SVIBOR - Projekt broj: 3-01-325

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-325


PATOFIZIOLOGIJA CEREBROSPINALNOG LIKVORA


Glavni istraživač: BULAT, MARIN (6133)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 30
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za farmakologiju
Adresa: Šalata 11, 10000 Zagreb, Croatia
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1-4566-839
teleFaks: 385 (0)1-424-001

Sažetak: Prema klasičnoj hipotezi hidrocefalus nastaje zbog opstrukcije cirkulacije cerebrospinalnog likvora, dok prema našoj radnoj hipotezi hidrocefalus bi se mogao razviti radi porasta osmolarnosti likvora u moždanim komorama kod različitih patoloških stanja (npr. meningitis) ili pak kod poremećaja hidrodinamike likvora. U akutnim pokusima na psima, snimajući mozak pomoću CT, pokazali smo da primjena hiperosmolarne saharoze u lateralnu komoru dovodi do širenja komora (i porasta likvorskog tlaka) unutar 5 minuta a bez razvoja periventrikularnog edema. To ukazuje da hiperosmolarni likvor u komorama može dovesti do razvoja hidrocefalusa. U drugoj seriji pokusa na mačkama pokazano je da tri tjedna nakon implantacije akrilatnog vijka u Sylvijev akvedukt razvije se izraziti hidrocefalus, a da likvorska komunikacija između moždanih komora i subarahnoidalnih prostora nije spriječena nego je samo hidrodinamika te komunikacije poremećena. To bi značilo da poremećaj hidrodinamskih pomaka likvora u tijeku pulzacije likvora može izazvati hidrocefalus. Prema našoj hipotezi likvor ne cirkulira nego pulzira naprijed-natrag, pa će intezitet distribucije tvari biti ograničen brzinom njihova nestajanja iz likvora, tj. poluživotom u likvoru. Tako smo pokazali da radioaktivni penicilin nakon primjene u lateralnu komoru pasa daleko se bolje distribuira među likvorskim odjeljcima kad je njegov aktivni transport blokiran probenecidom nego pod kontrolnim uvjetima kad mu je poluživot dvostruko kraći. Taj aktivni transport omogućuje razvoj gradijenata koncentracije endogenih tvari među likvorskim odjeljcima. S druge strane inulin (ima dugi poluživot i ne poldiježe aktivnom transportu) apiliciran u lateralnu komoru dobro se distribuira u sve likvorske odjeljke.

Ključne riječi: cerebrospinalni likvor, hidrocefalus, hidrodinamika likvora, intrakranijalni tlak, osmolalnost, distribucija tvari, aktivni transport, poluživot

Ciljevi istraživanja: Prema klasičnoj hipotezi cerebrospinalni likvor se secernira u moždanim komorama, cirkulira kroz komore i subarahnoidalne prostore da bi se apsorbirao u venozne sinuse mozga kroz arahnoidalne resice. Nadalje, hidrocefalus bi nastao zbog opstrukcije cirkulacije cerebrospinalnog likvora, nakupljanja likvora u komorama i njihova širenja. Po našoj radnoj hipotezi ne postoji jednosmjerna cirkulacija likvora nego likvora pulzira naprijed-natrag uslijed sistoličko-dijastoličke promjene volumena krvi u mozgu, a volumen likvora je reguliran odnosom hidrostatskih i osmotskih tlakova između krvi i likvora (a ne klasičnom sekrecijom i apsorpcijom likvora). Hidrocefalus bi po našem shvaćanju mogao nastati bilo uslijed porasta osmolalanosti likvora bilo uslijed promjene u hidrodinamici (pomaka naprijed-natrag) likvora. Cilj ovih istraživanja da se ispita da li će porast osmolarnosti likvora u komorama dovesti do njihova širenja uz porast likvorskog tlaka, te da li će poremećaj hidrodinamike likvora izazvan postavljenjem akrilatnog vijka u Sylvijev akvedukt, dovesti do hidrocefalusa. Pored toga željelo se ispitati kako pulzacije likvora utječu na distribuciju tvari u likvoru, te da li aktivni transport sudjeluje u stvaranju gradijenta koncentracije između likvorskih odjeljaka.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr