SVIBOR - Projekt broj: 3-01-243

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-243


KUĆNE INFEKCIJE U JEDINICI INTENZIVNE SKRBI


Glavni istraživač: BEUS, IVAN (61520)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 21
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Bolnica "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb (143)
Odjel/Zavod: JEDINICA INTENZIVNE SKRBI
Adresa: MIROGOJSKA 8, 10000 ZAGREB, CROATIA
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1 4225907
Telefon: 385 (0)1-4557222

Sažetak: U petogodišnje ispitivanje uključeno je 514 bolesnika liječenih Ť uJedinici intenzive skrbi (JIS) Klinike za infektivne bolesti Ť dužeod 24 sata. Od njih 289 (56.2%) bilo je umjetno Ť ventiliranih.Zabilježeno je 395 epizoda bolničkih infekcija. Ť Bolnička sepsa opažena je u 23.9% ispitanika, pneumonija u 17.1%, Ť a infekcije mokraćnih putova u 21.2%. Tijekom petgodina trajanja Ť prospektivne studije, opažen je signifikantan pad u učestalosti Ť bolničke sepse od 38.6% 1990. godine na 16.8% 1992. i 19.1%1993. Ť i 18.4% 1994.godine (p=0.003). Učestalost ostalih bolnički Ť infekcija nijese značajno mijenjala. Prospektivno je praćena Ť osjetljivost izolata iz aspirata želuca, traheje, hemokultura i Ť vrhova kavalnih katetera kao i urina tijekom četiri godine na Ť najčešće primjenjivane antibiotike. Ispitano je 1894 zolata od Ť čega su 67.2% bili gram-negativne bakterije. Uočili smo visoku Ť rezistenciju gram-negativnih izolata na najčešće primjenjivane Ť antibiotike: gentamicin 62.3%, netilmicin 28.8%, amikacin Ť 43.5%,cefotaksim 66%, ciprofloksacin 37.6%. Najmanja je Ť rezistencija bila na imipenem, 5.1%. Po prvi puta dokazali smo da Ť rezistencija ovisi i o materijalu iz kojeg su mikroorganizmi Ť izolirani. Najmanje je rezistenih mikroorganizama izolirano iz Ť želučanog sekreta. Klinički značajni izolati iz krvi i urina bili Ť su značajno rezistentniji od gram-negativnih uzročnika bolničkih Ť pneumonija.

Ključne riječi: bolničke infekcije, sepsa, pneumonija, pijelonefritis, kolonizacija sluznica, rezistencija, antibiotici, Pseudomonas, centralni venski kateteri, jedinice intenzivne medicine

Ciljevi istraživanja: Učestalost bolničkih infekcija u jedinici intenzivne skrbi s posebnim osvrtom na mehanički ventilirane bolesnike. Do sada tip bolesnika koji se liječi u našoj JIS (stanja s protrahiranim poremećajima svijesti i dugotrajnom mehaničkom ventilacijom) nije zasebno obradjen.Na taj način dobiti će se podaci o bolničkim infekcijama u homogenoj grupi bolesnika što je rijetkost u dosadašnjim ispitivanjima. Cilj rada je: -ispitati etiologiju bolničkih infekcija s posebnim osvrtom na rezistenciju izoliranih mikroorganizama. -utvrditi postoje li razlike u antimikrobnoj osjetljivosti istovrsnih bakterija izoliranih iz različitih medija bolesnika na trajnoj umjetnoj ventilaciji. Na temelju toga moglo bi se ciljano planirati antimikrobnu terapiju u tih bolesnika. Očekujemo da se bolničke infekcije (sepse,pneumonije i urinarne infekcije) u bolesnika koji zbog osnovne bolesti primaju antimikrobnui terapiju međusobno razlikuju po učestalosti, vremenu nastanka, a naročito u rezistenciji izolata pa im terapijski pristup treba biti drugačiji. Drugi očekivani rezultat je da sluznicu želuca, dišnih i mokraćnih putova koloniziraju brojni mikroorganizmi, različite osjetljivosti na antibiotike u istom vremenskom razdoblju od ulaska bolesnika u JIS. -pratiti dinamiku protutijela na Pseudomonas aeruginosa u serumu bolesnika u ovisnosti o kolonizaciji sluznica ovim mikroorganizmom. Na taj način dobili bismo pokazatelj značaja izolacije P.aeruginosa sa sluznica jer bi pozitivnost protutijela ukazivala na infekt, a ne na kolonizaciju.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Imunološki zavod Zagreb (dr Boris Gmajnički)
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Darmouth Hitchcock Medical Center
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Lebanon, New Hampshire, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr