SVIBOR - Projekt broj: 3-01-185

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-185


KRONOBIOLOGIJA STARAČKIH DEMENCIJA


Glavni istraživač: HODOBA, DANILO (2421)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 13
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Bolnica Vrapče, Zagreb (123)
Odjel/Zavod: Zavod za psihijatrijska istraživanja Psih.bolnice Vrapče
Adresa: 10090 Zagreb, Bolnička 32
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 01 15 62 11
teleFaks: 385 01 15 41 37

Sažetak: Polisomnografska usporedba dnevno-noćnog vigiliteta kod osam starih osoba s vaskularnom demencijom (VD, prosječna dob 75.3) i 14 starih osoba s demencijom Alzheimerovog tipa (SDAT, prosječna dob 76). Usporedba aktivnosti kolinesteraze i paraoksonaze u serumu istih bolesnika te usporedba aktivnosti acetilkolinesteraze i paraoksonaze kod proširene skupine 75 dementnih starih osoba (VD N=14, SDAT N=47, nedefinirani tip N=11) sa 45 zdravih starih osoba. Polisomnografski je dokumentirana vrlo poremećena ciklička organizacija noćnog spavanja kod svih ispitanika s isprekidanim spavanjem, supresijom restitutivnog spavanja (duboko spavanje - faze III i IV). Podaci o REM spavanju nekonzistentni. Izrazita dnevna pospanost kod svih ispitanika (indeks pospanosti - dnevno spavanje/dnevno snimanje = 0.5). Nema statistički značajnih razlika u parametrima noćnog spavanja i dnevne alertnosti između dvije skupine dementnih bolesnika (VD, SDAT). Aktivnost kolinesteraze i paraoksonaze u serumu kod svih ispitanika, uključujući i polisomnografski obrađenu skupinu, niža je u odnosu na kontrolnu skupinu.

Ključne riječi: senilna demencija Alzheimerovog tipa (SDAT), vaskularna demencija (VD), polisomnografija, spavanje, alertnost, vigilitet, sporovalno spavanje, REM spavanje, kolinesteraza, paraoksonaza

Ciljevi istraživanja: Usporedba strukture spavanja i dnevne alertnosti kod dementnih bolesnika staračke dobi (SDAT, VD), depresivnih bolesnika staračke dobi i kontrolne skupine starih osoba. Usporedba polisomnografskih parametara koji se odnose na noćni vigilitet (izmjenu pojedinih faza spavanja) i parametara dnevne alertnosti tj. kvalitete budnosti s kliničkom slikom, u prvom redu težinom mentalne dizolucije. Evaluacija utjecaja nefarmakoloških metoda tretmana starih osoba u smislu podizanja razine dnevne alertnosti npr. konvencionalnom senzoričkom stimulacijom (glazba, TV,intenzivna okupaciona terapija i sl. Ispitivanje eventualne povezanosti aktivnosti enzima koji reguliraju razinu acetilkolina (kolinesteraza, paraoksonaza) u serumu bolesnika s demencijom, poglavito SDAT. Evaluacija utjecaja aktivnosti ovih enzima na dnevno-noćni vigilitet - korelacija aktivnosti kolinesteraze i paraoksonaze u serumu s pojedinim fazama noćnog spavanja odnosno s razinom dnevne budnosti i/ili pospanosti. Dosadašnji rezultati: niska razina dnevne alertnosti kod SDAT i VD, fragmentirano noćno spavanje sa supresijom restitutivnih faza spavanja; nema razlika u parametrima dnevne budnosti i noćnog spavanja između VD i SDAT; snižena razina aktivnosti kolinesteraze i paraoksonaze u serumu kod dementnih bolesnika u odnosu na kontrolnu skupinu, neovisno o tipu demencije. Predstoji: proširenje polisomnografske obrade s još 10 bolesnika s VD i SDAT; polisomnografska obrada 10 starih osoba s težom depresijom (depressio maior - DSM-III-R) i 10 osoba kontrolne skupine; korelacija aktivnosti pojedinih parametara spavanja i budnosti s aktivnošću kolinesteraza i paraoksonaza u serumu kod svih ispitanika. Očekivani rezultati: 1. niska razina dnevne alertnosti kod dementnih ispitanika u usporedbi s depresivnim osobama i kontrolnom skupinom; 2. negativna korelacija aktivnosti kolinesteraze i paraoksonaze s razinom dnevne alertnosti i kvalitetom noćnog spavanja.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-132 Pesticidi: Mehanizam djelovanja i distribucije u biosferi
  Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: National Institute of Mental Health, Mental Disorders of Aging Research Branch
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Bethesda, USA

 2. Naziv ustanove: International Psychogeriatric Association
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Amsterdam, Nizozemska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr