SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-275

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-275


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 11
Ukupno objavljenih radova: 12


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Korelacija kliničko-hematoloških osobitosti u infekciozne mononukleoze

  Autori:
  Škerk, V.
  Jeren, Tatjana (74864)
  Vince, A.
  Presečki, V.
  Car, V.
  Urednici
  N., N
  Izdavač: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo infektologa
  Godina: 1993
  Stranice: od 194 do 199
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Naglašava se važnost citološkog nalaza limfnog čvora u bolesnikas infekcioznom mononukleozom i to osobito kada se bolest trebadiferencirati od malignih oboljenja i kada su klinički,biokemijski i hematiloški nalazi za to nedostatni, a nalazserologije nesignifikantan. Citološki nalaz limfnog čvora usmislu reaktivne hiperplazije sa prisutnošću transformiranihlimfatičnih stanica, nalaz je koji upućuje na dijagnozuinfekciozne mononukleoze.
  Ključne riječi: infekciozna mononukleoza

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Subpopulacija B i T limfocita i NK stanica (NKC - natural killer cells; LGL - large granular lymphocytes) u bolesnika sa infekcioznom mononukleozom

  Autori:
  Softić, Nijaz (43913)
  Jeren, Tatjana (74864)
  Jeren, Tatjana (74864)
  Urednici
  N., N
  Izdavač: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U bolesnika sa verificiranom dijagnozom iinfekcizne mononukleozepovećane su vrijednosti B limfocita što je najizraženije u prvomtjednu bolesti. Povećane su vrijednosti T11 limfocita i izrazitouvećane vrijednosti T8 limfocita kroz cijelo vrijeme bolesti.Uočava se i lagana tendencija uvećanja vrijednosti T4 limfocita uakutnoj fazi bolesti. Povećane su vrijednosti velikihgranuliranih limfocita (LGL), odnosno NK stanica što jenajizraženije između 15-tog i 30-tog dana bolesti.
  Ključne riječi: infekciozna mononukleoza, EB virus, limfociti, NK stanice

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Imunocitokemija u dijagnostici infektivnih bolesti

  Autori:
  Vince, A.
  Jeren, Tatjana (74864)
  Izdavač: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo infektologa
  Godina: 1993
  Stranice: od 62 do 70
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Morphological and cytochemical characteristics of atypical mononuclear cells in the blood of patients with the syndrome of infectious mononucleosis caused by Epstein-Barr virus

  Autori:
  Softić, Nijaz (43913)
  Jeren, Tatjana (74864)
  Časopis: Acta Medica Croatica
  Broj: 2
  ISSN: 1330-0164
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 67 do 74
  Broj referenci: 33
  Jezik: engleski
  Sažetak: Na osnovi podrijetla, morfoloških i citokemijskih obilježjaatipične mononuklarne stanice (AMNS) periferne krvi bolesnika sasindromom infekciozne mononukleoze uzrokovanim EB virusom mogu sesvrstati u tri skupine. Najbrojnije su AMNS skupine I među kojimaveći dio ima obilježja više ili manje izmijenjenih limfoblasta amanji dio velikih pironinofilnih stanica i "reaktivnihimunoblasta" a nastajale bi iz T limfocita (Leu 2a+ T limfociti).AMNS skupine II imaju obilježja plazmocitoidnih stanica inastajale bi iz B limfocita. Skupina III AMNS predstavlja višeili manje promijenjene monocite i imaju morfološka icitoenzimatska obilježja monocita.
  Ključne riječi: atipične mononuklearne stanice, infekciozna mononukleoza, Epstein-Barr virus

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Toxoplasmosis - diferencijalno dijagnostički problem u nemalignim limfadenopatijama

  Autori:
  Jeren, Tatjana (74864)
  Vince, A.
  Črepinko, Inge
  Kršnjavi, Bogdan
  Časopis: Medica Jadertina
  Broj: 1
  ISSN: 0351-0093
  Volumen: 21
  Godina: 1991
  Stranice: od 95 do 105
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Infekcija toksoplazmom gondii u većini slučajeva ostaje latentnaa od klinički manifestnih stečenih oblika bolesti najčešći jelimfoglandularni. Citološki nalazi obrađenih bolesnika svrstanisu u tri tipa prema dominantnoj citološkoj slici, tipovi A, B, iC. U tipu A nalazi se reaktivna upala sa granulomatoznomreakcijom, u tipu B reaktivna upala, a tip C odgovara limfocitnojhiperplaziji. Citodijagnostičku punkciju treba upotrijebiti upočetku dijagnostičkog postupka, a dinamika seroloških testovačesto može otkriti etiologiju karakteristično promijenjenogcitološkog nalaza u nemalignih limfadenopatija
  Ključne riječi: toksoplazmoza, limfadenopatija, citodijagnostika, serologija

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Reference values of CSF cell count, glucose and protein in infancy

  Autori:
  Begovac, J.
  Vince, A.
  Baće, A.
  Vranjican, Z.
  Jeren, Tatjana (74864)
  Časopis: Neurologia Croatica
  ISSN: 0350-9559
  Volumen: 43
  Godina: 1994
  Stranice: od 13 do 20
  Jezik: engleski
  Sažetak: Interpretacija citološkog nalaza likvora ovisi o poznavanju normalnog nalaza. Autori su ispitivali likvorski nalaz u 308 djece, koja su lumbalno punktirana samo zbog sumnje na meningitis, a naknadno je isključena bilo kakova upala SŽS. Postojala je statistički značajna razlika u broju leukocita, postotku neutrofila, te u apsolutnom broju neutrofila i proteina u usporedbi dojenčadi u dobi od 0-6 tjedana, i one u dobi 6-24 tjedna.
  Ključne riječi: likvor-referentne vrijednosti u dojenčadi

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kavasaki sindrom

  Autori:
  Vince, A.
  Škerk, V.
  Jeren, Tatjana (74864)
  Car, V.
  Tutek, V.
  Časopis: Liječnički vjesnik
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 115
  Godina: 1993
  Stranice: od 351 do 354
  Sažetak: U radu su prikazane kliničko laboratorijske osobitosti dviju bolesnica u dobi od 9 i 12 godina, oboljelih od Kawasakijeve bolesti, uz kratak osvrt na patogenezu, diferencijalnu dijagnozu i liječenje bolesti

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Citološke dijagnoze Kapoši sarkoma

  Autori:
  Vince, A.
  Jeren, Tatjana (74864)
  Begovac, J.
  Naslov zbornika: Znanstveni sastanak infektologa, mikrobiologa i epidemiologa
  Jezik: hrvatski
  Stranice: od u tis do ku
  Skup: Znanstveni sastanak infektologa, mikrobiologa i epidemiologa
  Održan: od 01.01.94 do 01.01.94
  Sažetak: Autori prikazuju citološke slike limfnih čvorova u bolesnikas AIDS-om, primljenog na kliniku zbog generaliziranog Kaposi sarkoma. Nalaz u limfnom čvoru govorio je za Kaposi sarkom: među limfatičnim stanicama, nalazile su se brojne ovalne i okrugle stanice sa citoplazmatskim produljcima, koje su bile pojedinačne ili u nakupinama, na hemoragičnoj podlozi.

 9. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Cytomorphologic patterns of reactive hyperplasia in lymph nodes of patients with infectious mononucleosis

  Autori:
  Vince, A.
  Jeren, Tatjana (74864)
  Urednici
  N., N
  Naslov zbornika: Abstracts of the 21st European Congress of Cytology (u: Acta Cytol.1993,37(4))
  Jezik: engleski
  Mjesto: St.Louis, S.A.D.
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0001-5547
  Stranice: od 629 do 0
  Skup: 21st European Congress of Cytology
  Održan: od 12.09.93 do 16.09.93
  Sažetak: Istraživali smo citomorfološke promjene u uzorcima limfnihčvorova, dobivenih punkcijom tankom iglom, u 50 bolesnika sinfekcioznom mononukleozom. Najčešći citološki tip upalnereakcije je bio: u 35 % slučajeva reaktivna hiperplazija sa mnogotransformiranih limfoidnih stanica. Osim ovog najčešćeg tipareakcije našli smo još i slijedeće: nespecifičnu reaktivnuhiperplaziju u 5 bolesnika, reaktivnu hipreplaziju sa mnogomakrofaga u 4 bolesnika, reaktivnu hiperplaziju sa epiteloidnimstanicama u 3 bolesnika, i tzv. zrelu limfocitnu hiperplaziju, smalim zrelim limfatičnim stanicama u 3 bolesnika. U 6 bolesnikanađene su stanice koje su sličile Reed-Sternbergovim stanicama.
  Ključne riječi: infekciozna mononukleoza

 10. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Cytologic findings of the lymph node fine needle aspiration in patient with disseminated Kaposis sarcoma

  Autori:
  Vince, A.
  Jeren, Tatjana (74864)
  Begovac, J.
  Naslov zbornika: 6th International Congress of Infectious diseases, Prague, 1994
  Jezik: engleski
  Mjesto: Prag, Češka
  Godina: 1994
  Stranice: od 731
  Skup: 6th International Congress of Infectious Diseases
  Sažetak: Prikazan je 48 godišnji biseksualac sa AIDS-om i generaliziranim Kaposi sarkomom, uz generaliziranu limfadenopatiju. Imao je više od 200 Kaposi lezija po čitavom tijelu, a ubrzo su se proširile na sluznice usne šupljine i rectuma. Dijagnoza Kaposi sarkoma je potvrđena biopsijom kože
  Ključne riječi: Kaposi sarkom

 11. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Citološki nalaz u punktatu limfnih čvorova bolesnika s Kapoši sarkomom

  Autori:
  Vince, A.
  Jeren, Tatjana (74864)
  Begovac, J.
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski kongres kliničke citologije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 87
  Skup: 1. hrvatski kongres kliničke citologije
  Sažetak: Citološki nalaz u limfnom čvoru bolesnika s generaliziranom limfadenopatijom, AIDS-om i Kaposi sarkomom je analiziran. Uz limfocitnu hiperplaziju nalaze se brojne pojedinačne ili nakupine okruglih i ovalnih stanica s citoplazmatskim produljcima, a sve na prljavoj hemoragičnoj podlozi.
  Ključne riječi: Kaposi sarkom


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr