SVIBOR - Projekt broj: 3-01-273

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-273


MEHANIZMI REGULACIJE TRANSPORTA U BUBREGU


Glavni istraživač: SAMARŽIJA, ITA (44416)



Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 62
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb (6)
Odjel/Zavod: Zavod za farmakologiju
Adresa: Domagojeva 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 446622
teleFaks: 385 (0)41 446622
E-mail: -

Sažetak: U bubrezima se odvijaju mnogobrojni i vrlo složeni procesi selektivne reapsopcije odnosno izlučivanja suviška elektrolita, supstrata, lijekova, njihovih metabolita te drugih štetnih nusprodukata. Na taj način postiže se homeostatska regulacija tjelesne tekućine i stvaranje konačnog urina. Ti procesi prolaza tvari se odvijaju paracelularno ili transcelularno uz pomoć transportera smještenih u luminalnoj i / ili bazolateralnoj membrani odgovarajućeg nefronskog segmenta. Ova istraživanja su nastojala razjasniti regulacijske mehanizme i funkcionalnu dinamičnost pojedinih membranskih proteina - transportera (ionskih pumpi, kotransportera, antiportera, ionskih kanala). Dvadesetak renalnih i ekstrarenalnih hormona i medijatora uključeno je u regulaciji tih transportnih procesa kao što su: angiotenzin II, aldosteron, vazopresin, Na-uretički hormon, dopamin, prostaglandini itd.. Utvrđeno je da angiotenzin II pored već poznatog vazoaktivnog učinka i stimulacije sekrecije aldosterona te povišenja krvnog tlaka također djeluje direktno na tubule bubrega preko specifičnih receptora. Najmanje dva njegova izoreceptora, niskog i visokog afiniteta, postoje u bazolateralnoj membrani proksimalnih tubula. Milimolarne koncentracije angiotenzina II, dodane s peritubularne strane tubula, pokazale su blagu depolarizaciju staničnog potencijala, kao odraz signalne transdukcije nisko afinitetnog izoreceptora na sniženje c-AMP i povećanje aktivnosti Na/H-izmjenjivača smještenog u luminalnoj membrani. Na taj način se stimuliralo povećanje reapsorpcije natrijevih iona. U bolesnika s klinički manifestnom esencijalnom hipertenzijom također se povećava aktivnost Na/H-izmjenjivača što je identično s dobivenim in vivo eksperimentalnim podacima. Također su istraživanja na celularnom nivou pokazala da farmakološki diuretik amilorid interferira u bubregu s nekoliko transportnih procesa. Dok mikromolarne koncentracije inhibiraju natrijeve kanale u distalnim tubulima i sabirnim kanalićima, dotle milimolarne koncentracije inhibiraju u proksimalnim tubulima Na/H-izmjenjivač i kalijev konduktivitet u bazolateralnoj membrani. Time je ovisno o koncentraciji amilorida dokazana njegova neselektivnost prema kationima. Interferiranje antireumatskih lijekova s tubularnim transportnim procesima također još uvijek nije kompletno razjašnjeno. Pokazalo se da diklofenak pored inhibicije prostaglandina i stimulacije vazopresina, interferira s renalnim protokom krvi kao i s tubularnim transportom iona kojim se postiže povećanje reapsorpcije otopljenih tvari i posljedično smanjena diureza. Primjenom diuretika furosemida moguće je spriječiti smanjenje diureze nastalo s diklofenakom. Optimalne doze tih lijekova utvrđene su kinetikom svakog lijeka pojedinačno i zajednički. Neki diurtici biljnog podrijetla također su pobliže definirani pomoću bioloških pokusa. Klinička istraživanja kod odraslih bolesnika ili u dječjoj dobi, s različitim akutnim ili kroničnim bubrežnim oboljenjima odnosno trovanjima, uključuju farmakološki tretman i odabiranje najpogodnijih postupaka liječenja poput hemodijalize, peritonealne dijalize, plazmafereze, biofiltracije te mogućnost transplantacije donorskih ili kadaveričnih bubrega i njene uspješnosti uz postoperacijsku imunosupresiju.

Ključne riječi: elektrofiziološke metode,intracelularne mikroelektrode,hormonska regulacija,lijekovi i inhibitori,hipertenzija,dijaliza i transplantacija

Ciljevi istraživanja: Glavni ciljevi istraživanja u sklopu eksperimentalne nefrologijeuključuju razjašnjenje mehanizama transportnih procesa u tubulima bubrega sisavaca kao i hormonsku regulaciju te utjecaj mnogobrojnih faktora na izlučivanje suviška soli i vode iz organizma. Daljnji ciljevi su bili razjašnjenje terapijskog djelovanja i molekularnih mehanizama nekih diuretika (amilorid, furosemid, biljni diuretici) i antireumatika (diklofenak). Osim navedenih ciljeva, uključeni su dokazi mogućih interakcija spomenutih lijekova u bubregu. Povećan sadržaj soli (NaCl) u tijelu i oštećenje bubrega dovodi do hipertenzije. Bubreg koji može to spriječiti pomoću povećanog izlučivanja soli, vrši regulaciju renalnog izlučivanja soli s kaskadom cirkulirajućih hormona u krvi: renina, angiotenzina II i aldosterona. Nasuprot tome, pri deficitu soli povećava sekoncentracija aldosterona. On stimulira apsorpciju NaCl u nekim segmentima renalnih tubula i pritom smanjuje izlučivanje soli urinom. Novije spoznaje govore u prilog tome da angiotenzin II također stimulira direktno NaCl apsorpciju unutar bubrega. Stoga se istraživalo u kojim tubularnim segmentima djeluju aldosteron i angiotenzin II i kako oni tamo djeluju. Također mnogobrojni lijekovi ne samo da djeluju unutar bubrega već se i izlučuju bubregom te mogu interferirati s procesima kojise u njima odvijaju. Učinci antireumatika na promjenu funkcije bubrega nisu još u potpunosti razjašnjeni. Stoga su promatrani učinci diklofenaka na smanjenje diureze kod štakora uz kontinuiranu analizu elektrolita. Različite koncentracije furosemida su također ispitivane u prisutnosti i odsutnosti diklofenaka kao i njihove međusobne interferencije. Dobivene informacije ovih pretkliničkih istraživanja značajne su i korisne kao baza za daljnja klinička ispitivanja u svrhu boljeg i uspješnijeg liječenja raznim oblicima dijaliza ili nakon transplantacije uz što manje nuspojava.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: Med 1, KIDTRAN Regulation of salt excretion by the kidney
    Naziv ustanove: Zentrum der Physiologie, J.W. Goethe Universitat
    Grad: 6000 - Frankfurt, Germany


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Centar za dijalizu,Klinike za urologiju,KBC,Rebro
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr