SVIBOR - Projekt broj: 3-01-352

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-352


GLOMERULARNE BOLESTI BUBREGA - EVALUACIJA TIJEKA I LIJEČENJE


Glavni istraživač: KUZMANIĆ, DUŠKO (92550)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 43
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za nefrologiju i arterijsku hipertenziju,Interna klinika Rebro,Zagreb
Adresa: KiŠpati'eva 12, 10.000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 -01-2333-233&271

Sažetak: Ovim projektom nastojimo dobiti uvid u učestalost pojedinih Ť obikaglomerularnih bolesti bubrega. Na osnovi kliničke Ť prezentacije ihistološkog nalaza moguće je ocijeniti težinu Ť bolesti, štotakođer određuje terapijski pristup. Analizom Ť dovoljnog brojabolesnika i praćenja tijeka bolesti, moguće je Ť odgovoriti nakonačan ishod pojedinih oblika glomerularnih bolesti Ť razvrstanih prema histološkim promjenama. Posebno Ť znančenje imauloga hepatitis B virusa, te procijeniti njegovu Ť ulogu u nastankupojedinih glomerulopatija.

Ključne riječi: Glomerularne bolesti bubrega, hepatitis B virus, biopsijabubrega, patoanatomska klasifikacija, liječenje

Ciljevi istraživanja: Biopsija bubrega ima ključno dijagnostičko značenje uglomerularnim bolestima bubrega. U posljednje vrijeme primjenomsavršenije tehnike dobivaju se adekvatni uzorci tkiva za analizusvjetlosnom i elektronskom mikroskopijom, teimunofluorescencijom. Primjenom ovih metoda dobivamo uvid u opsegi tip promjena na bubrezima, što određuje terapiju i prognozubolesti. Tijekom 1991.-1995. godine učinjena je 331 perkutana biopsija bubrega, a znatan dio tih bolesnika je u daljnjem tijekuklinički evaluiran. Poseban klinički problem je terapijskipristup bolesnicima. Ovisno o patoanatomskoj podlozi bubrežnebolesti kao i njenoj patogenezi, zavisi i terapijski pristup.Budući je tijek bolesti različit, pa čak i unutar istog entiteta,razumljivo je da na prognozu bolesti utječe niz drugih faktora(krvni tlak, stanje renalne funkcije). Procjena uloge ovih faktorau prognozi bubrežne bolesti bio bi slijedeći zadatak ovogprojekta. U analizi bolesnika posebno bi izdvojili one bolesnike u kojih jeprisutna infekcija virusom B hepatitisa. Cilj je utvrditietiološku vezu između infekcije B virusom i glomerularne bolestibubrega, a ovi bolesnici predstavljaju problem u dijagnostičkojverifikaciji i u terapijskom pristupu.


SURADNJA - PROJEKTIOstali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr