SVIBOR - Projekt broj: 3-01-176

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-176


RIKECIOZE NA PODRUČJU ISTOČNE OBALE JADRANA


Glavni istraživač: MOROVIĆ, MIRO (66165)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 10
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Opća bolnica, Zadar (85)
Odjel/Zavod: Infektološki odjel
Adresa: B.Peričića 5
Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)5724677 (455)
teleFaks: 385 (0)57312724

Sažetak: Ispitivanje je obuhvatilo tri aspekta:1.prokuženost stanovništvaŤ na određene rikecijske uzročnike, Rickettsia conorii, CoxiellaŤ burnetii i Rickettsia typhi;2. klinička obilježja nekihŤ rikecijskih bolesti, i 3.ispitivanje ekoloških i entomološkihŤ faktora rikecioza. Ad l. Analizirano je 982 seruma dobrovoljnih davalaca krvi iŤ drugih zdravih osoba različitih zanimanja, koje nisu u anamneziŤ imali podatak o preboljeloj rikecijskoj bolesti ili uboduŤ krpelja. Prema regijama bilo je:iz Istre (Pula, Umag, Pazin,Ť Labin, Poreč, Buje) 85 ispitanika, iz Rijeke 90, Paga 85, ZadraŤ 380, Šibenika ll9, Splita 99 i Dubrovnika l24 ispitanika. ZaŤ dokaz proturikecijskih protutijela koristili smo metoduŤ indirektne imunofluiorecencije (IIF). Rezultati su pokazali endemične vrijednosti seroprevalencije zaŤ sva tri rikecijska uzročnika, s prosječnom prevalencijom za C.Ť burnetii od 23.67 % , za R. conorii od 19.95 % i za R. typhi odŤ 13.1 %. U odnosu na pojedine regije ističe se najvećaŤ prevalencija na R. conorii i C. burnetii u zadarskom područjuŤ (41.6 %, odnosno 36.9 %), a na R. typhi u splitskom područjuŤ (33.3 %). Opčenito su najniže vrijednosti seroprevalencijeŤ zabilježene na otoku Pagu ( R. conorii 1.2 %, C. burnetii 2.3 % iŤ R. typhii 3.5 % ), dok protutijela na R. typhi u serumimaŤ ispitanika iz Istre i Dubrovnika gotovo da nisu dokazana ( 0 % iŤ 0.8 %). Ad 2. Na sjevernodalmatinskom (zadarskom) području prospektivnoŤ je praćen i analiziran klinički spektar mediteranske pjegaveŤ groznice ( MPG ). U većine bolesnika od njih 89 prevladavali su klinički znaciŤ bolesti: vrućica, makulopapulozni osip i glavobolja.Ť Patognomonična kožna lezija "tache noire" viđena je u 16Ť bolesnika (26.2 %).Ističe se veći broj atipičnih manifestacija : nodozni, anularni i infekciozni eritem, urtikarijalni osip,Ť okuloglandularni Parinaudov sindrom, recidivi osipa. IcidencijaŤ bolesti najveća je u proljetnim i ljetnim mjesecima iako suŤ zabilježeni slučajevi i zimi. Najčešće su oboljevala djeca (24%). Najčešći klinički oblici bili su srednje teški,a zabilježeno jeŤ tri teška oblika. Posebno se ističe podatak o velikom brojuŤ asimptomatskih infekcija (serokonverzija), koje su dokazane u 30Ť od 86 osoba s anamnezom prethodnog uboda krpelja (35 %). U 60Ť bolesnika dijagnoza MPG potvrđena je i metodom direktneŤ imunofluorescencije na bioptičnom materijalu kožne lezije. Ta seŤ metoda pokazala dovoljno senzitivnom i specifičnom, i samim timŤ korisnom u ranoj dijagnostici MPG. Zaključno, naši su rezultati pokazali ne samo širinu kliničkogŤ spektra MPG na zadarskom području, nego štoviše, i mogućnost daŤ na tom području cirkulira varijanta R. conorii različita od one uŤ drugim mediteranskim zemljama. Istodobno ti rezultati naglašavajuŤ mogućnost dijagnostičkih zabluda, jer , općenito se danas računaŤ da je broj prepoznatih u odnosu na neprepoznate slučajeve MPGŤ 1:3-4. Ad 3. Ispitivanje ekoloških i entomoloških faktora rikecijskihŤ bolesti na zadarskom području pokazalo je osim idealnihŤ klimatskih, biotičkih i abiotičkih uvjeta za održavanjeŤ rikecijskih uzročnika i vrlo visoku seroprevalenciju na rikecijeŤ iz grupe pjegavih groznica (IIF) u pasa 55.8 % i ovaca 77.2 %, teŤ visoku inficiranost gotovo svih od 10 različitih krpeljnih vrsta,Ť osobito dominantne vrste Rhipicephalus sanguineus, od 70.5 %.

Ključne riječi: rikecioze, seroepidemiologija, klinički spektar, mediteranska pjegava groznica, Rickettsia conorii, krpelji

Ciljevi istraživanja: Rikecije su obvezatno intracelularne bakterije koje su neposredno povezane s krpeljima, grinjama, ušima, buhama i komarcima. Posljednih se godina posvuda bilježi sve veći broj novih sojeva rikecija izoliranih iz humanog ili krpeljnog materijala, dok se u područjima s poznatom epidemiologijom rikecioza zbivaju značajne promjene. Na istočnoj obali Jadrana, kao i u mnogim krajevima svijeta rikeciozama se pridavalo malo pažnje i rijetko su dijagnosticirane. Razlog tome je dijelom u poteškoćama u kliničkoj dijagnostici, dijelom u nedostatku specifične laboratorijske diajagnostike. Od 1985. godine bilježi se znatan porast broja dokazanih slučajeva mediteranske pjegave groznice duž jadranskog priobalja. Osim toga već su naša prva ispitivanja pokazala i značajnu prisutnost protutijela na rikecije iz grupe pjegavih graoznica u zdavoj populaciji. Konačno, i ekološka obilježja tog područja predstavljaju u osnovi idealne uvjete za održavanje i razmnožavanje rikecijskih vektora i rezervoara. Specifični ciljevi: 1.ispitati epidemiologiju rikecijskih bolesti putem specifičnih seroloških testova, 2.ispitati klinički spektar rikecioza u jadranskom priobalju, osobito mediternske pjegave groznice, i 3.ispitati ekosistem tog područja, iz artropodnih vektora izolirati i identificirati R. conorii, a u sisavaca ispitati prisutnost proturikecijskih protutijela. Osnovna je namjera upotpuniti biomedicinsko znanje o epidemiologiji, klinici i ekologiji R.conorii i drugih rikecijskih patogena na našem području.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Medicinski fakultet Ljubljana,Mikrobiološki institut
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

  2. Naziv ustanove: Department of Pathology, University of Texsas MedicalBranch
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: Galveston, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr