SVIBOR - Projekt broj: 3-01-215

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-215


FUNKCIONIRANJE AERODIGESTIVNOG KRIŽANJA POSLIJE KIRURŠKIH ZAHVATA


Glavni istraživač: PANSINI, MIHOVIL (34882)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.90. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 47
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Bolnica "Sestre milosrdnice", Zagreb (134)
Odjel/Zavod: Klinika za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju
Adresa: 10000 Zagreb, Vinogradska c. 29
Grad: 41000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01)174-666
teleFaks: 385 (01)172-453

Sažetak: Analizirali smo problematiku kompenzatornog poremećaja aerodigestivnog križanja. Nakon obostrane nosne opstrukcije u eksperimentalnih životinja analizirali smo promjene acidobaznog statusa. Analizom elektromiografije genioglosusa u eksperimentalne životinje s totalnom nosnom opstrukcijom zaključujemo da se ingestija zraka u jednjak događa aspiracijom. Analizirali smo i glas i govor nakon totalne laringektomije, uz tri različita načina rehabilitacije govora. Najbliži je prirodnom govoru govor s fistulom. Elektromiografskim mjerenjima mišića koji sudjeluju u artikulaciji te uspoređivanjem s drugim pokretima i refleksima analizirali smo refleksne lukove specifične za govor. Nakon operativnog zahvata na aerodigestivnim križanjima u slučaju totalne laringektomije analizirali smo preparate makroskopskim horizontalnim rezovima. Rezovi su praktični i znanstveno prihvatljivi za ocjenu invazije laringealne hrskavice. Analizirali smo posljedice intubacije na aerodigestivnim križanjima. Komplikacije su bile na traheju, larinksu i donjim dišnim putevima. Analizirali smo smetnje gutanja u bolesnika u kojih je kirurški zahvat izveden na strukturama koje sudjeluju u drugoj fazi gutanja. U grupi bolesnika koji su imali smetnje aerodigestivnih puteva zbog povećane štitnjače analizirali smo hormone štitnjače.

Ključne riječi: aerodigestivno križanje, respiracijska funkcija, elektromiografija, genioglosus, opstrukcija nosa, postoperativna aspiracija, ezofagealni govor, govor s fistulom, govor s vibratorom, intubacija, gutanje

Ciljevi istraživanja: Temeljni cilj istraživanja je izučavanje respiracijske funkcije, te problematike kompenzatornog poremećaja aerodigestivnog križanja. U eksperimentalnih životinja učinili smo obostranu nosnu opstrukciju. Očekivali smo promjene acidobaznog statusa. Dobili smo respiratornu acidozu i hiperkapniju i hipoksemiju, te kompenzatorni porast serumskih bikarbonata. Na bolesničkom materijalu u laringektomiranih bolesnika izučavali smo respiratornu funkciju. Rezultati istraživanja pokazuju da aplikacija zraka temperature 26 stupnjeva i 16 l u minuti dovodi do značajnog pada frekvencije i koncentracije alveolarnog CO2 i do porasta Vt. Cilj je našeg istraživanja bio i analiza skupine bolesnika, u kojih su se pojavile smetnje gutanja nakon kirurških zahvata. Istraživanja su pokazala da slabija pokretljivost larinksa prilikom akta gutanja uz nedostatak korijena jezika, je glavni uzrok postoperativne aspiracije i nemogućnost prehrane fiziološkim putem. Cilj je istraživanja bio i ocijeniti glas i govor nakon laringektomije kod triju vrsta njihove rehabilitacije: 1. Ezofagealni govor, 2. S fistulom i 3. Govor s vibratorom.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr