SVIBOR - Projekt broj: 3-01-159

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-159


ANTAGONISTI KALCIJA I OŠTEĆENJE NEURONA SREDIŠNJEG ŽIVČEVLJA


Glavni istraživač: SIMONIĆ, ANTE (43202)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.92.

Ukupno radova na projektu: 58
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Rijeka (62)
Odjel/Zavod: Zavod za farmakoloiju
Adresa: Braće Branchetta 20/1
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (051) 514-391/227-444
teleFaks: 385 (051)514-391
E-mail: Ante.Simonic mamed.medri.hr

Sažetak: Traumatsko oštećenje, ishemija i hipoksija nervnih stanica središnjeg živčevlja mogu uzrokovati teške motoričke, senzoričke i spoznajne deficite. Takva stanja su česta, a budući da se ne mogu djelotvorno liječiti, to postaju sve značajniji medicinsko - socijalni problem. Patološki povećana koncentracija Ca++ u živčanim stanicama može uzrokovati funkcionalne i morfološke promjene, te eventualno i smrt neurona. Istraživali smo da li blokatori voltažnih Ca++ kanala (nimodipin, nitrendipin, nifendipin, nikardipin, amlodipin, felodipin) te blokatori NMDA receptora (ifenprodil i SL 820715) mogu smanjiti ne samo patološki povećani utok Ca++ u stanicu, već i umanjiti neurološki deficit uzrokovan oštećenjem neurona središnjeg živčevlja. Učinci različitih doza spomenutih tvari su se pratili: 1) na motoričkim sposobnostima kunića s doziranom kontuzijom kičmene moždine, 2) u modelu pasivnog izbjegavanja kazne u štakora izloženih hipoksiji, 3) u modelu pasivnog izbjegavanja kazne u štakora izloženih ishemiji mozga, i 4) u modelima parcijalne i generalizirane epilepsije u štakora, gdje smo pratili EEG aktivnost. 5) Također smo pratili histološke promjene u hipokampusu štakora, te razinu ukupnih slobodnih kiselina i arahidonske kiseline u mozgu štakora. 6) U "in vitro" pokusu na izoliranim isječcima aorte kunića te šarenice oka vola, proučavan je utjecaj ispitanih tvari na različite receptorske sustave. Pronašli smo da antagonisti kalcija u testiranim dozama ne utječu na motoričku aktivnost, spoznaju, EEG aktivnost, razinu slobodnih raznih masnih kiselina u mozgu intaktnih životinja. Nasuprot toga spomenute tvari a) značajno i dozno ovisno popravljaju kognitivne disfunkcije hipoksičnih i ishemičnih štakora, te b) popravljaju motoričke smetnje u kunića sa kontuzijom leđne moždine. Učinci nifedipina, nitrendipina, nimodipina i nikardipina su izraženiji nego amlodipina i felodipina. Nimodipin reducira: a) oštećenje integriteta piramidnih stanica u CA1 regiji hipokampusa štakora uzrokovanih ishemijom, b) porast sveukupnih slobodnih masnih kiselina i arohidonske kiseline u štakora izloženih hipoksiji i epileptičkim napadima. Učinak nimodipina je dozno ovisan. Nikardipin i amlodipin su neaktivni, c) epileptičke napade uzrokovane kainskom kiselinom, pikrotoksinom i penicilinom. Učinak mu je dozno osivan. Nifedepin, nikardipin, i amldopini spriječavaju epileptičke napadaje uzrokovane penicilinom, ali ne djeluju na napadaje uzrokovane kainskom kiselinom Nifedipin samo u najvećim dozama smanjuje pikrotoksinske konvulzije.

Ključne riječi: KONTUZIJA LEĐNE MOŽDINE, MOTORIČKA AKTIVNOST, HIPOKSIJA/ISHEMIJAMOZGA SPOZNAJA, HISTOLOŠKE PROMJENE HIPOKAMPUSA,SLOBODNE MASNE KISELINE, EEG KORTEKSA, Ca++ ANTAGONISTI

Ciljevi istraživanja: Povrede kralježnične moždine (KM) predstavljaju značajan medicinsko-socijalni problem. Mogu izazvati visok stupanj invalidnosti, a vrlo često i smrt. One nastaju najčešće u prometnim, sportskim ili profesionalnim udesima. Kontuzije KM uzrokuju najčešće parezu ili paralizu ekstremiteta,poremećaja u funkciji utrobnih organa i trofičke promjene na koži. Opisane smetnje često su prisutne godinama pa čak i doživotno, a djelotvorne terapije ovakvih stanja nema. Oštećenje spoznajnih aktivnosti su sve češće. Uzroci spoznajnog deficita mogu biti brojni, trauma, hipoksija, starenje, trovanja itd. Kliničke smetnje koje prate takva stanja su izuzetno dramatične i najčešće su ireverzibilne. Obzirom da djelotvorne terapije nema, socijalni i medicinski značaj kognitivnog deficita je izuzetan. Cilj ovog istraživanja je dati doprinos farmakoterapijskom liječenju osoba s otešećnim nuronima mozga i leđne moždine.Farmakoterapija ima za cilj ubrzati ozdravljenje ili umanjenje neurološkog deficita. Na taj način bi se bitno popravila kvaliteta življenja brojnih bolesnika. Ovim istraživanjem se također želi iznaći nova saznanja o funkciji nervnog sustava te o patofiziološkoj pozadini oštećenja živčanih stanica središnjeg živčevlja uzrokovanog hipoksijom ili traumom. Posebno je od interesa proučiti značenje povećanog utokaCa++, u živčane stanice u tim procesima. Cilj nam je također steći nova saznanja o mehanizmima djelovanja blokatora L kanalaCa++ i blokatora NMDA receptora. Očekujemo da će neki antagonistiCa++ značajno smanjiti oštećenje neurona kičmene moždine i mozga uzrokovano traumom, hipoksijom, ishemijom i epilepsijom. U "in vitro" uvjetimaželimo istražiti reaktivnost glatke muskulature krvnih žila išarenice oka na spomenute tvari, te proučiti njihov učinak na adrenergičke, serotoninske i kolinergičke receptore.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-433 KOLINOMIMETICI, ANTAGONISTI KALCIJA, NOOTROPICI I UČENJE
  Naziv ustanove: Medicinski fakultet Rijeka
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 2. Naziv projekta: -------- UTJECAJ BLOKATORA KALCIJSKIH KANALA DIHIDRIPIRIDINSKE GRUPE NA SPOZNAJU U INTAKTNIH I HIPOKSIJI IZLOŽENIH ŠTAKORA
  Naziv ustanove: Tvornica lijekova "Lek"
  Grad: Ljubljana


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: "Lek" - tvornica lijekova
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Ljubljana

 2. Naziv ustanove: "Krka - tvornica lijekova
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Novo Mesto

 3. Naziv ustanove: "Synthelabo Recherche" (L.E.R.S.)
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Pariz

 4. Naziv ustanove: Medicinski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr