SVIBOR - Projekt broj: 3-01-223

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-223


ISTRAŽIVANJE HORMONSKE OVISNOSTI TUMORA PROSTATE


Glavni istraživač: TARLE, MARKO (71894)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 35
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 25
Naziv ustanove: Bolnica "Sestre milosrdnice", Zagreb (134)
Odjel/Zavod: Odjel za laboratorijsku dijagnostiku i praćenje tumora prostate Klinika za nuklearnu medicinu i onkologiju,KB Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska c. 29
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (41)174666-228
teleFaks: 385 (41) 172 453
Telefon: 385 (0)
Telefon: 385 (0)
Telefon: 385 (41) 174666-228
teleFaks: 385 (41) 172 453

Sažetak: Ispitan je odnos serumskih vrijednosti osteokalcina i kortizola kod hormonski liječenih bolesnika s progredijentnim metastatskim karcinomom prostate.Neuroendokrine strukture u adenokarcinomu prostate vode do povišenja serumske razine neuron-specifične enolaze (i karcinoembrionog antigena), a hormonskim se liječenjem ne postiže pozitivan odgovor takvih tumora. Nadjeno je da vrijednosti NK stanica in vivo predstavljaju osjetljivu probu na prisutnost tumorskih stanica u cirkulaciji. Istražena je serumska TPS vrijednost kao biljeg stanica u proliferaciji i njegova uloga u praćenju liječenja karcinoma prostate. Uvrdjeno je da grafička korelacija serumskih vrijednosti PSA i gubitka diferencijacije kod progredijentnog karcinoma prostate daje zvonoliku krivulju s maksimumum PSA vrijednosti kod umjerene gradacije tumora. Istražuje se kontribucija mikrocelularnog karcinoma u adenokarcinomu prostate i serumske vrijednosti PSA, PAP i TPS, odnos izmedju povišenja TPS vrijednosti u krvi i gubitka diferencijacije tumora, serijalno odredjene vrijednosti tkivnih i serumskih biljega kod mikrocelularnog karcinoma prostate i sarkomatoidnih tumora poteklih iz adenokarcinoma kao progenitora, privremeni porast TPS serotesta nakon androgene deprivacije kod više od 50% dobro i umjereno diferenciranih tumora s pozitivnim odgovorom na liječenje, uloga chromogranina A i citokeratina kao tkivnih biljega u razlikovanju prostatične intraepitelne neoplazije kao prekursora latentnog ili manifestnog tumora, te mehanizam djelovanja flutamida kao monoterapije u odnosu na apoptozu. Tijekom 1994/95 istražena je mogućnost liječenja nisko diferenciranog tumora maksimalnom androgenom deprivacijom,redefinirana je uloga TPS serotesta u praćenju liječenja raka, istražuje se dijagnostička uloga odnosa slobodnog (F), vezanog (B) i ukupnog (T) udjela PSA u krvi u razlikovanju benigne atipije od atipije koja već progredira u agresivni karcinom, kao i primjena parametra (F/T)x100 PSA kao prognostičkog indeksa prije i tijekom liječenja. Ovaj separametar već koristi klinički. Prate se F/T PSA, PAP, TPS i NK aktivnost kod bolesnika liječenih citotoskičkom terapijom (5-FU, endoksan), te se postavlja novi model serotest vrijednosti vezan uz stupanj odgovora tumora na ovo liječenje. Nađeno je da TPS test, slično aktivnosti NK stanica, pokazuje prisutnost tumorskih stanica u cirkulaciji, odnosno njihovu degradaciju kod uspješno liječenih adenokarcinoma visoke i srednje diferencijacije putem sniženja razine androgena, te onih niske diferencijacije tijekom citotoksičnog liječenja.

Ključne riječi: Rak prostate, imunohistokemijski i serumski biljezi, hormoni u serumu, NK aktivnost, proliferacija i apoptoza, PSA,PAP,CEA,NSE,TPS,citokeratini, kromogranin A, osteokalcin,rana dijagnostika, praćenje liječenja, maksimalna androgena blokada,citotoksično liječenje, (F/T)x100 PSA

Ciljevi istraživanja: Tijekom desetak godina projekt je usmjeren prema istraživanjunekoliko temeljnih nepoznanica u prirodnoj povijesti karcinomaprostate.1.Inicijalni rak prostate pojavljuje se u latentnom imanifestnom obliku. Dok prva forma tumora obično nije niprepoznata sve do slučajnog nalaza, druga se ubrzano razvija uagresivnu bolest. Istraživanje ranog razlučivanja izmedju tihdvaju formi u ranom stadiju bolesti vodilo bi do večeg postotkaizliječenja. 2. Androgena deprivacija je palijativno liječenjezbog apoptotičke smrti sekretornih stanica prostate uznedodirnutost bazalnih i androgeno neovisnih stanica, a kojeostaju stalan potencijalan izvor hormonski refrakternih tumorskihstanica. Istražujemo puteve nastajanja hormonski neovisnog tumorapračenjem ekspresija specifičnih citokeratina kod bazalnog slojastanica u displaziji, i to na humanim uzorcima tkiva i naeksperimentalnim modelima. 3. Neuroendokrine stanice utječu naproliferaciju tumora parakrinim djelovanjem. Istražujemonastajanje agresivnih neuroendokrinih struktura i tumora. 4.Praćenje liječenja nediferenciranih tumora teško se postižeprimjenom hormonski ovisnih serumskih biljega (PSA,PAP) uuvjetima androgene ablacije. Istražujemo primjenuproliferacijskih markera (TPS i drugi) čija ekspresija ne ovisi orazini testosterona u tkivu. 5.Istražujemo programiranu smrtstanice tumora imunohistokemijskim i serotest parametrima sciljem primjene rezultata u kliničkim protokolima. Tijekom 1994/95. godine htjeli smo istražiti mogućnost liječenja nisko diferenciranog tumora prostate totalnom androgenom blokadom, odrediti relativnu vrijednost PSA, PAP, TPS testova, aktivnosti NK stanica i novog (F/T)x100 PSA parametra u ocjeni rezultata liječenja citostaticima,redefinirati vrijednost i domete TPS serotesta kod praćenja liječenja raka prostate, te ulogu slobodnog (F), vezanog (B) i ukupnog (T) dijela PSA u cirkulaciji prilikom dijagnoze i praćenja liječenja karcinoma prostate.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr