SVIBOR - Projekt broj: 3-01-154

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-154


PRIPRAVA LJEKOVITIH SUSPENZIJA. FARMAKOLOGIJA I KLINIKA


Glavni istraživač: IVANDIJA, LIBUŠKA (17203)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.90. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 3
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Pliva - Istraživački institut, Zagreb (60)
Odjel/Zavod: Veterina i agrar
Adresa: Prilaz baruna Filipovića 89
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (41)181028
teleFaks: 385 (41)576690

Sažetak: Novom tehnologijom proizveden je antiparazitik MonilR 10% Ť suspenzija za upotrebu u veterini. Granulometrijski sastav Ť dobivene suspenzije vidljivo je poboljšan u usporedbi sa Ť produktom dobivenim ranijim postupkom (90% čestica do 3,5 Ť mikrometara : 90% čestica do 25 mikrometara). Biološki pokusi na Ť junadi pokazali su dobru podnošljivost, neškodljivost i veću Ť biološku raspoloživost novog produkta. Istekom Pfizerovog patenta Ť (1994. god.) za injekcioni oblik oksitetraciklina produljena Ť djelovanja (LiquamycinR LA 200) ukazuje se mogučnost za Ť patentiranje i prodaju paralelnog produkta iz asortimana Plive Ť (GeomycinR retard 20% za upotrebu u veterini). Odabirom Ť primjerenog tehnološkog postupka dobiven je proizvod koji po Ť fizikalno-kemijskim i farmakokinetičkim osobinama odgovara Ť LiquamycinuR LA 200 (Pfizer). Komparativna istraživanja pokazuju Ť da oba produkta očituju istovjetnu lokalnu podnošljivost i dobru Ť biološku raspoloživost (pretraženo 963 uzorka krvi). U nastojanju Ť da se vlastitom formulacijom i tehnologijom zamjeni uvoz gotovog Ť produkta Simivet 15% LA suspenzija, za upotrebu u veterini, Ť tehnologijom Dyno-milla pripravljene su dvije formulacije te Ť proslijeđene na ispitivanje stabilnosti. Zbog bolje Ť učinkovitosti, napose antibakterijskog djelovanja u pripravku Ť namijenjenom liječenju mliječne žljezde u goveda (Ampivet K Ť suspenzija, za upotrebu u veterini) izmijenjen je oblik i Ť koncentracija djelatnih tvari. Promjena oblika djelatnih tvari Ť očituje se boljom topljivošću, što uz povećanu razinu ugrađenu u Ť odgovarajuću podlogu uvjetuje postizanje i održavanje primjerene Ť koncentracije djelatnih tvari na mjestu infekcije. Tehnologijom Ť Dyno-milla izrađene su dvije formulacije s različitim podlogama Ť (biljnim i mineralnim uljem), te proslijeđene na ispitivanje Ť stabilnosti.

Ključne riječi: suspenzije, nova tehnologija, farmakološko-toksikološka svojstva, klinička djelotvornost

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja jeste priprava oralnih, parenteralnih i intramamarnih suspenzija tehnologijom vlažne mikronizacije, čime se postiže vrlo fina disperzija jednoliko oblikovanih čestica u tekućoj fazi (veličine do 10 mikrometara), te istraživanja njihovih karakteristika u odnosu prema preparatima dobivenim standardnom tehnologijom. U cilju ekonomičnijeg liječenja životinja, u novije vrijeme teži se razvijanju formulacija s produženim djelovanjem. Pripravci se temelje na postupnom otpuštanju lijeka što se očituje u postizanju trajne i djelotvorne razine djelatnih tvari u krvi tijekom nekoliko dana. Produženi učinak formulacije posljedica je kontroliranog otpuštanja djelatne tvari pod utjrcajem pomoćnih supstancija, a da se rpi tome ne oštećuje tkivo. Očekivani doprinos je s jedne strane dobivanje gore navedenih suspenzija visokog stupnja fizikalno kemijskog stabiliteta, a s druge strane ljekovitih pripravaka koji udovoljavaju strogim zahtjevima u pogledu farmakoloških osobina i kliničke djelotvornosti. Ovako dobiveni preparati s visoko kvalitetnim karakteristikama omogučavaju izlazak na svjetsko tržište.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Zavod za ispitivanje i kontrolu lijekova
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

  2. Naziv ustanove: Veterinarski institut
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr