SVIBOR - Projekt broj: 3-01-157

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-157


PRIRODNI TOK RAZVOJNIH POREMEĆAJA SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA


Glavni istraživač: KRIŽ, MLADEN (23652)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 40
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Rijeka (62)
Odjel/Zavod: Katedra za pedijatriju
Adresa: Istarska 43/3
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 26-16-11
teleFaks: 385 (0)51 26-12-26

Sažetak: Provedeno je istraživanje prirodnoga tijeka nekih razvojnih poremećaja središnjeg živčanog sustava (SŽS). Pojam "BENIGNA EPILEPSIJA" odnosi se na recidivna konvulzivna stanja, čiji je prirodni tok predvidiv (konačna remisija u 90- 95% bolesnika). Ovim projektom željelo se doprinjeti naporima da se rigoroznije definiraju pojedini epileptički sindromi u djetinjstvu, posebice u odnosu prema dugoročnom ishodu i prognozi ("teške" i "benigne" epilepsije, odnosno "funkcionalni" i "lezionalni" oblici). Problematika "BENIGNE PSIHOMOTORNE EPILEPSIJE" ispitana je na skupini od 111 bolesnika, odabranih po strogim restriktivnim kriterijima, praćenih tijekom 3 - 10 godina. Uočeno je da 65,4%bolesnika ima izrazito benigni ishod, gdje se kao prediktori povoljnog ishoda pojavljuju uredan mentalni razvoj, normalizacija EEG snimka, psihosenzorni oblici napada, odsutnost znakova cerebralne organske disfunkcije, kasniji početak (7. godina života) i uredan CT nalaz. U analizi 13-ero djece s "BENIGNOM EPILEPSIJOM S OKCIPITALNIM PAROKSIZMIMA" (1,05% od 1240-oro djece s epilepsijom u deset-godišnjem razdoblju) praćene od 18 mjeseci do 10 godina utvrđen je također povoljan tijek. Normalizacija EEG-a nastupila je u prosjeku nakon 4 godine, a izlječenje oko 13.godine. Genetski "markeri" bili su nazočni u 46% bolesnika. Postavljen je EKSPERIMENTALNI ANIMALNI MODEL (Wistar štakori), gdje je stereotaktičkim načinom apliciran penicilin na moždanu koru u ispitivanju žarišnih, a intracerebroventrikularno ili u bazolateralnu jezgru amigdaloidnog kompleksa u ispitivanju generaliziranih oblika epilepsije ("penicilinski"model). Intrahipokampalnom primjenom kainske kiseline ispitivan je i model za ispitivanje parcijalne kompleksne epilepsije. Uzorci EEG-a podvrgnuti su kompjutorskoj analizi frekvencija. Riječ je o prvim istraživanjima takve vrste u nas, što će vjerojatno doprinjeti novim spoznajama o mehanizmima nastanka i putovima širenja patoloških impulsa u CNS-u. Provedena je i prospektivna studija u djece sa SINKOPALNIM NAPADAJIMA I EPIZODIČKIM MANIFESTACIJAMA NEEPILEPTIČKE PRIRODE (poligrafska analiza EEG-a, EKG-a, respiracije itd.) Analizom 70-oro DJECE S TRAUMOM GLAVE pokušalo se utvrditi kliničko-epidemiološke značajke, te iznaći moguće "rane prediktore"posljedica kraniocerebralne traume. Najpouzdaniji su prediktori potreba za umjetnom ventilacijom, izgled i reakcija zjenica, frekvencija pulsa, Glasgow coma skala i frekvencija disanja. Uočeno je da se pri primarnom pregledu nakon traume zanemaruje analiza okulocefaličkog i okulovestibularnog refleksa, koji bi mogli biti značajni prediktori ishoda.

Ključne riječi: Rano oštećenje mozga, prediktori, neuroontogeneza, klinička patologija

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je bolje poznavanje prirodnoga tijeka razvojnih poremećaja središnjeg živčanog (SŽS) u dječjoj dobi, koji dijelom još uvijek nisu dovoljno definirani, osobito u smislu objektivnih maturacijskih parametara u odnosu na specifičnost kliničkoga izraza. Rezultati ispitivanja mogli bi doprinijeti boljemu poznavanju: -maturacijskih procesa SŽS, -neonatalne patologije SŽS, -patogeneze neuroloških poremećaja tijekom razvojne dobi, -praćenja prirodnoga tijeka, dijagnostike i liječenja neuroloških poremećaja u djetinjstvu, i njihovih posljedica (epilepsija, mentalna retardacija, cerebralna paraliza i drugi oblici cerebralne disfunkcije, -provođenja metodologije primarne, sekundarne i tercijarne prevencije spomenutih poremećaja. -objektivizacija prediktora neposrednoga oštećenja mozga nakon kraniocerebralne traume. Osnovna je zadaća ovoga istraživanja doprinijeti obvjektivnijem utvrđivanju stupnja maturacijskih procesa, odnosno njegovih aberantnih pojava, te pokušati bolje osvijetliti njegove utjecaje na evoluciju i prirodni tijek spomenutih poremećaja, znajući da su u dječjoj dobi pojedini entiteti više ontogenetski nego etiološki definirani.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Universita di Trieste, Clinica pediatrica, Instituto per l'infanzia "Burlo Garofalo"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 34100 - Trst, Italija

 2. Naziv ustanove: Universitats Kinderklinik Rostock
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Rostock, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr