SVIBOR - Projekt broj: 3-01-253

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-253


MOLEKULARNA PATOBIOKEMIJA PROLIFERACIJE HEPATOCITA


Glavni istraživač: TOPIĆ, ELIZABETA (50266)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 29.03.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 34
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: KBC, Znanstvena jedinica za patobiokemijska i klinička istraživanja, Zagreb (167)
Odjel/Zavod: Klinički zavod za kemiju Medicinskog fakulteta Sveu;iliŠta u Za Odjel za eksperimentalnu medicinu, Institut Ruđer Bošković Odjel za gastroenterologiju Interne klinike KB Sestre Milosrdnie
Adresa: Vinogradska 29
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385-1-572-730
teleFaks: 385-1-572-730

Sažetak: Hepatopoietin predstavlja aktivni sastojak u ekstraktu jetre izoliranom 17 i 50 sati nakon djelomične hepatektomije. Po organskom sastavu pripada skupini glikoproteina s molekulskom masom između 33 i 42 kD. Taj na kiseline i na temperaturu stabilan spoj izaziva proliferaciju hepatocita in vivo, u eksperimentalnih životinja, i in vitro, u kulturi hepatocita. Istraživanje mehanizma djelovanja pokazalo je da hepatopoietinski ekstrakt ostvaruje svoj učinak upravo u S fazi staničnog ciklusa, tj. u fazi sinteze DNA. Njegovo proliferativno djelovanje se smanjuje dodatkom magnezija, galaktoze i tripsina. Elektroforezom na natrij-dodecil sulfatom poliakrilamidnom gelu (SDS PAGE) hepatopoietinski ekstrakt razdvojio se u području molekulskih masa od 30.000 D - 42.000 D u tri frakcije; molekulske mase 33.800, 38.000 i 41.700 D. Kromatografskim pročišćavanjem hepatopoietinskog ekstrakta dobivena je nešto veća proliferativna aktivnost (2.5 - 3.0 puta). Iz seruma bolesnika s primarnim i sekundarnim karcinomom jetre, cirozom te kroničnom bolešću jetre izoliran je hepatopoietinski ekstrakt istim postupkom koji se koristi pri izolaciji hepatopoietinskog produkta iz jetre štakora, Ispitana je njegova proliferativna aktivnost i uspoređena s aktivnošći hepatopoetina eksperimentalne šivotinje. Rezultati su pokazali da humani hepatopoietin ima gotovo identična fiziko-kemijska svojstva, međutim dovodi do nešto veće proliferativne aktivnosti hepatocita, ostvarujući svoje djelovanje također u S fazi sinteze DNA staničnog cilkusa. Ovi rezultati prvi su puta ukazali na postojanje hepatopoietinske aktivne supstance u jetrenih bolesnika. Najve'u hepatopoietinsku aktivnost pokazali su ekstrakti izolirani iz plazme kroni;nih jetrenih bolesnika (x=96% iznad vrijednosti zdravih dobrovoljaca), neŠto slabiju bolesnici s primarnim karcinomom jetre (x=69%), sekundarnim (x=29%) a najslabiji bolesnici s jetrenom cirozom. SDS-PAGE-om razdvojene hepatopoietinske proteinske vrpce usporeĆene su s biokemijskim pokazateljima bolesti jetre. U tijeku su daljnja istraživanja glede uloge hepatopoietina u patobiokemiji proliferacije na biokemijskoj i genetskoj razini.

Ključne riječi: Hepatopoietin, proliferacija hepatocita, čimbenik rasta, primarna kultura hepatocita, biološka aktivnost

Ciljevi istraživanja: Upoznavanje strukture i funkcije novootkrivenih čimbenika rasta kao ključnih molekula u kontroli rasta stanica, u ovom slućaju hepatopoietina, pruža nova saznanja o patobiokemiji proliferacije hepatocita. Stoga su ciljevi ovog istraživanja slijedeći: 1) odrediti strukturu i ulogu hepatopoietina, 2)ispitati genske i biokemijske mehanizme utjecaja čimbenika rasta- hepatopoietina na proliferaciju hepatocita i 3) procjeniti na kliničkom materijalu dijagnostičku i/ili prognostičku vrijednost hepatopoietina. Glede ućestalosti jetrenih bolesti u našoj populaciji važnost istraživanja molekularne patobiokemije proliferacije hepatocita sigurno opravdava navedene ciljeve istraćivanja. Upoznavanje čimbenika rasta kao i njihovih gena te specifičnih gena koji nadziru čimbenike rasta nužan su preduvjet u planiranju liječenja. Liječenje bi trebalo usmjeriti na blokiranje produkata gena što bi dovelo do prekida proliferacijskog toka. Budući da je u svijetu i pred nama u Hrvatskoj razdoblje intenzivnog i sistematskog istraživanja onkogena i njihovih produkata u pojedinim vrstama tumora, daljnje istraživanje faktora rasta ima svoje mjesto, svrhu i opravdanja.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Department of Experimental Medicine, Max Planck Institute of Biochemistry
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: D-82152 - Martinsried by Munich, Germany

 2. Naziv ustanove: Odjel za eksperimentalnu medicinu Institut Ruđer Bošković
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Odjel za molekularnu medicinu Institut Ruđer Bošković
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Klini;ki zavod za laboratorijsku dijagnostiku KBC-Zagreb
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Zavod za medicinsku biokemiju Farmaceustko biokemijskog fakulteta Sveu;iliŠta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Zavod za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta Sveu;iliŠta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Pročišćeni ekstrakt hepatopoietina
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Topić E., Zadro R., Gluhak J., Slijepčević M., Ruhenstroth-Bauer G., Vogl S., Hoffmann G.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr