jednako teškoj oligozoospermiji u periferiji. Oligozoospermiju uz visok LDH-C4 i usčuvanu spermatogenezu tumačimo mogućom pojačanom spermijskom destrukcijom. U drugom ispitivanju u 101 neplodnog muškarca sa varikokelom, provedena su raznolika mjerenja niza spermijskih parametara prije i poslije operacije. Analizirani su međuodnosi tih nalaza u pacijenata sa postoperacijskim poboljšanjem u odnosu na pacijente bez poboljšanja ili sa daljim pogoršanjem nalaza sjemena.Karakteristično je zapaženje o postoperacijskom padu parametra LDH-C4/Konc.spermija zbog relativnog zaostajanja LDH-C4 za porastom broja spermija.I taj podatak sugerira ulogu pojačane spermijske destrukcije u mehanizmu štetnog djelovanja varikokele. Ujedno taj tip oštećenja se pokazuje reverzibilnijim nego kada se radi o hipospermatogenezi. Drugi, ne manje značajan dio neplodnosti odnosi se na astenozoospermiju, iskazanu smanjenjem funkcionalnih osobina spermija. Ispitivani su utjecaji adenozina i 2-deoxyadenozina na njihovu pokretljivost. Ispitivani su utjecaji različitih koncentracija ovih nukleozida, a pokretljivost spermija bila je mjerena objektivnom metodom pomoću kompjutorski obrađenih video-zapisa gibanja spermija (CASA Cell Soft). Dokazano poboljšanje kinetike spermija pri određenoj koncentraciji nukleozida moglo bi se primjenjivati u slučajevima kada se neplodnost u muškarca ne može riješiti drukčije, već metodama asistirane reprodukcije.

Ključne riječi: oligozoospermija, astenozoospermija, neplodnost, LDHC4 izoenzimi, adenozin, pokretljivost spermija, varikokela

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj istraživanja bio je doprinijeti boljem poznavanjumehanizama koji dovode do poremećaja funcionalnog stanja sjemena. a) U slučajevima oligozoospermija, polazna pretpostavka, koju se nastojalo dokazati, jest da smanjen broj spermija nije uvijek (i samo) odraz njihove hipoprodukcije, već da može biti i posljedica pojačane destrukcije spermija.U tu svrhu ispitivana je skupina pacijenata sa ekstremnom oligozoospermijom i skupina sa varikokelom. b) Astenozoospermija, još jedna vrlo česta značajka sjemena u neplodnih muškaraca, vrlo često je nerazjašnjenog uzroka. Odatle i manjkave terapijske mogućnosti. Cilj je istraživanja bio ispitati mogućnosti njezina ublažavanja in-vitro izlaganjem spermija različitim koncentracijama adenosina i 2-deoxiadenosina. Drugi cilj je bio ispitati mehanizme putem kojih dolazi do poboljšanja kinetike spermija kada su izloženi djelovanju ovih nukleozida.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr