SVIBOR - Projekt broj: 3-01-241

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-241


KONCENTRACIJA ANTIBIOTIKA U LIKVORU BOLESNIKA S MENINGITISOM


Glavni istraživač: BEUS, IVAN (61520)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 41
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Bolnica "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb (143)
Odjel/Zavod: JEDINICA INTENZIVNE SKRBI
Adresa: Mirogojska 8, Zagreb, Croatia
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4557 222
teleFaks: 385 (0)1 425 907

Sažetak: U prospektivnom istraživanju koncentracije ceftazidima i kloramfenikola u krvi i cerebrospinalnom likvoru u bolesnika s gnojnim meningitisom, obradjeno je ukupno 8 uzoraka krvi i isto toliko uzoraka cerebrospinalnog likvora. Uzorci su uzimani 1. dan, 7. dan i 14. dan terapije. Koncentracije ceftazidima u krvi bile su 7-11 puta veće nego u likvoru na početku liječenja, a na kraju liječenja (14. dan terapije) bile su 11-20 puta veće. Koncentracija kloramfenikola u krvi na početku liječenja bile su 3-4 puta veće nego u likvoru, a na kraju liječenja 3-5 x veće. Prvi dan liječenja postignute koncentracije ceftazidima u likvoru bile su do 14% koncentracije u krvi, a na kraju liječenja postignute koncentracije bile su samo 8,4%. Koncentracije kloramfenikola na početku liječenja u likvoru iznosile su do 32,5% vrijednosti u krvi,dok su na kraju liječenja postignute koncentracije kloramfenikola u likvoru bile identične. Postignute koncentracije ispitivanih antibiotika na početku liječenja u likvoru bile su daleko veće od minimalne baktericidne koncentracije uzročnika gnojnog meningitisa, što je apsolutno zadovoljavalo terapeutske kriterije (bakteriološka negativizacija cerebrospinalnog likvora unutar 48 sati, poboljšanje citološkog i biokemijskog nalaza likvora). Na kraju liječenja, koncentracija ceftazidima bila je ispod minimalne baktericidne koncentracije, dok je koncentracija kloramfenikola ostala višestruko veća, a time i zadovoljila terapijske kriterije. Zaključak: 1. Kloramfenikol se pokazao kao vrlo dobro antimikrobno sredstvo za liječenje gnojnih meningitisa uzrokovanih mikroorganizmima koji su osjetljivi na Kloramfenikol. Visoke koncentracije antibiotika u likvoru i na kraju liječenja osiguravaju povoljan ishod bolesti; 2. Ceftazidim na kraju liječenja nije postigao veće koncentracije u likvoru iznad MBC, pa je konačni ishod liječenja nesiguran.; 3. Inicijalna, terapija ceftazidinom na osjetljive uzročnike može zadovoljiti terapeutske kriterije na početku liječenja, ali bi se trebala zamijeniti trajnom i definitivnom terapijom kloramfenikolom, osobito u ksnijim fazama bolesti (iza 7.dana).

Ključne riječi: Antibiotici, koncentracija, likvor, meningitis

Ciljevi istraživanja: Cilj rada bila je evaluacija uspješnosti terapije gnojnihmeningitisa cefazidimom i kloramfenikolom, s posebnim osvrtom napotrebnu dužinu trajanja terapije. Od ranije poznata činjenicada se upalnim procesom mozga mijenja propusnost hematolikvorskebarijere, dokazana je odredjivanjem koncentracija ceftazidima ikloramfenikola u likvoru na početku liječenja, pri čemu su u svimuzorcima likvora dokazane višestruko veće koncentracijeantibiotika od minimalne baktericidne koncentracije, a što jerezultiralo brzom sterilizacijom likvora i poboljšanjemcitološkog i biokemijskog nalaza likvora. 7. dan liječenja,koncentracije cefatzidima pada na vrijednosti MBC, dokkoncentracije koloramfenikola ostaju višestruko veće od MBC. Nakraju liječenja koncentracije ceftazidima padaju ispod MBC, štopobudjuje sumnju u efikasnost primjene nakon 7. dana, dokkoncentracije kloramfenikola ostaju stalno visoke, što upućujena efikasniji terapeutski efekt.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Zavod za ispitivanje i kontrolu lijekova
    Tip ustanove: Državni institut
    Tip suradnje: Zajednički projekt
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr