SVIBOR - Projekt broj: 3-01-235

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-235


IZUČAVANJE OPTIMALNOG KARDIOTONIČKOG LIJEČENJA ZATAJIVANJA SRCA


Glavni istraživač: POLIĆ, STOJAN (77340)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.11.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 38
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Bolnica "Firule", Split (141)
Odjel/Zavod: ODJEL ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA INTERNA KLINIKA KB SPLIT
Adresa: Spinčićeva 1, 58 000 Split, Croatia
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 515055
teleFaks: 385 (0)21 356738

Sažetak: Iako su kardiotonički glikozidi već dva stoljeća u kliničkoj primjeni, njihov učinak u zatajivanju srca još nije posve poznat. Zbog male terapijske širine, učestalost intoksikacije (uključivšii stopu smrtnosti), razmjerno im je visoka. Cilj ovog istraživanja je dvostruk: a) odrediti racionalni izbor preparata digitalisa u liječenju zatajivanja srca, b) pokušati (primjenom amilorida) utjecati na smanjenje relativno visoke stope intoksikacije digoksinom. Predloženo ispitivanje je zamišljeno u dva odvojena pokusa, kao križano, dvostruko slijepo. U prvom ćese dijelu usporediti učinak polarnog glikozida, digoksina i nepolarnog, digitoksina u liječenju zatajivanja srca s ritmom sinusa, odnosno, s jednom od supraventrikulskih tahiaritmija. U drugom dijelu istraživanja ispitat će se učinak diuretika-amilorida na učestalost intoksikacije digoksinom te njihov mogući inotropni učinak. Spoznaje stečene u ovom ispitivanju omogućile bi svrsishodnu kardiotoničku terapiju zatajivanja srca, jednog od najčešćih uzroka kardiovaskularne smrtnosti. Nove bi spoznaje o mogućem smanjenju učestalosti intoksikacija digoksinom mogle izravno utjecati na smanjenje smrtnosti digitaliziranih ispitanika.

Ključne riječi: DIGOKSIN, DIGITOKSIN, AMILORID, POLARNI I NEPOLARNI GLIKOZIDI DIGITALISA, ZATAJIVANJE SRCA, RACIONALNO LIJEČENJE

Ciljevi istraživanja: 1. Odrediti inotropni učinak i atrioventrikulsko provođenje digoksina i digitoksina u bolesnika s dekompenzacijom srca u ritmu sinusa ili s fibrilacijom, odnosno undulacijom atrija. Pretpostavka je da bi digitoksin zbog svoje liposolubilnosti, centralnom stimulacijom simpatikusa, trebao očitovati jači inotropni učinak pa prema tome povoljnije djelovati od digoksina na dekompenzirano srce u ritmu sinusa. Hidrosolubilni digoksin bi vjerojatno, svojom visokom frakcijom slobodnog, na bjelančevine nevezanog lijeka, prije svega djelovao periferno, na senzorne receptore dekompenziranih kardiopata sa supraventrikulskim tahiaritmijama i tu možda imao bolji učinak od digitoksina. 2. Utvrditi utjecaj amilorida u liječenju digitaliziranih, dekompenyiranih kardiopata na učestalost intoksikacije digitalisom. Pretpostavka je da ovaj lijek, za razliku od ostalih diuretika, uz određeni inotropni učinak smanjuje incidenciju intoksikacije digitalisom.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 3-01-238 Izučavanje etiopatogeneze, dijagnostike i terapije hipertenzije
    Naziv ustanove: Klinička bolnica Split
    Grad: 21000 - Split, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Medical College of Wisconsin
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: Millwaukee, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr