SVIBOR - Projekt broj: 3-01-225

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-225


OKOLIŠ I ESENCIJALNI ELEMENTI - PATOGENETSKI ZNAČAJ KOD KJA I INS


Glavni istraživač: PROHIĆ, ESAD (68463)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 23
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Geološki odjel Zavod za mineralogiju i petrografiju
Adresa: Demetrova 1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 422136
Telefon: 385 (0)41 428610
teleFaks: 385 (0)41 432526
Telefon: 385 (0)

Sažetak: Veza bioloških (esencijalnih) mikroelemenata u okolišu, kao što Ť su Se, Co, Zn, Cu, Mo i drugih i poremećaja zdravlja odavno je Ť poznata i to uglavnom vezana za akutna trovanja uslijed Ť prekomjernog povećanja koncentracija u ljudskom organizmu. Ť Međutim, posljednjih godina u svijetu se usvaja potpuno novi Ť koncept te veze temeljen na posljedicama deficijencije nekih od Ť tih elemenata u okolišu. Biološki esencijalni elementi mogu Ť stvarati stabilne metal-organske veze s imobilnim molekulama Ť proteina. U metalencimima metal je čvrsto vezan za protein i Ť često tvori aktivne centre živih stanica katalizirajući samo Ť jednu specifičnu reakciju ili tip reakcije. U rijetkim do sada Ť objavljenim radovima dokazana je povezanost regionalne Ť povezanosti raspodjele selena u tlu i pojave kroničnih bolesti Ť vezivnog tkiva i nekih bubrežnih bolesti. Selen je katalizator Ť encimske aktivnosti djelujući kao antioksidans i ujedno sastavni Ť element vitamina E. Sva ova istraživanja izvršena su u Ť nekarbonatnim terenima, iako je znano da je deficit Se izraženiji Ť u karbonatnim terenima koji čine oko 50% teritorija R Hrvatske. Ť Područje Istre, za koje postoje sređeni geološki podaci, Ť istraživano je kao modelni sustav za istraživanje povezanosti Ť deficijencije Se i drugih bioloških mikroelemenata s pojavom Ť kroničnih bolesti na pretežno karbonatnim terenima. Veza Ť bioesencijalnih elemenata i okoliša utvrđivana je analizom tih Ť elemenata u tlu, te u krvi (ukupna krv i serum) i urinu djece Ť oboljele od kroničnog juvenilnog artritisa (KJA) i insuficijelnog Ť nefrotskog sindroma (INS). Posebno je razrađena specifična Ť metodologija i analitika te određen nivo "prirodnih" Ť koncentracija analizom krvi i urina zdrave populacije.

Ključne riječi: Elementi u tragovima, okoliš, kronične bolesti, kronični juvenilni artritis, insuficijelni nefritski sindrom, krv, urin, tlo, karbonatni tereni, selen, ICP-AES.

Ciljevi istraživanja: Posljednjih je godina uloga elemenata u tragovima u ljudskomtijelu i okolišu verificirana u području biomedicine i zaštiteokoliša iako mehanizmi djelovanja elemenata u tragovima ubiološkim sustavima nisu u potpunosti jasna. Svaka biljka,životinja i čovjek žive u kompletnoj simbiozi sa svojom prirodnomokolinom. Značajni se problemi mogu javiti zbog pretjeranograzvoja tehnologije i moći iste da snažno mjenjaju prirodniokoliš. Nadalje, neke promjene u okolišu mogu dovesti dodeficijencije nekih elemenata, esencijalnim u niskim, alitoksični u visokim koncentracijama. Cilj je ovog rada ustanovitii prepoznati te mehanizme utvrđivanjem koncentracija nekihbioesencijalnih elemenata u krvi i urinu i utvrdi prirodnakoncentracija tih elemenata, prvenstveno u karbonatnim terenima,te utjecaj poremećaja u okolišu na ljudsko zdravlja. Da bi sepostiglo treba utvrditi "prirodne" anorganske sadržaje odabranihelemenata u ukupnoj krvi, serumu i urinu zdrave populacije djece.Naš sljedeći neposredni zadatak bit će ustanoviti koncentracijetih elemenata u krvi i urinu djece oboljele od nekih kroničnihbolesti, kao što su to kronični juvenilni artritis (KJA) iinsuficijelnog nefritskog sindroma (INS). Studij regionalneraspodjele odabranih elemenata u tlima na karbonatima iregionalne raspodjele odnosno regionalne učestalosti spomenutihkroničnih bolesti, omogućiti će nam spoznaje o eventualnojpovezanosti procesa u okolišu i ljudskom tijelu kao dijelu togokoliša. Rezultati ovih istraživanja mogu biti od izuzetnogznačenja za rano otkrivanje i prevenciju ispitivanih bolesti.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: >881-31 Regional geochemical mapping of carbonate terrains
  Naziv ustanove: United States Geological Survey (USGS)
  Grad: Reston, USA

 2. Naziv projekta: >>Alpe-Adria Standardization of methodology of geochemical mapping and environmental geology in carbonate terrains
  Naziv ustanove: Voest-Alpina, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo
  Grad: Ljubljana, Slovenia

 3. Naziv projekta: JF275 Natural radionuclide and trace element distribution in coal from carbonate depositional environment and in burning products around coal fired power plant in carbonate terains
  Naziv ustanove: Kansas Geological Survey, University of Kansas
  Grad: Lawrence, Kansas, USA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Voest-Alpina
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Linz, Austria

 2. Naziv ustanove: Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Inštitut za geologijo
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Ljubljana, Slovenia

 3. Naziv ustanove: United States Geological Survey (USGS)
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Reston, USA

 4. Naziv ustanove: Klinički bolnički centar Šalata
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Kansas Geological Survey
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Lawrence, Kansas, USA

 7. Naziv ustanove: University of Kansas
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Lawrence, Kansas, USA

 8. Naziv ustanove: Umwelt und Geo-informatik
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Leoben, Austrija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr