SVIBOR - Projekt broj: 3-01-255

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-255


METODA IN-VIVO DOZIMETRIJE U RADIOTERAPIJI CIJELOG TIJELA


Glavni istraživač: VRTAR, MLADEN (53442)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 20
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: KBC, Znanstvena jedinica za patobiokemijska i klinička istraživanja, Zagreb (167)
Odjel/Zavod: Zavod za onkologiju i radioterapiju KBC Rebro Centar za radioterapiju Odjel za radiofiziku
Adresa: Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 2333 233 /584

Sažetak: Izrađena je nova metoda in-vivo dozimetrije pri 60-Co gama ozračenju cijeloga tijela (TBI) u anterior-posterior položaju. Time je omogućeno određenje absorbirane doze u središnjoj ravnini bolesnikova tijela pomoću očitanja ulazne doze, čimbenika ispravka doze u središnjoj ravnini (MDF) i doze u plućima (CF). Eksperimenti na 1. sustavu kubičnih fantoma sačinjenih od 20 vodom punjenih bazena raznih dimenzija (koji su predstavljali osobu u ležećem položaju na boku), 2. stvarnom anatomskom fantomu (rad kipara) i 3. fantomu od polistirena napravljenom prema stvarnim CT presjecima (uključujući i nehomogenosti u plućima), uspoređeni su s teorijskim modelom. Teorijski model anatomskog fantoma temeljio se na većem broju (20) valjkastih elipsoida i imao je programske mogućnosti promjene u dimenzijama i položaju svojih sastavnih djelova (duljine, širine, težine). Podudaranje eksperimenta i teorije verificiralo se na referentnom fantomu s prosječnom greškom od 2.1% za absorbiranu dozu u svim lokacijama interesantnim u TBI. Nadalje, napravila se generalizacija za fantome dimenzija proporcionalnih onima referentnog fantoma. Model se s uspjehom primjenjuje u praksi pri TBI prije transplantacije koštane srži, u više od 250 slučajeva. Također, pitanje o opravdanosti zaštite pluća (Da ili Ne), pri niskoj brzini doze, bilo je bez utjecaja na rezultate terapije. Model je uzeo u obzir stvarne uvjete raspršenja pri definiranju MDF i CF a izrađeni softver omogućio je in-vivo kontrolu doze tijekom TBI.

Ključne riječi: Ozračenje cijeloga tijela, In vivo dozimetrija, Čimbenici ispravka doze, Lokalni tkivno zračni omjer, Anatomski fantom

Ciljevi istraživanja: Istraživanje ima cilj prikazati da su veličine, sastav i oblik fantoma, koji se koristi u radioterapiji u uvjetima ozračenja cijeloga tijela (TBI), bitni za vrijednosti empirijskih dozimetrijskih funkcija. Ljudsko tijelo ima karakteristične dimenzije i raspored masa a to određuje i posebnost okoline zatočku određenja doze. Zato će se definirati efektivno polje ublizini točke koja predstavlja neko anatomsko područje (glava,vrat,abdomen). Ono će biti određeno konturom fantoma i dosegom raspršnog zračenja i to za teorijske modele kubičnih i anatomskih fantoma, slične čovjeku. Uvest će se lokalne dozimetrijske funkcije i razviti metoda in vivo dozimetrije, temeljena naočitanoj ulaznoj i izlaznoj dozi te čimbenicima ispravka doze usredišnjoj ravnini tijela. Posebna pažnja poklonit će se dozi uplućima te analizirati utjecaj absorbera na rezultate ozračenjacijeloga tijela kao i na rezultate uspješnosti transplantacijekoštane srži. Teorijska postavka modela ocijenit će se mjerenjimana kubično anatomskom i stvarnom anatomskom fantomu u TBIuvjetima. Doza u središnjoj ravnini, u praksi će se mjeriti poluvodičkim in vivo detektorima na ulazu i izlazu za pojedino područje tijela a dobivena aritmetička sredina ispravit će se pomoću unaprijed izračunatih čimbenika. U tu svrhu izradit će se odgovarajući softver. Očekujemo da će predloženo istraživanje biti doprinos temeljnim principima dozimetrije kao i korisna metoda za kliničku praksu.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, Universitatsklinik fur Strahlentherapie und Strahlenbiologie (Dr Sc Werner Schmidt, Physiker)
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 1090 - Wien, Austria


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: Razni softveri izrađeni u vezi s projektom 1.Program za absorbiranu dozu u TBI fantomu (Fortran)2.Program za čimbenike ispravka doze u TBI (Fortran) 3.Program za dozu u 60-Co TBI in vivo dozimetriji
    Tip proizvoda: Ostalo
    Autor(i): M. Vrtar

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr