SVIBOR - Projekt broj: 3-01-184

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-184


PSIHOBIOLOŠKI ASPEKTI ENDOGENIH PSIHOZA


Glavni istraživač: DURRIGL, VERA (72660)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Bolnica Vrapče, Zagreb (123)
Odjel/Zavod: Zavod za psihijatrijska istraživanja
Adresa: Bolnička cesta 32
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 15 62 11
teleFaks: 385 (0)1 15 43 17

Sažetak: a) Istraživanjem kronobioloških aspekata endogene Ť depresijeprimjenom mjernih instrumenata nastojat ćemo Ť opravdatikronobiološke hipoteze afektivnih bolesti, napose Ť endogenedepresije. Analizom rezultata dobivenih primjenom Ť biološkihmjernih instrumenata u tijeku psihotičkih epizoda i u Ť remisijidokazati eventualno i genetsku komponentu stanovite Ť disfunkcijemozga koja dolazi do izražaja u poremećenom REM Ť spavanju, a samointenzitet poremećaja mijenja se tijekom akutne Ť epizode bolesti uodnosu na remisiju. Ovo će se pokušati još Ť potvrditi ispitivanjemnajbližih rođaka ispitanika. Ispitivanje će Ť pokazati da li jeporemećena cirkadijalna komponenta spavanja, Ť tzv. "proces C" ilise radi o poremećaju "procesa S", ovisnog o Ť budnosti. Analizadobivenih rezultata bit će nam putokaz u Ť pravilnom izboruterapijskih metoda i načina njhove primjene. b) Ť Dugotrajnimpraćenjem reprezentativnog uzorka shizofrenih Ť bolesnika dobit ćese faktori relevantni za tok i prognozu Ť bolesti,najadekvatnijiterapijski postupci, te u slučaju Ť pozitivnog nalaza DNA markerapribližit ćemo se etiologiji Ť shizofrenije.Značajan praktičkidoprinos bit će rezultati Ť ispitivanja eventualnog štetnogdjelovanja pojedinih neuroleptika, Ť kod bolesnica koje su tijekomtrudnoće uzimale iste.

Ključne riječi: endogena depresija, spavanje, genetika shizofrenija,sch i dugotrajno praćenje, DNA markeri za sch, sch i trudnoća, neuroleptici i trudnoća

Ciljevi istraživanja: Od dosad ostvarenih ciljeva iz projekta dobijeni su slijedećirezultati: latencija spavanja duža je u bolesnica s endogenomdepresijom,ali razlika nije značajna. Statistički je značajnarazlika u TST, koje je manje u bolesnica, kod kojih je većazastupljenost REM spavanja, a manja dubokih stadija spavanja. REMlatencija kraća je u grupi oboljelih, ali ne značajno, ali je REMgustoća blizu signifikantnoj razlici ( veća je u grupioboljelih). Uz P< 0.07 signifikantna je razlika u broju deltavalova u prvih 100 minuta spavanja, kojih ima više u kontrolnojskupini. Ostali ciljevi u istraživanju su: 1) dokazati genetskuporemećenog spavanja u bolesnica oboljelih od endogene depresije:usporedbom spavanja bolesnica nikad prije liječenih s kontrolnomskupinom zdravih i s članovima obitelji bolesnica,2) ispitatimožemo li arteficijalnim mijenjanjem "spremnosti za spavanje" tijekom dana povećati nivo "procesa S" i tako mijenjati odnosnonormalizirati spavanje ( pretpostavlja se da programiranimpovećanjem dnevnih aktivnosti, tzv. "aktivni dan" možemo povećatinivo "procesa S" ) i tako normalizirati spavanje, a bez primjeneantidepresiva, te 3) analizirati razlike u spavanju respondenatai ne-respondenata. Pretpostavljamo da će rezultati pokazati veću sličnost spavanjaizmeđu oboljelih i članova njihove obitelji nego kontrolneskupine zdravih, normalizaciju spavanja uz programiranu dnevnuaktivnost, tzv. "aktivnim danom" ( odnosno povećanjem nivoa"procesa S ") te kod ne-respondenata sličnost poremećenogspavanja kao kod akutne faze bolesti. b) 1) izučavanje prirodnog toka i prognoze shizofrenije. Posebanznačajan očekivani doprinos je korelacija pojedinih terapijskihpostupaka s ishodom bolesti, kako u općenitoj tako ihospitalnojprognozi 2) izučavanje eventualnog štetnog učinka neuroleptika na fetusshizofrenih majki te utvrđivanje kromozomskih aberacijauvjetovanih farmakoterapijom shizofrenih trudnica. 3) izučavanje eventualnih razlika psiholoških karakteristikaizmeđu skupina shizofrenih bolesnika na različitom terapijskomtretmanu 4) izučavanje promjena gena kod shizofrenh bolesnika odabranihposebnim metodama odabira uzorka u shizofrenoj populaciji, kojiimaju pozitivne definicije pedigrea (u metodama), a također i uskupini shizoafektivnih. Značajna očekivana spoznaja je iznalaženje etioloških faktorashizofrenije i afektivnih psihoza te analiza pojedinihterapijskih postupaka i dobivanje efikasnosti pojedinihterapijskih postupaka u svrhu njihovog poboljšanja.


SURADNJA - PROJEKTI
SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: PUK Basel Depressionsforschungsabteilung
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: Basel, Švicarska


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: izrada ukupno 26 pedigrea koji zadovoljavaju tražene kriterije prema prijavi programa

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr