SVIBOR - Projekt broj: 3-01-209

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-209


INZULINU SLIČNI FAKTORI RASTA I p62 c-myc U SOLIDNIM TUMORIMA


Glavni istraživač: ČABRIJAN, TOMISLAV (74820)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.96.

Ukupno radova na projektu: 48
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Bolnica "Sestre milosrdnice", Zagreb (134)
Odjel/Zavod: Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Klinika za unutarnje bolesti KB"Sestre milosrdnice"
Adresa: Vinogradska 29
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)17-46-66
teleFaks: 385 (0)17-24-53

Sažetak: Pojava insulinu sličnih faktora rasta (insulinoida), određenih specifičnim radioimunotestovima ili imunohistokemijskim bojanjem, zapažena je na tumorskim tkivima dobivenim pri operaciji kod pacijenata sa solidnim tumorima. Između različitih insulinoida, insulinu sličan faktor rasta (IGF-I), faktor rasta živaca (NGF), insulinu slična supstanca i insulin zapaženi su u raznim karcinomima mokraćnog mjehura, rektuma, anusa, dojke, kao i u melanomima i miksomima. Visoka preoperativna razina insulinoida, kao i niska razina glukoze vratili su se na normalan nivo nakon operacije. Prema molekularnoj težini (SDS-PAGE, kromatografija) i unakrsnoj reaktivnosti sa specifičnim protutijelima, ove supstance se mogu podijeliti u tri grupe: 120-150 kDa, 40 kDa, 6-10 kDa. Onkoprotein p 62 c-myc normalno je smješten u jezgri stanice. U ranijim radovima rađenim na histološkim rezovima uklopljenim na parafin opisana je međutim citoplazmatska lokalizacija p62 c-myc koja je bila posljedica neodgovarajućeg fiksacijskog postupka. S druge strane u svježe smrznutim rezovima ustanovlljena je očuvana imunohistokemijska lokalizacija ovog antigena, ali su takvi rezovi bili nepodesni za detaljiniju morfološku analizu zbog uništene stanične i tkivne arhitekture izazvane kriosekcijom. Kao najpodesniji pokazao se fiksacijski postupak koji je uključivao obradu uzorka sa hladnim acetonom (-20 o C) i metil benzoatom (AMeX). Stoga smo u ovom istraživanju vrednovali AMeX postupak za imunohistokemijsku lokalizaciju p62 c-myc u svježe smrznutim tkivima infiltrativnog duktalnog karcinoma dojke, naknadno AMeX obrađenih i uklopljenih u parafin (SS-AMeX). S ciljem prikaza rasporeda i jačine reakcije bojenja p62 c-myc u tumorskim stanicama upotrebljena su monoklonalna protutijela 155-11C7 protiv umjetno napravljenog myc peptida. Odredili smo jačinu imunološke reakcije i postotak pozitivnih tumorskih stanica te uočili intezivnije bojanje p62 c-myc u svježe smrznutim u odnosu na SS-AMeX tretiranim uzorcima tkiva. Naši rezultati pokazuju da je primjena AMeX procedure u prethodno sveže smrznutim tkivima rezultirala reproducibilnim nuklearnim bojenjam p62 c-myc. Ovaj nalaz važan je stoga što će svježe smrznuto tkivo namijenjeno za obrađivaje steroidnih receptora moći koristiti i za imunohistokemijsku detekciju onkoproteina.

Ključne riječi: insulinu slični faktori rasta, onkogeni, p62 c-myc, imunohistokemijska lokalizacija onkoproteina, solidni tumori insulinom, onkogeni, točkasta mutacija

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženih istraživanja je odrediti insulinu slične tvari (insulinoide), te proteine i njihove nosače u serumu bolesnika sa solidnim tumorima dojke, štitnjače, te tumorima gušterače i ostalih dijelova probavnog trakta. Također želimo pratiti ekspresiju onkoproteina p62 c-myc imunohistokemijskim metodama u smrznutim tkivima spomenutih solidnih tumora naknadno uklopljenih u parafin. Time bi nastojali razviti relativno jednostavnu metodu detekcije navedenog onkoproteina što je od praktičnog značenja pošto se tkiva npr. dojke čuvaju u smrznutom stanju za analizu steroidnih receptora. Korelirali bi ekspresiju insulina i njemu sličnih tvari i p62 c-myc sa različitim histološkim tipovima tumora, veličinom, stupnjem maligniteta, prisutstvom lokalnih metastaza te kliničkim i laboratorijskim nalazima, što bi bilo od izuzetnog prognostičkog i terapijskog značaja. Posebna pažnja posvetit će se ev. korelaciji insulinoida i c-myc onkoproteina.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Ekspresija i uloga onkogena i faktora rasta u malignim tumorima
  Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Unniversitaetskrankenhaus "Eppendorf"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: D-2000-52 - Hamburg, Njemačka

 2. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr