SVIBOR - Projekt broj: 3-01-265

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-265


LIJEČENJE PRIMJENOM UMJETNOG ZGLOBA KUKA


Glavni istraživač: ORLIĆ, DUBRAVKO (34246)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 37
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 9
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Klinika za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Za- grebu
Adresa: Šalata 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 41 274 254
teleFaks: 385 (0) 41 277 810
Telefon: 385 (0)
E-mail: orlic&mamef.mef.hr
Telefon: 385 (0)

Sažetak: Ugradnja endoproteza (EP) zgloba kuka jedno je od najvećihdostignuća ortopedske znanosti. Nova istraživanja usmjerena su kadugotrajnoj fiksaciji EP u koštanom ležištu. Poboljšavaju seosobine samih EP ali i tehnike cementiranja primjenom autologneautotransfuzije, ali i trajnom edukacijom bolesnika na život snovim umjetnim kukom. U mlađih aktivnih osoba, te u revizijskojkirurgiji primjenjuju se sve više bescementne EP. Analizirana su osobna iskustva u primjeni bescementnih EP zglobakuka, osobito u osoba do 50 godina života. Rekonstrukcija zglobakuka EP omogućuje savladavanje brojnih problema mladih bolesnika,kao šepanje, nejednakost duljine donjih ekstremiteta, bolnost,rani razvoj degeneracijskih problema te za neke vrlo važnevidljive kozmetičke probleme i seksualne tegobe. Primjena specijalnih tumorskih modularnih bescementnih EP visokoje diferencirani kirurški zahvat, koji zahtijeva osobite tehničkepripreme i iskustvo specijaliziranih ortopedskih ustanova. Pratese rezultati liječenja drugim metaodama liječenja zloćudnihtumora osteosarkoma, Ewingovog sarkoma te hodnrosarkoma, ili pakkomplikacije koje nastaju ovim liječenjima. Primjena najsuvremenijih EP zgloba kuka zasigurno omogućujevjekovnu težnju da se uspostavi bezbolnost i pokretljivostkretanja te poboljša kakvoća života liječenja bolesnika. Kvaliteta života postignuta primjenom endoproteza zasigurno je vrijedna značajnog opsega, kako u djece, tako i u osoba mlađe životne dobi. Od 407 berscementnih endoproteza, čak 325 (79,6%) su osobe mlaže dobi od 55 godina života. Kvaliteta života značajno je dobra i ovisna o završetku liječenja,bez bozira koliko je liječenje radikalno. Reintegracija u normalni život značajno opravdava primjenu endoproteza u mlađih osoba. Komplikacije su uvuijek prisutne, ali ne utječau značajno na vrijednost primjene Inferkcije zauzimaju najznačajnije mjesto između svih komplikacija, te zahtjevaju osobitu pozornost. Obajveštavanje bolesnika u cijelosti o umjetnom zglobu poboljšava još više kvalitetu života i vrijednost endoproteza.Čak i u vrijeme najtežih ekonomskih uvjeta tijekom domovinskog rata, liječenje primjenom umjetnog zgloba kuka izvršeno je u 14 bolesnika sa zloćudnim tumorima skeleta ili teškim ratnim ranjavanjem. Gospodarska situacija opravdava neke izmjene u uobičajenim postupcima liječenja.

Ključne riječi: kuk, endoproteze zgloba kuka, bescementne endoproteze zgloba kuka, revizijska kirurgija, autologna autotransfuzija i endoproteze kuka, proširenje medularnog kanala, Chiarijeva osteotomija zdjelice, viseći kuk, dijagnostika tumora kosti, emolizacija, angiografija, osteosarkom, Ewingov sarkom, hondrosarkom, komplikacije liječenja tumora kosti, liječenje u ratnim uvjetima, vanjski fiksatori

Ciljevi istraživanja: Utvrditi kriterije za liječenje raznih oblika oštećenja sustavaza kretanje mlađih osoba primjenom EP pri degeneracijskimbolestima, prirođenim anomalijama zgloba kuka, tumorima sustavaza kretanje ili ratnim ozljedama kuka. Uz analizu biomehaničkih uvjeta prijenosa opterećenja analiziratiće se klinička iskustva same tehnike ugradnje ili autolognetransfuzije. Ovim ciljevima pridružuju se i teoretskaistraživanja pa će pripremati se oblikovanje vlastitog modelabescementne EP zgloba kuka s povoljnim prijenosom opterećenja ijednostavnijom ugradnjom. Razvijati će se i intrumentarij zaugradnju tog modela EP. Nastaviti će se vrednovanje drugih oblika liječenja tumorasustava za kretanje, te njihov utjecaj na mogućnost ugradnjespecijalnih tumorskih EP. Uz kliničke rezultate obavezno je znanstveno pristupanje trajnojedukaciji osoba s ugrađenim umjetnim kukom o raznim situacijoamau novom životu, čime se produžuje vrijeme trajanja svake EP.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 0
    Naziv ustanove: 0
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.12.95
Informacije: svibor@znanost.hr